Gospodarske novice, julij 2022

četrtek, 21. julij 2022
 

Revizijsko poročilo o najemanju zunanjih svetovalcev

Evropska komisija ne najema in uporablja zunanjih svetovalcev tako, da bi bila zagotovljena stroškovna učinkovitost ali v celoti varovani njeni interesi, so ugotovili revizorji Evropskega računskega sodišča.

Več: Poročilo
 

Objavljen je pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi 2022

Evropska komisija v pregledu razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi 2022 med drugim ugotavlja, da je izguba delovnih mest med gospodarsko krizo, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, najbolj prizadela mlade. Prav tako se razmere na trgu dela zanje izboljšujejo počasneje kot pri drugih starostnih skupinah. Razloge je mogoče iskati v velikem deležu pogodb za določen čas in težavah pri iskanju prve zaposlitve po zaključku izobraževanja.

Več: Pregled
 

EU in Nova Zelandija sta zaključili pogajanja o trgovinskem sporazumu

EU in Nova Zelandija sta zaključili pogajanja o trgovinskem sporazumu. To je prvi trgovinski sporazum EU, ki vsebuje posebno poglavje o trajnostnih prehranskih sistemih, posebni člen o trgovini in enakosti spolov ter posebno določbo o trgovini in reformi subvencij za fosilna goriva. Ko bo sporazum začel veljati, bo liberaliziral tudi zelene dobrine in storitve.

Več: Spletna stran z informacijami o sporazumu
 

Sodba o upoštevanju dobe za vzgojo otrok pri izračunu starostne pokojnine

Pri izračunu starostne pokojnine je treba upoštevati dobo za vzgojo otrok, dopolnjeno v drugih državah članicah, je presodilo Sodišče EU.

Več: Sodba
 

Javni razpis za podporo izvajanju direktive EU o zajemanju in shranjevanju ogljika

Evropska komisija je objavila javni razpis za podporo izvajanju direktive EU o zajemanju in shranjevanju ogljika. Rok za oddajo prijav se izteče 29. avgusta. 

Več: Razpis
 

S prvim julijem je začela veljati nova uredba o gostovanju

S prvim julijem je stopila v veljavo nova uredba o gostovanju, ki shemo Gostovanje kot doma, ki popotnikom v EU in evropskem gospodarskem prostoru omogoča klice, pisanje sporočil in brskanje po spletu v tujini brez dodatnih stroškov, podaljšuje do leta 2032.

Več: Sporočilo Evropske komisije
 

Evropska komisija zbira mnenja o posodobitvah uredbe de minimis

Evropska komisija do 25. julija zbira mnenja deležnikov o posodobitvah uredbe de minimis. Veljavna pravila se bodo iztekla 31. decembra 2023. Cilj predlaganih sprememb je posodobiti sedanji prag de minimis ob upoštevanju pretekle in ocenjene inflacije za obdobje 2014-2030 ter nedavnega gospodarskega razvoja.

Več: Spletna stran za oddajo mnenj
 

Objavljeno je letno poročilo o obdavčitvi za leto 2022

Davčni prihodki držav članic EU so se od finančne krize leta 2009 v letu 2021 prvič zmanjšali, Evropska komisija navaja v letnem poročilu o obdavčitvi.

Več: Poročilo
 

Smernice EU za izvajanje pravil EU o proizvodih na notranjem trgu

Evropska komisija je objavila smernice za izvajanje pravil EU o proizvodih na notranjem trgu. Namen »modrega vodnika« je pojasniti pravila EU o proizvodih in olajšati njihovo enotno uporabo v vseh sektorjih na enotnem trgu. Priročnik med drugim vsebuje pojasnila in nasvete glede evropskega sistema ugotavljanja skladnosti, laboratorijske akreditacije, oznake CE in nadzora trga. 

Več: Smernice
 

Evropska komisija je objavila 186 zavez deležnikov na področju turizma

Evropska komisija je objavila 186 zavez deležnikov na področju turizma, v katerih so opredeljeni ukrepi za podporo okolju prijaznejšemu, bolj digitalnemu in odpornemu turističnemu sektorju v Evropi.

Več: Zaveze
 

Pripravil:
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: bostjan.sinkovec@sbra.be

 

Preberite tudi:

Priložnosti na belgijskem trgu