Gospodarske novice, junij 2022

sreda, 29. junij 2022
 

Sodba glede omejitve starosti za imenovanje predsednika organizacije

Nekatere organizacije imajo v statutu določeno starostno omejitev za imenovanje za predsednika. Sodniki sodišča EU so presodili, da te določbe sodijo v področje direktive o preprečevanju diskriminacije.

Več: Sodba
 

EIT podpira ukrepe za povečanje števila podjetnic

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) prek skupnosti Supernovas podpira zagonska podjetja, ki jih ustanovijo ženske, s ciljem, da bi se več žensk odločilo za podjetništvo.

Več: Predstavitev podpor
 

Evropska komisija je pripravila predlog proračuna EU za leto 2023

Evropska komisija je predlagala letni proračun EU v višini 185,6 milijarde evrov za leto 2023, ki bo dopolnjen s približno 113,9 milijarde evrov v obliki nepovratnih sredstev v okviru instrumenta NextGenerationEU. 

Več: Proračunski dokumenti
 

Dosežen je dogovor o direktivi za večjo enakopravnost spolov v upravnih odborih

Vsaj 40 odstotkov neizvršnih direktorskih mest ali 33 odstotkov vseh direktorskih mest bo moralo biti zasedenih s strani žensk, v skladu z dogovorom, ki sta ga dosegla Svet EU, ki med evropskimi institucijami zastopa države članice, in Evropski parlament. Direktivo morata Svet EU in Evropski parlament še formalno sprejeti.

Več: Sporočilo Evropskega parlamenta
 

Dosežen je dogovor o direktivi o minimalni plači v EU

Svet EU, ki med evropskimi institucijami predstavlja države članice, in Evropski parlament sta dosegla dogovor o direktivi o minimalni plači, po kateri bodo morale države članice oceniti, ali njihove obstoječe zakonsko določene minimalne plače (najnižje zakonsko dovoljene plače) zadostujejo za zagotavljanje dostojnega življenjskega standarda, ob upoštevanju lastnih socialno-ekonomskih razmer, kupne moči ali dolgoročnih nacionalnih ravni produktivnosti in razvoja. Zdaj sledi postopek za sprejem direktive.

Več: Sporočilo Evropskega parlamenta
 

Objavljena so imena 27 kandidatov za evropsko podjetniško nagrado

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je objavil imena 27 obetavnih podjetnikov in inovatorjev, ki kandidirajo za evropsko podjetniško nagrado 2022. Kandidati prihajajo iz 15 držav med katerimi ni Slovenije.

Več: Sporočilo s povezavo na seznam kandidatov z opisi njihovih inovacij
 

Študija o izboljšanju uporabe kazalnikov za posamezne programe v ESS in ESS+

Evropska komisija je objavila študijo s predlogi za izboljšanje uporabe kazalnikov za posamezne programe v ESS in ESS+. Med drugim predlaga možne metode za merjenje rezultatov ukrepov  socialnega vključevanja.

Več: Sporočilo s povezavo na študijo
 

Objavljen je drugi razpis Women TechEU

Evropska komisija je objavila drugi razpis Women TechEU. Letos bo do financiranja upravičenih do 130 zagonskih podjetij na področju tehnologij prihodnosti (deep tech), ki jih vodijo ženske. Razpis je odprt do 4. oktobra. Women TechEU, ki zagotavlja pomoč v najzgodnejši in najbolj tvegani fazi rasti podjetja, je evropski odgovor na zelo nizko zastopanost žensk na področju tehnologij prihodnosti.

Več: Razpis
 

Objavljenih je osem razpisov na področju obrambnih tehnologij in zmogljivosti 

Evropska komisija je objavila osem razpisov za zbiranje predlogov, ki zajemajo 33 tem na področju obrambnih tehnologij in zmogljivosti v okviru Evropskega obrambnega sklada. Več kot 120 milijonov evrov bo namenjenih naložbam na področju vesoljskih tehnologij oziroma pomorske vojaške opreme, 70 milijonov evrov pa raziskavam na področju kibernetskega prostora in informacijske prevlade. Razpisana sredstva so na voljo tudi malim in srednjim podjetjem in nasploh za inovacije in prelomne tehnologije. Razpisi so odprti do 24. novembra.

Več: Razpisi
 

Evropska komisija je objavila poročilo o uspešnosti malih in srednjih podjetij za leto 2022 

Evropska komisija v poročilu o uspešnosti malih in srednjih podjetij ugotavlja, da so se lani evropska mala in srednje velika podjetja (MSP) kljub težkim izzivom zaradi pandemije covida-19 in letos zaradi vojne v Ukrajini Ukrajino usmerila v bolj trajnostne in digitalne poslovne modele. V poročilu so izpostavljena tudi tveganja hitrega naraščanja cen energije in surovin, naraščajoče inflacije v času, ko je izvajanje zelenega in digitalnega prehoda še posebej pomembno.

Več: Poročilo


Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be

 

Preberite tudi:

Priložnosti na belgijskem trgu