Gospodarske novice, maj 2022

sreda, 25. maj 2022
 

Sodba v zvezi z enološkimi postopki za vina

Sodniki sodišča EU so presodili, da potrdilo organov tretje države o skladnosti pošiljke vina z enološkimi postopki Evropske unije samo po sebi ne pomeni, da je pošiljka vina skladna z enološkimi postopki Evropske unije.

Več: Sodba
 

Evropska komisija predlaga uvedbo enotnega dovoljenja za delo in prebivanje

Evropska komisija je objavila predloge, ki naj bi zakonitim migrantom in delodajalcem olajšali pridobitev dovoljenj, olajšali privabljanje talentov v EU ter omogočili boljše usklajevanje znanj in spretnosti s potrebami trga dela.

Več:  

Evropska komisija predlaga opustitev uvoznih dajatev na ves ukrajinski izvoz v EU za eno leto

Evropska komisija se je odločila predlagati, da se za eno leto opustijo uvozne dajatve na ves ukrajinski izvoz v EU. Predlog prav tako določa, da se za eno leto opustijo vsi protidampinški in zaščitni ukrepi EU, ki veljajo za izvoz ukrajinskega jekla.

Več: Predlog
 

Javno posvetovanje o pobudi za doseganje bolj trajnostnih in odpornejših prehranskih sistemov 

Evropska komisija prek javnega posvetovanja do 21. julija zbira mnenja in  predloge o pobudi za doseganje bolj trajnostnih in odpornejših prehranskih sistemov.

Več: Posvetovanje
 

Sodba o garanciji proizvajalca

Trgovec, ki na spletnih mestih, kot je Amazon, ponuja blago, ki ga ni sam proizvedel, mora potrošnika obvestiti o garanciji proizvajalca, če je to garancijo izpostavil kot osrednji ali odločilni element svoje ponudbe, so presodili sodniki Sodišča EU.

Več: Sodba
 

Organ ESMA pripravlja priporočila za izboljšanje zaščite vlagateljev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v predlogu priporočil za izboljšanje zaščite vlagateljev med drugim obravnava vprašanja, povezana z zavajajočimi tržnimi kampanjami v družbenih medijih in uporabo praks spletnega vključevanja. 

Več: Poročilo
 

Predlog za davčne spodbude za lastniški kapital

Evropska komisija predlaga olajšavo za zmanjšanje neenake obravnave dolžniškega in lastniškega kapitala (DEBRA), da bi podjetjem pomagala pri dostopu do financiranja. V skladu s predlogom bi se povečanje lastniškega kapitala davkoplačevalca med dvema zaporednima davčnima letoma odbilo od njegove davčne osnove, podobno kot velja pri dolgu. 

Več: Predlog
 

Reforma pravil za trženje finančnih storitev na daljavo

Evropska komisija predlaga reformo pravil EU za trženje finančnih storitev na daljavo, s katerim želi med drugim omogočiti lažje uveljavljanje pravice do štirinajstdnevnega roka za odstop in predpisati posebna pravila za varstvo potrošnikov pri sklepanju pogodb o finančnih storitvah na spletu.

Več: Predlog o spremembi pravil za pogodbe o finančnih storitvah, sklenjene na daljavo
 

Prve države članice so se zavezale izvajanju nove pobude Evropske komisije ALMA

Evropska komisija je sporočila, da se je več kot polovica držav članic zavezala, da bodo izvajale pobudo ALMA („Aim, Learn, Master, Achieve“), katere cilj je prikrajšane mlade podpreti pri vključevanju na trg dela ali v nadaljnje izobraževanje. Osem držav članic pa se je že zavezalo, da bodo pobudi ALMA (po sedanjih ocenah) namenile okoli 270 milijonov evrov v okviru svojih programov Evropskega socialnega sklada plus (ESS+). 

Več: Spletna stran z informacijami o pobudi
 

Vzpostavljena je nova komunikacijska platforma za trajnostno modro gospodarstvo

Evropska komisija je vzpostavila Opazovalnico modrega gospodarstva EU kot novo komunikacijsko platformo za trajnostno modro gospodarstvo. Na enem mestu so na voljo dejavnosti, povezane z oceani, najnovejši socialno-ekonomski in znanstveni podatki, tržne informacije in trenutni trendi.

Več: Platforma
 

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be

 

Preberite tudi:

Gospodarske panoge Belgije