Indijski trg obnovljivih virov energije bo po napovedih v letu 2021 dosegel največjo rast

četrtek, 12. november 2020

Trg obnovljivih virov energije letos po vsem svetu močno raste, kar je v nasprotju z močnim upadanjem, ki ga je kriza Covid-19 sprožila v mnogih drugih segmentih energetskega sektorja, kot so nafta, plin in premog, poroča Mednarodna agencija za energijo (IEA). Po napovedih bo v letu 2021 Indija največ prispevala k rasti globalnega trga obnovljivih virov energije.

Po poročilu IEA bosta samo Kitajska in ZDA letos povečali zmogljivosti obnovljivih virov energije po vsem svetu na rekordnih 200 GW.
Povečanje kapacitet s strani teh dveh držav predstavlja skoraj 90 % celotnega povečanja energetskih zmogljivosti po vsem svetu. Največ novih zmogljivosti je bilo nameščenih na področju vetrne, hidro in sončne energije. Nove zmogljivosti vetra in sonca naj bi se tako v ZDA kot na Kitajskem letos povečale za 30 %, predvsem zaradi še veljavnih finančnih spodbud.

Za leto 2021 IEA napoveduje še močnejšo rast. Indija in Evropska unija bosta v prihodnjem letu po napovedih gonilni sili za rekordno, skoraj 10 % povečanje zmogljivosti obnovljivih virov energije na globalnem trgu. To bo najhitrejša rast po letu 2015. Visoka rast bo posledica naročanja zapoznelih projektov, kjer je pandemija ohromila gradbene in dobavne verige, ter rasti na trgih, kjer je bil trend rasti močan že pred pandemijo Covid-19. Indija bo po napovedih največ prispevala k rasti globalnega trga obnovljivih virov energije v letu 2021, letni dodatek države pa se bo od leta 2020 podvojil.

"Trg obnovljivih virov energije kljubuje težavam, ki jih povzroča pandemija in kaže močno rast, medtem ko so drugi segmenti energetskega sektorja močno prizadeti," je dejal izvršni direktor IEA, Fatih Birol. "Odpornost in pozitivni obeti tega segmenta se jasno odražajo v nenehni močni naklonjenosti vlagateljev. Prihodnost pa je videti še svetlejša, z novimi dodanimi zmogljivostmi, ki bodo postavile nove rekorde v letošnjem in naslednjem letu."

V prvih 10 mesecih leta 2020 so Kitajska, Indija in Evropska unija na dražbah po vsem svetu medletno povečale zmogljivosti za obnovljivo energijo za 15 %. To je nov rekord, ki srednjeročno in dolgoročno napoveduje veliko povpraševanje v tem segmentu. Hkrati se je povečalo povpraševanje po delnicah podjetij iz tega segmenta. Od decembra 2019 pa do oktobra 2020 so se delnice podjetij s segmenta sončne energije po vsem svetu več kot podvojile.

Oblikovalci politik obnovljivih virov morajo še vedno sprejemati ukrepe za podporo močni rasti trga. Iztek spodbud na ključnih trgih in posledične negotovosti pa lahko v prihodnje povzročijo manjši upad povečanja zmogljivosti obnovljivih virov v letu 2022. Po napovedih IEA bi se lahko segment sončne in vetrne energije v svetu leta 2022 povečal za nadaljnjih 25 %.

Najpomembnejši dejavniki, ki bodo vplivali na hitrost rasti trga, bodo odločitve o politikah na ključnih trgih, kot je Kitajska, in učinkovita podpora sončni PV. Pod ugodnimi političnimi pogoji bi lahko letni dodatki sončne PV do leta 2022 dosegli rekordnih 150 GW, kar je skoraj 40 % povečanje v treh letih.

IEA v svojem poročilu ocenjuje, da se bo električna energija, proizvedena z obnovljivimi tehnologijami, leta 2020 po vsem svetu povečala za 7 %, kljub 5 % letnemu upadu svetovnega povpraševanja po energiji, ki je največje po drugi svetovni vojni.

Viri: Factiva, Indo-Asian News Service
 
Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije