Indijski trg transportnih storitev naj bi konca leta 2022 dosegel vrednost 158,91 mlrd EUR

ponedeljek, 28. januar 2019

Indijski trg transportnih storitev je v zadnjih letih močno rasel in ta trend naj bi se nadaljeval tudi v prihodnje. V letu 2017 je dosegel skupne prihodke v višini 111,49 mlrd EUR, kar predstavlja skupno letno stopnjo rasti (CAGR) v višini 6,6 % med letoma 2013 in 2017. Za primerjavo, južnokorejski in kitajski trg transportnih storitev sta v enakem obdobju rasla po 1,5 % in 5 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 9,25 mlrd EUR in 319,58 mlrd EUR.

Rast se je z upadom zunanje trgovine v letu 2015 zmanjšala na 2,1 %. V poslovnem letu 2015/2016 se je izvoz Indije v primerjavi s predhodnim letom zmanjšal za 9,5 %, uvoz pa za 15,5 %, zaradi česar se je zmanjšalo tudi povpraševanje po prevoznih storitvah. Izboljšanje makroekonomskih razmer je privedlo do ponovne rasti blagovne menjave in spodbudilo rast v sektorju.

Najbolj donosen segment indijskega trga transportnih storitev je bil v letu 2017 segment cestnega transporta, katerega skupni prihodki so znašali 91,93 mlrd EUR ali 82,4 % celotne vrednosti industrije. Segment železniškega transporta je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 15,51 mlrd EUR, kar predstavlja 13,9 % celotne vrednosti industrije.

Razširjenost cestnega tovornega prometa v Indiji ni presenetljiva. Proizvodnja predstavlja pomemben del indijskega gospodarstva in velik del surovin in proizvodov se prevaža po cestah in železnici. Cestno omrežje v Indiji je dolgo 5.472.144 km in je tretje najdaljše omrežje na svetu (za ZDA in Kitajsko), indijsko železniško omrežje pa zaseda četrto mesto.

Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg transportnih storitev v obdobju 2017-2022 rasel po 7,3 % CAGR in do konca leta 2022 dosegel vrednost 158,91 mlrd EUR. Južnokorejski in kitajski trg transportnih storitev naj bi v enakem obdobju rasla po 3,4 % in 4,8 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 10,93 mlrd EUR in 404,81 mlrd EUR.

Vladne pobude za izboljšanje prometne infrastrukture bodo ključna gonilna sila rasti v indijski industriji. Ena največjih pobud je projekt Bharatmala, v okviru katerega naj bi vlada v obdobju 2018-22 investirala 73,33 mlrd EUR v razvoj 83.000 km indijskih avtocest. Vlada je odobrila tudi predlog, ki omogoča 100 % neposredne tuje investicije na področjih, kot so sistemi hitrih vlakov, primestni koridorji in projekti vzpostavitve tovornih linij, ki se izvajajo v javno-zasebnem partnerstvu.

Tako kot v številnih drugih industrijah bo tudi na transportne storitve vse bolj vplivala digitalizacija. V prihodnosti bodo lahko telematika, kompleksni algoritmi in analitika podjetjem pomagali pri optimizaciji transportnih omrežij in izboljšanju učinkovitosti, kar bi dolgoročno pomenilo velik prihranek denarja. Na transportne storitve bo v prihodnje vplivala tudi rast e-poslovanja, saj zahteve glede dobav postajajo vse bolj obsežne. To bi bilo lahko zelo donosno za velike prevoznike, manjše in srednje velike prevoznike pa bi potisnilo v slabši položaj, kar bi lahko vodilo do povečane dejavnosti združevanja in prevzemov.

Vir: MarketLine

Več informacij o globalnih trendih na področju transporta in logistike