Indija

Predstavitev gospodarstva Indije


Predstavitev države

 

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Bharat / Republika Indija

IN / IND

New Delhi

3.287.263

1.281,9 (ocena 2017)

Hindujski, bengalski, tamilski itd. (15 uradnih jezikov) in angleščina

Hindujska 80,5%, muslimanska 13,4%, krščanska 2,3%, sikhi 1,9%,

ostali 1,9%

1.664 (2017)

Indijska rupija (INR)

Slovenija +4,5 (zimski čas), +3,5 (poletni čas)

+ 91 

Večja mesta

New Delhi

Mumbai

Kolkata

Chennai

Bangalore

Hyderabad

Št. prebivalcev 

21.800.000

20.800.000

14.600.000

8.900.000

8.700.000

7.700.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika z 29 državami in sedmimi zveznimi teritoriji

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1950 in angleškem pravu

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Lok Sabha (spodnji dom) ima 545 članov. 543 članov je izvoljenih iz posameznih volilnih enot (79 sedežev je rezerviranih za "kaste" in 40 za "plemena"), ter dva predstavnika Anglo-Indijcev, ki jih imenuje predsednik. Rajya Sabha (zgornji dom) ima 245 članov. 233 jih je izvoljenih s ponderiranimi glasovi izvoljenih članov parlamenta in zakonodajnih skupščin držav in zveznih ozemelj, 12 pa jih imenuje predsednik.

Volitve:

Zadnje volitve v Lok Sabha so potekale v aprilu in maju 2014, naslednje volitve bodo v maju 2019.

Vodstvo države:

Predsednik Pranab Mukherjee, je bil izvoljen v juliju 2012 za petletni mandat s strani članov centralnega in državnih parlamentov.

Izvršilna oblast:

Premier Narendra Modi (Stranka Baratija Džanata), ki predseduje svetu ministrov izbranih izmed izvoljenimi člani parlamenta, je prisegel 26. maja 2014.

 

Indija je članica WTO (World Trade Organization) ter IMF (International Monetary Fund). Je tudi podpisnica SAFTA sporazuma (Agreement on South Asia Free Trade Area), Mercosur-PTA (India-Mercosur Preferential Trade Agreement), APTA (Asia Pacific Trade Agreement) in BIMSTEC (Bay of Bengal Inititative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation).


Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Gospodarska politika vlade

Kljub moči, ki jo ima stranka Baratija Džanata (BJP) v  spodnjem domu parlamenta (Lok Sabha), bo vlada s težavo potrdila strukturne reforme zaradi nepripravljenosti in nasprotovanja posameznih interesnih skupin (npr. kmetov) kot tudi zaradi parlamentarne obstrukcije opozicijskih strank. BJP je že napredovala pri zagonu infrastrukturnih projektov ter liberalizaciji nekaterih zakonov o tujih neposrednih investicijah.

Inflacija je v letu 2017 dosegla 3,3 %. V letu 2018 naj bi se dvignila na 5,1 %, do leta 2020 pa naj bi se spet spustila na  4,7 %. 

Stopnja brezposelnosti je v letu 2017 dosegla 8,5 %. V letih 2018 in 2019 naj bi dosegla 8,7 %, v letu 2020 pa 8,4 %. 

Indija nima predpisane minimalne plače za celotno državo, so pa predpisane za nekatere poklice v nekaterih zveznih državah. Plače so odvisne od sektorjev. Aprila 2017 je na primer povprečna plača v managementu znašala 103 EUR, v finančnem sektorju in bančništvu 90 EUR, v IT sektorju 82 EUR, v prodaji pa 73 EUR.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge