Investicijske priložnosti v Sverdlovski regiji

torek, 28. september 2021

Sverdlovsk je ena gospodarsko najbolj razvitih ruskih regij in ena najbogatejših z zalogami naravnih surovin. Glavne gospodarske dejavnosti v Sverdlovski regiji so rudarstvo (titan) in industrija; proizvodnja cevi in kablov, železniških vagonov, delov za avtomobilsko industrijo. Zelo hitro se razvijajo tudi kemična industrija, farmacevtska industrija, IKT temu pa sledi tudi razvoj transportno-logističnih sistemov. Regija je bogata z lesom, stavi pa tudi na razvoj turizma.

Vstopna točka za investitorje je Agencija za spodbujanje investicij v Sverdlovski regiji, ki "na enem mestu" zagotavlja podporo pri načrtovanju, pripravi, izvedbi in promociji investicijskih projektov. 

Podrobnosti o investicijskih priložnostih v Sverdlovski regiji:
 
Dodatne informacije:
Investment Promotion Agency of Sverdlovsk region, welcome@ai-so.ru