Italijanski trg testenin bo v letu 2020 po napovedih zrasel za 4,1 % in dosegel vrednost 3,2 mlrd EUR

torek, 04. avgust 2020

Italijanski trg testenin je v zadnjih petih letih dosegal zmerno rast. Na rast trga so vplivale nestabilne gospodarske razmere, pa tudi potrošniki zaradi zmanjšanja razpoložljivega dohodka raje kupujejo izdelke z dodano vrednostjo. A ker so testenine v Italiji osnovno živilo, je povpraševanje po takšni avtentični hrani še vedno veliko. Kljub temu se bo po napovedih analitikov rast trga v prihodnjih petih letih nekoliko upočasnila.

Italijanski trg testenin je v obdobju 2015-2019 rasel po 3,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 3,1 mlrd EUR (maloprodajna cena v vključenimi davki). Obseg trga se je v tem obdobju zmanjševal po -0,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel 1.322 mio kg.

Segment posušenih testenin je največji segment na trgu, ki je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 2 mlrd EUR, kar predstavlja 66,1 % celotne vrednosti trga.

Izbruh pandemije COVID-19 je vplival tudi na prvotne napovedi za trg italijanskih testenin. Prvotno so analitiki napovedovali, da se bo trg leta 2020 povečal za 4 % in med leti 2020 in 2024 rasel po 3,6 % povprečni letni stopnji. Revizija napovedi po pandemiji pa napoveduje, da bo trg leta 2020 zrasel za 4,1 %, tržna vrednost pa bo v napovedanem obdobju rasla po 2,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 3,2 mlrd EUR. Obseg trga naj bi po napovedih v letu 2024 dosegel 1.398,2 mio kg, kar predstavlja 1,1 % povprečno letno stopnjo za obdobje 2020-2024.
 
Tržni deleži po proizvajalcih za leto 2019 glede na vrednost prodaje (v odstotkih)
Barilla 18,3 %
Pastificio Rana S.P.A. 7,9 %
Flli De Cecco de Filippo Fara San Martino SpA 7,5 %
Hoary tradition Italian Srl 3,5 %
Ostali 62,8 %

Italijanska multinacionalka Barilla je vodilni konkurent na italijanskem trgu testenin in rezancev. Njen tržni delež je v letu 2019 znašal 18,3 %. Po napovedih naj bi Barilla tudi v napovedanem obdobju ohranila vodilno mesto na trgu. Podjetje se je v letu 2019 močno uveljavilo v segmentu posušenih testenin, ki je predstavljal 27,7 % delež glede na vrednost celotne prodaje.

Italijanska multinacionalka Pastificio Rana S.P.A. je drugi vodilni konkurent na italijanskem trgu testenin in je imela v letu 2019 7,9 % tržni delež glede na vrednost prodaje. Podjetje je močno predvsem v segmentu ohlajenih testenin, ki je v letu 2019 predstavljal 24,3 % vrednostni delež.

Flli De Cecco de Filippo Fara San Martino SpA je tretji vodilni konkurent na italijanskem trgu testenin, ki je imel v letu 2019 7,5 % tržni delež glede na vrednost prodaje.

Najmočnejši segment podjetja je segment posušenih testenin, ki je v letu 2019 predstavljal 11,3 % delež vrednosti prodaje.

Med leti 2015 in 2019 je Pastificio Rana S.P.A. zabeležil najvišji dvig tržnega deleža in sicer iz 7,3 % v letu 2015 na 7,9 % v letu 2019, kar predstavlja dvig za 0,6 %. Vrednostni tržni delež Barille se je v tem obdobju povečal za 0,3 %, iz 18 % v letu 2015 na 18,3 % v letu 2019.

Pastificio Lucio Garofalo SpA je med leti 2015 in 2019 povečal svoj tržni delež za 0,3 %, in sicer z 2,4 % v letu 2015 na 2,7 % v letu 2019.

Viri: Factiva, MarketLine Industry reports

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije