Izvoz blaga iz EU v Korejo se je med letoma 2010 in 2018 povečal za 76 %

torek, 16. april 2019

Evropska komisija je objavila "naknadno" oceno izvajanja Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Korejo. Gre za prvo vrednotenje, ki obravnava učinke celovitega sporazuma "nove generacije" po njegovi uveljavitvi.

Rezultati ocene so pokazali, da je bil trgovinski sporazum med EU in Korejo učinkovit pri doseganju zastavljenih ciljev, kot so:
 
  • odprava carinskih dajatev in drugih ovir pri trgovanju z blagom in storitvami ter naložbah med EU in Korejo
  • zaščita in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (zlasti geografske označbe)
  • zmanjšanje netarifnih ovir za mednarodno trgovanje.

Zaradi enostavnejših pogojev za trgovanje in naložbe se je med obema stranema povečala trgovina z blagom in storitvami, posledično pa tudi zaposlovanje, rast in izbira za potrošnike.

Izvoz blaga iz EU v Korejo se je med letoma 2010 in 2018 povečal za 76 % in je znašal 49,2 milijarde EUR.

Izvoz blaga iz Koreje se je v tem obdobju povečal z 39,5 milijarde EUR v letu 2010 na 51 milijard EUR v letu 2018.

Trgovinski primanjkljaj EU s Korejo v višini 11,6 milijarde EUR iz leta 2010 je v letu 2018 nadomestilo uravnoteženo trgovanje.

Izvoz storitev iz EU v Korejo se je od leta 2010 do leta 2016 povečal za 79 %, uvoz iz Koreje v EU pa za 38 %. EU je v letu 2016 zabeležila presežek trgovinske bilance v višini 6 milijard EUR.

Poročilo je objavljeno na spletni strani Evropske komisije.


Več informacij o poslovnem okolju Južne Koreje
Več informacij o poslovnem sodelovanju Slovenije z Južno Korejo