Južna Koreja

Poslovno sodelovanje Slovenije z Južno Korejo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Južno Korejo 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 43.725 323.533 367.257 -279.808
2016 52.929 284.013 336.943 -231.084
2017 113.616 303.561 417.177 -189.944
2018 116.340 301.374 417.714 -185.033
2019 67.750 266.747 334.498 -198.997
2020 59.984 203.646 263.630 -143.662
2021* 32.579 139.802 172.381 -107.223

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Južno Korejo 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2021 (posodobljeno september 2021).

 

Slovenski izvoz v Južno Korejo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 11.892 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
18 % 10.615 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 6.377 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
10 % 5.882 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 3.597 Železo in jeklo
5 % 3.163 Izdelki iz železa in jekla

 

Slovenski uvoz iz Južne Koreje v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
37 % 74.450 Železo in jeklo
19 % 39.506 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 18.216 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 18.111 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 14.569 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 9.007 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
 

Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Južno Korejo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Uredba o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BKRIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRZTS)
  • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje (MOST) o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRKS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (MESKRG)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MPTEUKR)
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MOSEUKR)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje o gospodarskem sodelovanju

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk