Južna Koreja

Poslovno sodelovanje Slovenije z Južno Korejo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Južne Koreje v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
23 24 27 29 30 28


Slovenija je v letu 2022 v Južno Korejo izvozila za 71 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 370 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 441 mio EUR.
S tem se je Južna Koreja lani uvrstila na 28. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Južno Korejo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 113.616 303.561 417.177 -189.944
2018 116.340 301.374 417.714 -185.033
2019 67.750 266.747 334.498 -198.997
2020 59.984 203.646 263.630 -143.662
2021 64.550 274.551 339.101 -210.002
2022 70.599 369.943 440.543 -299.344
2023* 30.690 166.815 197.504 -136.125

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Južno Korejo 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2023 (posodobljeno september 2023).

 

Slovenski izvoz v Južno Korejo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 14.191 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 10.132 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
13 % 9.185 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 8.362 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 7.464 Razni proizvodi kemijske industrije
9 % 6.115 Izdelki iz železa in jekla

 

Slovenski uvoz iz Južne Koreje v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
41 % 150.066 Železo in jeklo
13 % 47.167 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 33.401 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
8 % 31.131 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 24.293 Organski kemijski proizvodi
6 % 23.973 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Južno Korejo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Uredba o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BKRIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRZTS)
  • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje (MOST) o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRKS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (MESKRG)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MPTEUKR)
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MOSEUKR)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje o gospodarskem sodelovanju

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.