Južna Koreja

Poslovno sodelovanje Slovenije z Južno Korejo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Južno Korejo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 52.929 284.013 336.943 -231.084
2017 113.616 303.561 417.177 -189.944
2018 116.340 301.374 417.714 -185.033
2019 67.750 266.747 334.498 -198.997
2020 59.984 203.646 263.630 -143.662
2021 64.550 274.551 339.101 -210.002
2022* 45.898 234.834 280.732 -188.937

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Južno Korejo 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2022 (posodobljeno nov 2022).

 

Slovenski izvoz v Južno Korejo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 13.076 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 9.745 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
13 % 8.491 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 7.614 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 3.856 Les in lesni izdelki, lesno oglje
6 % 3.840 Izdelki iz železa in jekla

 

Slovenski uvoz iz Južne Koreje v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
40 % 110.570 Železo in jeklo
15 % 50.586 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 23.655 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 21.068 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 18.277 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 11.653 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Južno Korejo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Uredba o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BKRIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRZTS)
  • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje (MOST) o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRKS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (MESKRG)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MPTEUKR)
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MOSEUKR)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje o gospodarskem sodelovanju

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk