Južna Koreja

Poslovno sodelovanje Slovenije z Južno Korejo


Predstavljamo vsebine:

 

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Južne Koreje v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
27 29 30 28 29

Slovenija je v letu 2023 v Južno Korejo izvozila za 60 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 305 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 441 mio EUR.
S tem se je Južna Koreja lani uvrstila na 29. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Južno Korejo

Blagovna menjava med Slovenijo in Južno Korejo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 116.340 301.374 417.714 -185.033
2019 67.750 266.747 334.498 -198.997
2020 59.984 203.646 263.630 -143.662
2021 64.550 274.551 339.101 -210.002
2022 70.599 369.943 440.543 -299.344
2023 60.482 305.065 365.547 -244.582
2024* 7.474 43.535 51.009 -36.061


Blagovna menjava med Slovenijo in Južno Korejo 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno april 2024).     
 

Slovenski izvoz v Južno Korejo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 10.743 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
17 % 10.385 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 7.325 Razni proizvodi kemijske industrije
11 % 6.618 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
7 % 4.159 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 3.116 Železo in jeklo


Slovenski uvoz iz Južne Koreje v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
43 % 132.156 Železo in jeklo
18 % 55.582 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 29.374 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 18.047 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 16.744 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 16.313 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelkeVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Južno Korejo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Uredba o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BKRIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRZTS)
  • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje (MOST) o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRKS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (MESKRG)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MPTEUKR)
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MOSEUKR)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje o gospodarskem sodelovanju

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.