Južna Koreja

Gospodarske panoge Južne Koreje

Priložnosti na trgu:

Najbolj perspektivni sektorji so:

Kozmetični izdelki: Južna Koreja je 9. največji trg kozmetike na svetu in predstavlja skoraj 3 % globalnega trga. Uvoz kozmetike se vsako leto povečuje. Kozmetika za nego kože predstavlja največjo uvozno kategorijo, med katero najhitreje raste povpraševanje po izdelkih proti staranju kože. V Južni Koreji zakonodajo kozmetike ureja Ministrstvo za varnost hrane in zdravil (MFDS).

Pametne tovarne: Pametna tovarna je popolnoma integriran tehnološki sistem, ki temelji na celotnem proizvodnem procesu. Koreja si je zastavila cilj, da do leta 2025 več kot 30.000 tovarn deluje z najnovejšimi digitalnimi in analitičnimi tehnologijami. Leta 2020 je korejska vlada v projekte raziskav in razvoja vložila 414,4 mio USD, da bi spodbudila mala in srednje velika podjetja k napredku in nadgradnji avtomatiziranih tehnologij. Projekti raziskav in preizkusnih mest, ki jih financirajo vladni skladi, vključujejo velike podatke, kibernetske fizične sisteme, pametne senzorje, brezžična omrežja in robote za sodelovanje.

Medicinska oprema: Južna Koreja je odvisna od uvoza medicinskih pripomočkov, ki oskrbi približno 60 % celotnega povpraševanja na trgu. Pomemben dejavnik, ki prispeva k uporabi uvožene napredne medicinske opreme in naprav, je hitro rastoča starejša populacija.

Umetna inteligenca (AI): Za Južno Korejo predstavlja AI ključni element za napredek države v sektorju IKT. Vlada je leta 2019 objavila svojo prvo nacionalno strategijo AI, ki vključuje velike naložbe v infrastrukturo AI in večjo uporabo tehnologij AI v vseh panogah. Leta 2020 je vlada izdala Digital New Deal, ki predvideva industrijska in izobraževalna prizadevanja pod vodstvom države glede potencialnih priložnosti v AI. Glavne korejske družbe IKT agresivno sledijo tehnologijam AI, južnokorejska podjetja pa iščejo najsodobnejšo tehnologijo in aplikacije, da bi izboljšala svoje sposobnosti AI in v svoje tehnologije in izdelke uvedla tehnologije AI.


Gospodarstvo

Južna Koreja je 10. največja gospodarska sila na svetu in 4. največja v Aziji. Država je znana po svojem spektakularnem vzponu iz ene najrevnejših držav v razvito državo. Med svetovno finančno krizo je država ohranila stabilno gospodarstvo in je celo v času krize beležila gospodarsko rast. Južna Koreja je močno vključena v mednarodno trgovino in financiranje, zato je posledično zelo občutljiva na zunanje vplive, zlasti s Kitajske.
 

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor v Južni Koreji prispeva le 2 % BDP države in zaposluje 4,8 % aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelek je riž, gojijo pa tudi ječmen, pšenico, koruzo in sojo. Pomemben segment je tudi živinoreja. Obdeluje se manj kot četrtina zemlje. Mineralni viri Južne Koreje so omejeni na zlato in srebro.

Storitveni sektor je največji in najhitreje rastoči gospodarski sektor, ki ustvari 63 % BDP in zaposluje več kot 70 % aktivnega prebivalstva.Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Južne Koreje predstavlja 35 % BDP in zaposluje 25 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so tekstilna industrija, jeklarstvo, avtomobilska industrija, ladjedelništvo in proizvodnja elektronskih izdelkov. Južna Koreja je tudi največja svetovna proizvajalka polprevodnikov.

V letu 2020 je Južna Koreja beležila 0,5 % rast industrijske proizvodnje. V letu 2021 naj bi industrijska proizvodnja po napovedih zrasla za 3,1 %, potem pa v letih 2022 in 2023 za 2,4 %, oziroma za 2,3 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na južnokorejskem trgu:

 

Kemična industrija - trg izdelkov za nego kože

Analiza trga izdelkov za nego kože predstavlja maloprodajo izdelkov za nego obraza, telesa, nege rok, depilatorjev in izdelkov za odstranjevanje ličil. Vrednost trga je izračunana po maloprodajnih cenah (MPC) in vključuje vse veljavne davke.

Južnokorejski trg izdelkov za nego kože je v preteklih petih letih beležil močno rast. Rast trga naj bi se v prihodnjih petih letih nekoliko upočasnila. Vpliv izbruha COVID-19 bo negativno vplival zlasti na rast trga v letu 2020. Ugodne gospodarske razmere in povečana kupna moč potrošnikov so glavni dejavniki rasti tega trga.

Južnokorejski trg izdelkov za nego kože je v obdobju 2015-2019 rasel po 9,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 6,8 mlrd EUR.
Obseg trga je v zadnjih petih letih rasel po 6,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel 459 mio enot.

Največji segment južnokorejskega trga izdelkov za nego kože so izdelki za nego obraza. Ta segment je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 6,2 mlrd EUR, kar predstavlja 92,8 % celotne vrednosti trga. Segment izdelkov za nego telesa je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 338,8 mio EUR ali 5 % vrednosti trga.

Izbruh pandemije COVID-19 je vplival tudi na napovedi tega trga. Prvotno so analitiki za južnokorejski trg izdelkov za nego kože napovedovali, da se bo v letu 2020 povečal za 8,1 % in med leti 2020- 2024 rasel po 7 % povprečni letni stopnji. Napovedi po pandemiji pa predvidevajo, da se bo trg leta 2020 zmanjšal za -0,8 % in se ne bo vrnil na ravni pred izbruhom vse do leta 2021. Trg naj bi v obdobju 2020-2024 rasel po 3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 7,4 mlrd EUR. Vpliv izbruha pandemije je vplival tudi na napovedi glede obsega trga. Pred izbruhom so analize napovedovale, da se bo obseg trga v prihodnjih petih letih povečeval po 4,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel 561,4 mio enot. Revidirane analize pa sedaj napovedujejo, da bo obseg južnokorejskega trga izdelkov za nego kože v obdobju 2020-2024 rasel po 2,2 % povprečni letni stopnji in bo leta 2024 dosegel 512,4 mio enot.
 

Konkurenti na trgu:

  • LG Corp
  • Amorepacific Corp
  • L'Oreal SA

Vrednost južnokorejskega trga izdelkov za nego kože se je v letu 2019 povečala za 8,2 % in dosegla 6,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 9,2 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 4.833  
2016 5.311 9,9 %
2017 5.735 9,9 %
2018 5.984 9,0 %
2019 6.823 8,2 %


Analitiki napovedujejo, da bo vrednost južnokorejskega trga izdelkov za nego kože v letu 2024 dosegla 7,4 mlrd EUR, kar je 20,6 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 znaša 3,8 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 6.892 -0,8 %
2021 7.118 5,2 %
2022 7.087 4,0 %
2023 7.174 4,7 %
2024 7.431 6,1 %


LG Corp. je vodilni konkurent na južnokorejskem trgu izdelkov za nego kože. V letu 2019 je imel 28,9 % tržni delež glede na vrednost.

Tržni deleži za leto 2019 (v odstotkih)

LG Corp. 28,9 %
Amorepacific Corporation 24,4 %
L`Oreal S.A 6,5 %
Missha Us Inc 4,5 %
Ostali 35,7 %

 

Južna Koreja predstavlja 10,8 % azijsko-pacifiškega trga izdelkov za nego kože. 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih) 

Kitajska 43,6 %
Japonska 24,9 %
Južna Koreja 10,8 %
Tajska 3,7 %
Indija 3,6 %
Ostale države v regiji 13,4 %

 

 Največja proizvodna podjetja s področja izdelkov za nego kože v Južni Koreji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
ITS HANBUL Co., Ltd. 152,62
SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD. 116,64
COSON Co., Ltd. 81,57
Medience Co., Ltd. 73,36
LEADERS COSMETICS Co., Ltd. 71,39
NeoPharm Co., Ltd. 62,14
Outin Futures Co., Ltd. 40,40

 


Največja podjetja na področju maloprodaje kozmetičnih izdelkov v Južni Koreji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Hankook Cosmetics Manufacturing Co., Ltd. 57,10
Jayjun Cosmetic Co., Ltd. 39,28
M&C Life Science Co., Ltd. 20,94
JILGYUNGYI Co., Ltd. 17,10
Skin & Skin Co., Ltd. 15,66
ACT Co., Ltd 14,02
BNC Korea Co., Ltd. 13,19Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2020.
 


Avtomobilska industrija – proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Južnokorejska proizvodnja avtomobilska industrija je v zadnjih petih letih upadala tako po vrednosti kot količini. V prihodnjih petih letih je napovedano okrevanje in rast proizvodnje.

Južnokorejska proizvodnja avtomobilov je v obdobju 2015-2019 upadala po -3,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla 62,1 mlrd EUR.  Obseg proizvodnje je v zadnjih petih letih upadal po -3,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel skupno 3.612.600 enot.

Obseg proizvodnje avtomobilov se bo po napovedih v obdobju 2020-2024 povečeval po 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel 3.789.700 enot. Tudi vrednost proizvodnje avtomobilov naj bi po napovedih v obdobju 2020-2024 rasla po 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 59,1 mlrd EUR. Po vsej verjetnosti bo zaradi pandemije COVID-19 prizadeta tudi južnokorejska avtomobilska industrija. Prekinitve proizvodnje bodo zmanjšale obseg in vrednost proizvodnje, zmanjšalo se bo tudi povpraševanje po izvozu. Trenutno napoved za južnokorejsko proizvodnjo avtomobilov ostaja optimistična. V napovedanem obdobju naj bi se povprečne letne plače povišale, stopnja brezposelnosti pa naj bi se ponovno znižala. Ti dejavniki bodo v Južni Koreji povečevali povpraševanje po avtomobilih in podpirali rast vrednosti in obsega proizvodnje.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • General Motors Company
  • Hyundai Motor Company
  • Renault SA 


V Južni Koreji se je obseg proizvodnje avtomobilov v letu 2019 zmanjšal za -1,3 % in dosegel 3.612.600 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala -3,3 %.

Vrednost južnokorejske proizvodnje avtomobilov se je v letu 2019 znižala za -2,7 % in dosegla 62,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala -3,3 %.

Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 73.272  
2016 71.351 -1,7 %
2017 60.265 -14,0 %
2018 60.593 5,0 %
2019 62.142 -2,7 %


V letu 2024 naj bi južnokorejska proizvodnja avtomobilov dosegla obseg  3.789.700 enot, kar je 4,9 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020 -2024 je 1 %.

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost južnokorejske proizvodnje avtomobilov v letu 2024 dosegla 59,1 mlrd EUR, kar je 5,3 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 znaša 1 %.
 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 65.454 3,4 %
2021 64.732 0,8 %
2022 62.307 0,5 %
2023 60.495 0,4 %
2024 59.112 0,2 %
 
 
Hyundai Kia Automotive Group je največji konkurent v južnokorejski proizvodnji avtomobilov in je imel v letu 2019 86,2 % tržni delež glede na obseg proizvodnje.

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje za leto 2019 (v odstotkih)

Hyundai Kia Automotive Group 86,2 %
GM Group 11,9 %
Renault SA 1,9 %


Južna Koreja predstavlja 11,4 % azijsko-pacifiške proizvodnje avtomobilov. 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih) 

Kitajska 48,3 %
Japonska 22,8 %
Južna Koreja 11,4 %
Indija 5,7 %
Tajska 3,6 %
Ostale države v regiji 8,2 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Južni Koreji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Hyundai Motor Co., Ltd. 80.405,58
Kia Motors Corp. 44.211,99
Ssangyong Motor Co., Ltd. 2.755,46
MS AUTOTECH Co., Ltd. 969,02
Hwashin Co. Ltd. 510,63
Zyle Daewoo Commercial Vehicle Company 234,52
Asan Sungwoo Hitech Co., Ltd. 164,78

 

Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Južni Koreji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Hyundai Mobis Co., Ltd. 28.930,84
Hyundai WIA Corp. 5.561,77
Hanon Systems 5.439,75
Mando Corp. 4.548,39
Hyundai Transys Inc. 4.523,39
SUNGWOO HITECH Co., Ltd. 2.577,21
SEOYON E-HWA CO., LTD. 1.503,06


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje