Južna Koreja

Gospodarske panoge Južne Koreje

Gospodarstvo

Južna Koreja je 11. največja gospodarska sila na svetu in 4. največja v Aziji. Država je znana po svojem spektakularnem vzponu iz ene najrevnejših držav v razvito državo. Med svetovno finančno krizo je država ohranila stabilno gospodarstvo in je celo v času krize beležila gospodarsko rast.
Južna Koreja je močno vključena v mednarodno trgovino in financiranje, zato je posledično zelo občutljiva na zunanje vplive, zlasti s Kitajske.
Južna Koreja je doživela izjemen uspeh pri hitri gospodarski rasti in precejšnjim zmanjšanjem revščine. Čeprav se stopnja brezposelnosti zmanjšuje, pa je število nezakonitih delavcev zelo visoko, poglabljajo se tudi socialne neenakosti in slabšajo socialne vezi.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor v Južni Koreji prispeva le 2 % BDP države in zaposluje okoli 5 % aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelek je riž, gojijo pa tudi ječmen, pšenico, koruzo in sojo. Pomemben segment je tudi živinoreja. Obdeluje se manj kot četrtina zemlje. Mineralni viri Južne Koreje so omejeni na zlato in srebro.

Storitveni sektor je največji in najhitreje rastoči gospodarski sektor, ki ustvari 58 % BDP in zaposluje okoli 70 % aktivnega prebivalstva.
 
Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Južne Koreje predstavlja 40 % BDP in zaposluje 25 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so tekstilna industrija, jeklarstvo, avtomobilska industrija, ladjedelništvo in proizvodnja elektronskih izdelkov. Južna Koreja je tudi največji svetovni proizvajalec polprevodnikov.

V letu 2018 je Južna Koreja beležila 0,3 % rast industrijske proizvodnje. V letu 2019 naj bi industrijska proizvodnja po napovedih upadla za -0,4%, potem pa naj bi v letih 2020 in 2021 ponovno dosegla pozitivno rast in sicer v višini 1 % in 2,2 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na južnokorejskem trgu:

 

Šport in prosti čas - športni centri in fitnes klubi

V analizo so zajeti športni centri in fitnes klubi, ki ponujajo vadbene naprave, osebno usposabljanje ter druge storitve, ki so namenjene uporabnikom ohranjati njihovo fizično zdravje. Prihodki trga so izračunani na podlagi članarin, plačanim klubom.

Trg športnih centrov in fitnes klubov v Južni Koreji je v obdobju 2013-2017 rasel po 2,1 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 790,5 mio EUR. Za primerjavo, tajski trg je v zadnjih petih letih rasel po 10,1 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 661,2 mio EUR, medtem ko je indijski trg v tem obdobju rasel po 20,1 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 449,3 mio EUR. Spremembe življenjskega sloga so vodile k stalni rasti trga, saj se je vedno več ljudi odločalo za razne vodene športne aktivnosti. Ženske v Južni Koreji so se včasih tradicionalno izogibale telovadbi, da bi ostale vitke in ne mišičaste. Danes pa tudi ženske v Južni Koreji sprejemajo športno vadbo kot pomemben del svojega življenja, pa najsi bo to intenzivna športna vadba ali zgolj joga.

Analitiki napovedujejo, da se bo trg športnih centrov in fitnes klubov v Južni Koreji v obdobju 2018-2022 povečeval po 2 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 796,7 mio EUR. Tajski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 6,4 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 820,9 mio EUR, medtem ko naj bi indijski trg v napovedanem obdobju rasel po 15,3 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 833,5 mio EUR. Trg bo po napovedih rasel iz leta v leto, zaradi spremenjenega načina življenja in zavedanja o pozitivnem vplivu športa na zdravje. Gotovo bodo poseben vpliv pustile tudi zimske olimpijske igre v Pyeongchangu leta 2018.
 

Konkurenti na trgu:

  • Kolon Sporex
  • Sentinel Reebok Crossfit
  • World GymVrednost južnokorejskega trga športnih centrov in fitnes klubov se je v letu 2017 povečala za 2,1 % in dosegla 790,5 mio EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013–2017 znašala 2,1 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 618,9  
2014 634,8 2,6 %
2015 768,1 1,0 %
2016 788,3 2,6 %
2017 790,5 2,1 %Analitiki napovedujejo, da bo vrednost južnokorejskega trga športnih centrov in fitnes klubov v letu 2022 dosegla 796,7 mio EUR, kar je 10,6 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 znaša 2 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 767,7 2,3 %
2019 790,0 2,0 %
2020 785,8 2,0 %
2021 801,2 1,9 %
2022 796,7 1,9 %Južna Koreja predstavlja 6,7 % vrednosti azijsko-pacifiškega trga športnih centrov in fitnes klubov.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

Japonska 30,2 %
Kitajska 22,2 %
Južna Koreja 6,7 %
Tajska 5,6 %
Indija 3,8 %
Ostala pacifiška Azija 31,5 %
 

Največji športni centri in fitnes klubi v Južni Koreji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Hotel Raon Jeju 139,48
Ananti, Inc. 111,12
White Korea Industry Co. Ltd. 91,42
Gwanak Co. Ltd 76,98
Ga Korea Co. Ltd. 51,77
Ht Tennis Academy Co. Ltd. 44,46
Seoul Sports Council 44,45


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.
 


Avtomobilska industrija – hibridni in električni avtomobili

A analizo je zajeta prodaja hibridnih in električnih avtomobilov na drobno, oziroma registracija novih električnih in hibridnih osebnih avtomobilov.

Južnokorejski trg hibridnih in električnih avtomobilov je v obdobju 2013-2017 rasel po 38,5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 3,4 mlrd EUR. Za primerjavo, tajski trg hibridnih in električnih avtomobilov je v zadnjih petih letih upadal po -12,6 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 156 mio EUR, medtem ko je indijski trg v tem obdobju rasel po 45,5 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 66,3 mio EUR. Kombinacija vladnih spodbud v Južni Koreji in razvoja na področju polnjenja električnih vozil je pripomogla k izboljšanju prodaje hibridnih in električnih avtomobilov. Leta 2016 je bilo v Južni Koreji le150 javnih polnilnih postaj, junija 2017 pa že 1.508.  Volumensko se je trg hibridnih in električnih avtomobilov v Južni Koreji v obdobju 2013-2017 povečeval po 35,8 % CAGR in v letu 2017 dosegel 97.486 enot. Po napovedih naj bi se obseg trga do konca leta 2022 povečal na 226.861 enot, kar predstavlja 18,4 % CAGR za obdobje 2018-2022.

Vladne spodbude so bile ključnega pomena pri spodbujanju povpraševanja po hibridnih in električnih avtomobilih. Leta 2017 je vlada znižala davke za hibridne in električne avtomobile, uvedla pa je tudi subvencije za nakup, kar se je močno odražalo pri prodaji. Največ so v letu 2017 v Južni Koreji prodali hibridnih vozil in sicer 83.762 enot, kar ustreza 85,9 % celotnega obsega trga. Električnih avtomobilov pa so prodali 13.724 ali 14,1 % celotnega trga.

Analitiki napovedujejo, da bo trg hibridnih in električnih avtomobilov v Južni Koreji v obdobju 2018-2022 rasel po 22,1 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 8,5 mlrd EUR. Tajski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 18,5 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 331,9 mio EUR, medtem ko naj bi indijski trg v napovedanem obdobju rasel po 15,8 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 125,8 mio EUR. Nadaljnjo rast bodo spodbudile tudi zaveze južnokorejske vlade, da bodo do konca leta 2018 povečali število hitrih polnilnih postaj na 3.000 po vsej državi, do leta 2020 pa približno na 6.000. Izboljšane možnosti polnjenja električnih vozil bodo povečale tudi povpraševanje po lastnih električnih vozilih.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • General Motors Company
  • Hyundai Motor Company
  • Kia Motors Corporation
  • Renault SA (Rena


V Južni Koreji se je obseg trga hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2017 povečal za 45 % in dosegel 97.486 enot. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013–2017 znašala 35,8 %.

Vrednost južnokorejskega trga hibridnih in električnih avtomobilov se je v letu 2017 povečala za 45 % in dosegla 3,4 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013–2017 znašala 38,5 %.

 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 794,6  
2014 815,4 2,6 %
2015 1.663,2 70,2 %
2016 2.416,8 45,3 %
2017 3.441,2 45,0 %

V letu 2022 naj bi južnokorejski trg hibridnih in električnih avtomobilov dosegel obseg  226.861 enot, kar je 132,7 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018 -2022 je 18,4 %.
 
Analitiki napovedujejo, da bo vrednost južnokorejskega trga hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2022 dosegla 8,5 mlrd EUR, kar je 170,9 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 znaša 22,1 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 4.200,0 28,5 %
2019 5.348,7 26,3 %
2020 6.322,1 21,2 %
2021 7.572,6 19,8 %
2022 8.494,5 14,9 %
 

Največji segment trga so hibridni avtomobili, ki predstavljajo 85,9 % celotne vrednosti trga.

 

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost (v % za leto 2017)

 
Hibridni avtomobili 85,9 %
Električni avtomobili 14,1 %
 

Južna Koreja predstavlja 6,5 % vrednosti azijsko-pacifiškega trga hibridnih in električnih avtomobilov.

 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Japonska 70,9 %
Kitajska 17,1 %
Južna Koreja 6,5 %
Tajska 0,3 %
Indija 0,1 %
Ostala pacifiška Azija 5,1 %


 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Južni Koreji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Hyundai Motor Co., Ltd. 71.176,36
Kia Motors Corp. 39.537,56
GM Korea Company 12.284,73
Renault Samsung Motors Company Limited 3.836,90
HYUNDAI Corp. 3.180,07
Ssangyong Motor Co., Ltd. 2.580,89
Jacobs Government Services Company 2.095,80

 

Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Južni Koreji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Hyundai Mobis Co., Ltd. 25.955,23
Hyundai WIA Corp. 5.529,64
Mando Corp. 4.198,31
Hanon Systems 4.125,17
Hyundai Powertech Co. Ltd. 2.667,65
SUNGWOO HITECH Co., Ltd. 2.486,15
Hyundai Dymos Inc. 2.101,24


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.
 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje