Južna Koreja

Gospodarske panoge Južne Koreje

Priložnosti na trgu:


Najbolj perspektivni sektorji so:

Kemikalije in kemijski proizvodi: V Južni Koreji je veliko povpraševanje po visokokakovostnih, izpopolnjenih kemičnih izdelkih in s tem povezanih snoveh za uporabo pri razvoju in proizvodnji izdelkov. Povpraševanje na trgu je predvsem po specialnih kemikalijah, ki jih večinoma uvažajo. Največji potencial je v segmentih posebnih kemikalij za medicinsko, farmacevtsko, kozmetično, elektronsko in IT industrijo.

Kozmetični izdelki: Južna Koreja je 8. največji trg kozmetike na svetu in predstavlja skoraj 3 % globalnega trga. Uvoz kozmetike se vsako leto povečuje. Po statističnih podatkih korejske carinske službe predstavlja kozmetika za nego kože največjo uvozno kategorijo. Ostali pomembi uvozni segmenti so še izdelki za nego las, kozmetika za ličenje ter parfumi.

Pametne tovarne: Pametna tovarna je popolnoma integriran tehnološki sistem, ki temelji na celotnem proizvodnem procesu. Koreja si je zastavila cilj, da do leta 2025 več kot 30.000 tovarn deluje z najnovejšimi digitalnimi in analitičnimi tehnologijami. Vlada bo spodbudila podjetja, osredotočena na razvoj tehnologije, povezane s pametnimi tovarnami in bo v te projekte vložila znatna sredstva. Raziskovalni projekti, ki jih bodo sponzorirali zvezni skladi, bodo vključevali »big data«, kibernetske fizične sisteme, pametne senzorje in robote.

Medicinska oprema: Južnokorejski trg medicinskih pripomočkov je v letu 2019 dosegel 5,8 mlrd USD.  Država je odvisna od uvoza medicinskih pripomočkov, ki oskrbi približno 60 % celotnega povpraševanja na trgu. Pomemben dejavnik, ki prispeva k uporabi uvožene napredne medicinske opreme in naprav, je hitro rastoča starejša populacija.Gospodarstvo

Južna Koreja je 11. največja gospodarska sila na svetu in 4. največja v Aziji. Država je znana po svojem spektakularnem vzponu iz ene najrevnejših držav v razvito državo. Med svetovno finančno krizo je država ohranila stabilno gospodarstvo in je celo v času krize beležila gospodarsko rast.
Južna Koreja je močno vključena v mednarodno trgovino in financiranje, zato je posledično zelo občutljiva na zunanje vplive, zlasti s Kitajske.
Južna Koreja je doživela izjemen uspeh pri hitri gospodarski rasti in precejšnjim zmanjšanjem revščine. Čeprav se stopnja brezposelnosti zmanjšuje, pa je število nezakonitih delavcev zelo visoko, poglabljajo se tudi socialne neenakosti in slabšajo socialne vezi.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor v Južni Koreji prispeva le 2 % BDP države in zaposluje 4,7 % aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelek je riž, gojijo pa tudi ječmen, pšenico, koruzo in sojo. Pomemben segment je tudi živinoreja. Obdeluje se manj kot četrtina zemlje. Mineralni viri Južne Koreje so omejeni na zlato in srebro.

Storitveni sektor je največji in najhitreje rastoči gospodarski sektor, ki ustvari 62 % BDP in zaposluje 70,5 % aktivnega prebivalstva.
 

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Južne Koreje predstavlja 36 % BDP in zaposluje 24,8 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so tekstilna industrija, jeklarstvo, avtomobilska industrija, ladjedelništvo in proizvodnja elektronskih izdelkov. Južna Koreja je tudi največji svetovni proizvajalec polprevodnikov.

V letu 2019 je Južna Koreja beležila -0,5 % upad industrijske proizvodnje. V letu 2020 naj bi industrijska proizvodnja po napovedih upadla za -6 %, potem pa naj bi v letih 2021 in 2022 ponovno dosegla pozitivno rast in sicer v višini 2,5 % in 1,9 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na južnokorejskem trgu:

 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Farmacevtski trg v Južni Koreji je v obdobju 2014-2018 rasel po 1,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 16,5 mlrd EUR. Za primerjavo, tajski farmacevtski trg je v zadnjih petih letih rasel po 9,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 7,1 mlrd EUR, medtem ko je indijski farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 15,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril 32,4 mlrd EUR.

Južna Koreja je glede na proizvodnjo 13. največji farmacevtski trg na svetu, ter 19. glede na izvoz farmacevtskih izdelkov. Gre za rastoči farmacevtski trg, ki se močno osredotoča na biološka zdravila in domačo farmacevtsko proizvodnjo. V segmentu generikov prevladujejo domače farmacevtske družbe, kot so Dong-Pharm, Hanmi Pharm in Daewoong Pharm, kljub temu pa veliko uvozijo iz ZDA in Japonske. Dejavniki, kot so naraščajoči dohodki, staranje prebivalstva in povečano zdravstveno zavarovanje, spodbujajo prodajo zdravil. V zadnjih letih je južnokorejska vlada upočasnila rast farmacevtskega trga z agresivnimi znižanji cen in zaostrovanjem meril za povračilo, tako inovativnih kot generičnih zdravil.

Analitiki napovedujejo, da bo južnokorejski farmacevtski trg v obdobju 2019-2023 rasel po 4,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 19,7 mlrd EUR. Tajski farmacevtski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 7,9 % povprečni letni stopnji rasti in v letu 2023 dosegel vrednost 9,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi indijski farmacevtski trg v napovedanem obdobju rasel po 13,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 58,6 mlrd EUR.

 

Konkurenti na trgu:

  • CKD Corp
  • Daewoong Pharmaceutical Co Ltd
  • Beijing Hanmi Pharmaceutical Co Ltd
  • Pfizer IncVrednost južnokorejskega farmacevtskega trga se je v letu 2018 znižala za -0,5 % in dosegla 16,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 1,5 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 13.834  
2015 15.315 -7,6 %
2016 16.846 10,0 %
2017 17.345 4,8 %
2018 16.525 -0,5 %


Analitiki napovedujejo, da bo vrednost južnokorejskega farmacevtskega trga v letu 2023 dosegla 19,9 mlrd EUR, kar je 26,7 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023 znaša 4,8 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 17.478 6,7 %
2020 17.049 0,2 %
2021 18.099 5,0 %
2022 18.709 5,9 %
2023 19.919 6,4 %


CKD je vodilni konkurent na južnokorejskem  farmacevtskem trgu. V letu 2018 je imel 4,1 % tržni delež glede na vrednost.
 

Tržni deleži za leto 2018 (v odstotkih)

CKD 4,1 %
Daewoong Pharmaceuticals Co Ltd 2,1 %
Hanmi Pharmaceuticals Co Ltd 2,0 %
Pfizer 1,8 %
Ostali 90,0 %
 

Največja proizvodna podjetja s področja farmacevtske industrije v Južni Koreji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Green Cross Holdings Corp. 1.240,94
Yuhan Corp. 1.216,99
Daewoong Co., Ltd. 986,50
Kwang Dong Pharmaceutical Co., Ltd. 945,68
Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. 826,45
Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. 814,06
Pfizer Pharmaceutical Korea Ltd 594,59

 

Največja farmacevtska podjetja na področju veleprodaje v Južni Koreji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Baekje Pharmaceutical Co. Ltd. 939,99
Geo-Young Networks 596,35
Innisfree Corporation 524,51
Online Pharm Co. Ltd. 507,06
Atomy Co.Ltd 488,39
Boksan Nice Co. Ltd. 481,95
B Adabinchi Co. Ltd. 422,85


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, maj 2019.
 


Avtomobilska industrija – proizvodnja avtomobilov

Vrednost proizvodnje avtomobilov v Južni Koreji je v obdobju 2014-2018 upadala po -3,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla 86,4 mlrd EUR. Za primerjavo, tajska proizvodnja avtomobilov je v zadnjih petih letih rasla po 6,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvarila vrednost 19,1 mlrd EUR, medtem ko je indijska proizvodnja avtomobilov v tem obdobju rasla po 5,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvarila vrednost 41,2 mlrd EUR.

Obseg proizvodnje avtomobilov se je v Južni Koreji med leti 2014-2018 zmanjšal za -3 % in v letu 2018 dosegel 3,7 mio enot. Do konca leta 2023 naj bi se obseg povečal na 3,9 mio enot, kar predstavlja 1,3 % povprečno letno rast za obdobje 2019–2023. Potrošnja avtomobilov se je znižala zaradi številnih razlogov, med njimi je tudi stopnja brezposelnosti, ki je relativno visoka v primerjavi s prejšnjimi leti in je povzročila zmanjšanje kapitala potrošnikov. Na zmanjšano povpraševanje je vplival tudi novi trend souporabe vozil, ki je vse bolj popularen tudi v Južni Koreji, zlasti med mlajšo populacijo.

Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja avtomobilov v Južni Koreji v obdobju 2019-2023 rasla po 1,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 89,9 mlrd EUR. Tajska proizvodnja avtomobilov naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 5,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 24 mlrd EUR, medtem ko naj bi indijska proizvodnja avtomobilov v napovedanem obdobju rasla po 3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 47,3 mlrd EUR. Analitiki napovedujejo, da se bodo povprečne letne plače v napovedanem obdobju ponovno povišale, stopnja brezposelnosti pa se bo ponovno znižala. Ti dejavniki bodo pomagali povečati povpraševanje po avtomobilih v južnokorejski industriji in zvišali rast vrednosti industrije. Vendar pa lahko protekcionistične težnje v ZDA, kamor Južna Koreja največ izvozi, povzročijo nove ovire in zmanjšajo izvoz južnokorejskih avtomobilov v prihodnjih letih. Zato je za prihodnjih pet let napovedana le skromna rast.


 

Največji konkurenti na trgu so:

  • General Motors Company
  • Hyundai Motor Company
  • PSA Peugeot Citroen SA
  • Renault SA 


V Južni Koreji se je obseg proizvodnje avtomobilov v letu 2018 zmanjšal za 2,1 % in dosegel 3,7 mio enot. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala -3 %.

Vrednost južnokorejske proizvodnje avtomobilov se je v letu 2018 znižala za -0,5 % in dosegla 86,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala -3,3 %.
 

Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 87.744  
2015 109.279 3,9 %
2016 107.387 -1,7 %
2017 90.707 -14,0 %
2018 86.440 -0,5 %


V letu 2023 naj bi južnokorejska proizvodnja avtomobilov dosegla obseg  3,9 mio enot, kar je 6,7 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti  za obdobje 2019 -2023 je 1,3 %.

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost južnokorejske proizvodnje avtomobilov v letu 2023 dosegla 89,9 mlrd EUR, kar je 9,3 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023 znaša 1,8 %.
 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 87.647 2,2 %
2020 86.803 1,5 %
2021 88.512 1,2 %
2022 87.983 1,9 %
2023 89.919 2,2 %
 


Južna Koreja predstavlja 11 % azijsko-pacifiške proizvodnje avtomobilov. 
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih) 

Kitajska 54,2 %
Japonska 20,1 %
Južna Koreja 11,0 %
Indija 5,2 %
Tajska 2,4 %
Ostale države v regiji 7,1 %


 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Južni Koreji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Hyundai Motor Co., Ltd. 77.573,21
Kia Motors Corp. 43.404,74
GM Korea Company 12.816,70
Renault Samsung Motors Company Limited 4.003,05
Ssangyong Motor Co., Ltd. 2.968,55
MS Autotech Co., Ltd. 714,69
Mercedes-Benz Korea Limited 476,40

 

Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Južni Koreji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Hyundai Mobis Co., Ltd. 28.164,08
Hyundai WIA Corp. 6.314,41
Hanon Systems 4.757,62
Mando Corp. 4.539,07
SUNGWOO HITECH Co., Ltd. 2.769,90
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. 1.554,80
SEOYON E-HWA CO., LTD. 1.527,91


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, maj 2019.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje