Južna Koreja

Gospodarske panoge Južne Koreje

Priložnosti na trgu:

Najbolj perspektivni sektorji so:

Kemična industrija: Korejska kemična industrija se hitro razvija. Veliko povpraševanje je po specialnih kemikalijah, ki so bistvenega pomena pri proizvodnji nekaterih najpomembnejših korejskih izvoznih izdelkov. Priložnosti predstavljajo predvsem segmenti specialnih kemikalij za medicinsko, farmacevtsko, kozmetično in IKT industrijo.

Kozmetični izdelki: Južna Koreja je 10. največji trg kozmetike na svetu. Uvoz kozmetike se vsako leto povečuje. Obetajoči sektorji so derma-kozmetika, kozmetika z zdravilnimi lastnostmi ter kozmetični izdelki z lastnostmi proti staranju. Na lokalnem trgu prevladujeta 2 južnokorejski proizvodi podjetji, Amore Pacific in LG Household & Healthcare. Korejski potrošniki kupujejo vse več kozmetičnih izdelkov iz tujine, največ preko spleta. Marca 2020 so v Južni Koreji lansirali prvi kozmetični sistem na svetu po meri, ki pripravi kozmetiko v kozmetičnih trgovinah glede na stanje kože in želje posameznika.

Pametne tovarne: Pametna tovarna je popolnoma integriran tehnološki sistem, ki temelji na celotnem proizvodnem procesu. Koreja si je zastavila cilj, da do leta 2025 več kot 30.000 tovarn deluje z najnovejšimi digitalnimi in analitičnimi tehnologijami. Leta 2020 je korejska vlada v projekte raziskav in razvoja vložila 414,4 mio USD, da bi spodbudila mala in srednje velika podjetja k napredku in nadgradnji avtomatiziranih tehnologij. Projekti raziskav in preizkusnih mest, ki jih financirajo vladni skladi, vključujejo velike podatke, kibernetske fizične sisteme, pametne senzorje, brezžična omrežja in robote za sodelovanje.

Umetna inteligenca (AI): Za Južno Korejo predstavlja AI ključni element za napredek države v sektorju IKT. Vlada je leta 2019 objavila svojo prvo nacionalno strategijo AI, ki vključuje velike naložbe v infrastrukturo AI in večjo uporabo tehnologij AI v vseh panogah. Leta 2020 je vlada izdala Digital New Deal, ki predvideva industrijska in izobraževalna prizadevanja pod vodstvom države glede potencialnih priložnosti v AI. Glavne korejske družbe IKT agresivno sledijo tehnologijam AI, južnokorejska podjetja pa iščejo najsodobnejšo tehnologijo in aplikacije, da bi izboljšala svoje sposobnosti AI in v svoje tehnologije in izdelke uvedla tehnologije AI.
 

Gospodarstvo

Izvozno odvisno gospodarstvo Južne Koreje je 4. največje v Aziji. Pomembni gospodarski sektorji so elektronska, avtomobilska in petrokemična industrija, zaradi česar je korejsko gospodarstvo občutljivo na težave v svetovni dobavni verigi.

Južnokorejski proizvajalci pomnilniških čipov prevladujejo na svetovnem trgu, vendar se že soočajo s konkurenco Kitajske.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor v Južni Koreji prispeva le 2 % BDP države in zaposluje približno 5 % aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelek je riž, gojijo pa tudi ječmen, pšenico, koruzo in sojo. Pomemben segment je tudi živinoreja. Obdeluje se manj kot četrtina zemlje. Mineralni viri Južne Koreje so omejeni na zlato in srebro.

Storitveni sektor je največji in najhitreje rastoči gospodarski sektor, ki ustvari 62 % BDP in zaposluje okoli 70 % aktivnega prebivalstva.


Vir: EIU; Factiva, junij 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Južne Koreje predstavlja 36 % BDP in zaposluje približno 1/4 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so tekstilna industrija, jeklarstvo, avtomobilska industrija, ladjedelništvo in proizvodnja elektronskih izdelkov. Južna Koreja je tudi največja svetovna proizvajalka polprevodnikov.

V letu 2021 je Južna Koreja beležila 7,3 % rast industrijske proizvodnje. V letu 2022 naj bi industrijska proizvodnja po napovedih zrasla za 3,1 %, potem pa v letih 2023 in 2024 za 2,9 %, oziroma za 2,6 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na južnokorejskem trgu:

Trg kemikalij

Analiza zajema specialne kemikalije, osnovne kemikalije, kemikalije za kmetijstvo ter druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Tržne vrednosti so izračunane po prodajnih cenah proizvajalcev.

Južnokorejski trg kemikalij je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 70,09 mlrd EUR, kar predstavlja 0,5 % povprečno letno stopnjo rasti med leti 2017 in 2021.

Južnokorejski trg kemikalij je leta 2020 upadel za -3,4 %, kar je delno povzročila pandemija COVID-19, ki je zaustavila številne gospodarske dejavnosti. Zaradi tega je povpraševanje po kemikalijah precej nihalo, motene so bile dobavne verige, zmanjšala pa se je tudi vrednost delnic kemičnih podjetij. Vsi ti dejavniki so negativno vplivali na trg kemikalij v letu 2020. Opazen je bil predvsem upad povpraševanja po kemičnih izdelkih, povezanih z avtomobilsko in gradbeno industrijo. Hkrati je pandemija ustvarila nove priložnosti na področju biocidnih barv in premazov, kar je nekoliko izravnalo upad.

Segment osnovnih kemikalij je leta 2021 predstavljal največji delež južnokorejskega trga kemikalij. V letu 2021 je ta segment ustvaril skupne prihodke v višini 54,95 mlrd EUR, kar predstavlja 78,4 % skupne vrednosti trga. Segment specialnih kemikalij je leta 2021 ustvaril prihodke v višini 5,8 mlrd EUR ali 8,4 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo južnokorejski trg kemikalij v obdobju 2022-2026 rasel po 4,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegel vrednost 85,98 mlrd EUR.
Rast trga bo spodbujalo povečano povpraševanje, zlasti po kemikalijah, ki se uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, aditivih za živila in razkužilih. Nekateri ključni trendi, ki bodo vplivali na trg v prihodnjih letih, so trajnost, digitalizacija ter osredotočenost na zdravje in varnost. Segment specialnih kemikalij naj bi v prihodnjih letih dosegel stabilno in zdravo rast. Segment je v zadnjih letih dozorel z osredotočanjem na razvoj končnih izdelkov za več aplikacij, kot so barvila, barve in površinsko aktivne snovi. Prav tako je veliko povpraševanje po visoko molekularnih novih materialih, kemičnih sestavinah za elektroniko in IT sektor, ter biološko aktivnih materialih. Na trgu se bo še naprej povečevalo povpraševanje po visoko zmogljivih biološko aktivnih kemičnih sestavinah za proizvodnjo okolju prijaznih izdelkov brez onesnaževanja.

Največji konkurenti na trgu so:

  • BASF SE
  • LG Chem Ltd
  • Lotte Chemical Corp
  • SK Chemicals Co., Ltd. 

Vrednost južnokorejske kemične industrije se je v letu 2021 povečala za 7,1 % in dosegla 70,09 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017-2021 znašala 0,5 %.

Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 69.332 1,2 %
2018 69.671 0,5 %
2019 67.726 -2,7 %
2020 65.528 -3,4 %
2021 70.093 7,1 %

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost južnokorejske kemične industrije v letu 2026 dosegla 85,95 mlrd EUR, kar je 22,7 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 je 4,2 %. 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 73.391 4,6 %
2023 76.604 4,4 %
2024 79.479 3,8 %
2025 82.269 3,5 %
2026 85.989 7,1 %


Osnovne kemikalije so največji segment južnokorejske kemične industrije, ki predstavlja 78,4 % celotne vrednosti industrije. 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2021 glede na vrednost (v odstotkih)


 

Južna Koreja predstavlja 3 % azijsko-pacifiške kemične industrije glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 glede na vrednost (v odstotkih)

 

Največja podjetja na področju kemične industrije v Južni Koreji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
LG Chem Ltd. 35.216,01
Lotte Chemical Corp. 14.960,37
Sk Geo Centric Co. Ltd. 9.604,08
HANWHA SOLUTIONS CORP. 8.854,79
Hyosung TNC Corp. 7.096,94
SK Discovery Co. Ltd. 5.460,83
KG Chemical Corp. 4.071,48
 

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, avgust 2022.

 

 

 
IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Južnokorejski sektor IT storitev je v obdobju 2016-2021 rasel po 9,8 % povprečni letni stopnji ter v letu 2021 dosegel vrednost 14,7 mlrd EUR.

Rast trga je bila posledica povečane uporabe digitalnih IT storitev ter povečane razširjenosti IT infrastrukture v azijsko-pacifiški regiji. Poleg tega stranke vse več povprašujejo po spletnih storitvah, ki dopolnjujejo in olajšajo njihovo nakupovanje. To vključuje spletne tržnice in spletne kataloge. Pandemija COVID-19, ki se je začela leta 2020, je pospešila tudi povpraševanje po digitalnih storitvah, tako zaradi nakupovanja preko spleta, kakor tudi dela na daljavo.

Segment infrastrukturnih storitev je bil leta 2021 najdonosnejši na južnokorejskem trgu IT storitev, saj je ustvaril skupne prihodke v višini 9,2 mlrd EUR, kar predstavlja 62,5 % skupne vrednosti trga. Segment BPO storitev je leta 2021 ustvaril prihodke v višini 3,5 mlrd EUR ali 24,4 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo južnokorejski trg IT storitev v obdobju 2022-2026 rasel po 6,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 ustvaril vrednost 19,9 mlrd EUR. Rast trga bo poganjala večja digitalizacija, večje povpraševanje potrošnikov po digitalnih storitvah ter trend dela na daljavo. Upočasnitev bodo povzročili poslabšani makroekonomski obeti v obdobju napovedi v azijsko-pacifiški regiji.

Največji konkurenti na trgu so:

  • Samsung SDS Co Ltd
  • Fujitsu Limited
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • International Business Machines Corporation
 
Južnokorejski trg IT storitev je v letu 2021 zrasel za 7 % in dosegel vrednost 14,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017–2021 znašala 9,8 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 10.146  
2018 11.583 14,1 %
2019 13.021 12,2 %
2020 13.782 5,9 %
2021 14.712 7,0 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo trg IT storitev v Južni Koreji v letu 2026 dosegel vrednost 19,9 mlrd EUR, kar je 35,6 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022-2026 znaša 6,3 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 15.642 6,4 %
2023 16.656 6,2 %
2024 17.671 6,1 %
2025 18.770 6,3 %
2026 19.954 6,3 %


Storitve informacijske infrastrukture so največji segment trga IT storitev v Južni Koreji, ki predstavlja 62,5 % celotne vrednosti trga. 
 

Tržni deleži po segmentih za leto 2021 (v odstotkih)

Storitve informacijske infrastrukture 62,5 %
BPO storitve (Business process outsourcing) 24,4 %
Aplikacijske storitve 13,1 %
 
 
Južna Koreja predstavlja 5,2 % vrednosti azijsko-pacifiškega trga IT storitev. 

 
Regijska tržna segmentacija za leto 2021 (v odstotkih)

Kitajska 34,0 %
Japonska 25,3 %
Indija 8,9 %
Južna Koreja 5,2 %
Tajska 1,8 %
Ostale države v regiji 24,8 %
 

Največja podjetja na področju IT storitev v Južni Koreji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
SK Inc. 81.177,76
SAMSUNG SDS CO., LTD. 11.253,02
Apple Korea Ltd. 5.956,13
Daou Technology, Inc. 5.025,45
Lg Cns Co. Ltd. 2.955,43
ITCEN CO., LTD. 2.708,72
Netmarble Corp. 2.069,72

 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, avgust 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje