Kaj vpliva na krepitev rublja?

četrtek, 19. maj 2022


Rusko gospodarstvo je v nenavadnem položaju: poslovna aktivnost je močno upadla, nacionalna valuta je zelo nestabilna, cene za različno blago rastejo. Od začetka aprila 2022 rubelj še naprej močno krepi, kar ob zaostrenih geo-ekonomskih napetostih ni videti povsem naravno.

Kaj bo vplivalo na nadaljno krepitev rublja?

Po mnenju analitikov na nadaljnjo krepitev ruske valute vplivajo naslednji dejavniki:

Stališče ruske vlade

Menjalni tečaj rublja je točno takšen, kot ga ruska vlada potrebuje za boj proti inflaciji. Po mnenju Bloomberga je Kremelj politično bolj zainteresiran za menjalni tečaj kot za tradicionalne kazalnike zdravja gospodarstva razvitih držav, saj je v postsovjetski zgodovini Rusije rubelj v primerjavi z dolarjem večini ruskih državljanov morda predstavljal glavni gospodarski kazalnik.

Menjalni tečaj okrepljenega rublja je koristen za potrošnike, ki zaradi tega čutijo manj inflacije, uvožene iz Evrope in ZDA. Poleg tega je močan rubelj v veliko pomoč ruskim proizvajalcem, če ga izkoristijo kot priložnost za naložbe v svojo proizvodnjo in nadomeščanje uvoza, vključno z nakupom potrebne programske in druge opreme, ki jo je še vedno mogoče kupiti v tujini.

Politika centralne banke Rusije

Ključni dejavnik pri podpori rublja je politika Centralne banke Rusije, ki omejuje pretvorbo nacionalne valute in prepoveduje odliv kapitala v tujino. Omejitve finančnih transakcij, ki jih je centralna banka uvedla takoj po začetku vojaške operacije, so močno omejile povpraševanje po valuti.

Zlasti med 9. marcem 2022 in 9. septembrom 2022 z ruskih deviznih računov ni mogoče dvigniti več kot 10.000 USD, ostala sredstva so na voljo v rubljih. V začetku marca 2022 je Centralna banka Rusije omejila tudi možnost nakazil v tujino, in sicer do 5000 USD, kar so kasneje zvišali na 10.000 USD.

Na borzi je obveljala 12-odstotna provizija za nakup dolarjev, evrov in britanskih funtov (preklicano 11. aprila 2022). Poleg tega je od 1. marca 2022 Rusom in ruskim podjetjem prepovedano plačevanje tujih posojil v tuji valuti, ampak le v rubljih.

Močna plačilna bilanca: visok izvoz in zaviranje uvoza

»Rusija ob omejenem uvozu izvaža enake količine energentov kot prej. Tekoči prihodki so v višji, in sicer so pet- do šestkrat višji kot običajno,« je krepitev rublja pojasnil ruski finančni minister Anton Siluanov.

Ob odhodu tujih blagovnih znamk, devalvaciji rublja in sankcijah se je uvoz močno zmanjšal. Podjetja, ki so prej kupovala valuto za plačilo blaga, te ne kupujejo več, ne kupujejo pa niti blaga. Tudi prebivalstvo ne kupuje valute za nakupe v tujini ali plačilo počitnic.

Trgovinska bilanca Rusije leta 2022 naj bi bila rekordna. Dokler ponudba valute na trgu presega povpraševanje, bo rubelj še naprej apreciral.

Obvezna prodaja 80 % deviznih prilivov izvoznikov

Zahteva, ki so jo naložili ruski organi v zvezi z obvezno prodajo 80 % deviznih prilivov izvoznikov, dodatno premika tržno ravnovesje v smeri ponudbe tuje valute.

Ruski izvozniki surovin še naprej dobavljajo svoje blago na tuji trg, medtem ko so cene še vedno močno povišane, tudi zaradi visokih geopolitičnih tveganj. Trenutno razmere v zvezi z apreciacijo rublja veljajo za relativno ugodne za izvoznike. V normalnih razmerah ima vsak izvoznik koristi od nizkega menjalnega tečaja nacionalne valute.

Začasna opustitev nekaterih določb uredbe o proračunu za leto 2022 v zvezi z uporabo dodatnih prihodkov od nafte in plina

Po mnenju nekaterih analitikov je pomemben dejavnik za krepitev ruske valute začasna opustitev uredbe o proračunu, po kateri se »presežek« prihodkov od nafte in plina vzame iz gospodarstva in nameni v Nacionalni sklad za socialno varnost.

Precejšen del sklada so sicer »zamrznile« zahodne države ob začetku ruske vojaške operacije v Ukrajini. Posledično so začasno opustili določbo uredbe o proračunu, ki se nanaša na uporabo dodatnih prihodkov od nafte in plina.

Dobava ruskega plina v Evropo v rubljih

Nadaljnja dinamika menjalnega tečaja rublja bo odvisna od obsega prilivov tujega kapitala v državo. Tako bo pomembno vlogo igral obseg dobave ruskega plina v Evropo za plačila v rubljih. Shema plačil plina v rubljih se počasi, a zanesljivo izvaja. Evropska komisija je shemo dejansko priznala kot legitimno in nekatere države so sprejele nova pravila delovanja.


Napovedi glede nadaljnje apreciacije rublja

Če bo menjalni tečaj rublja dalje določalo zgolj ravnovesje ponudbe in povpraševanja med izvozniki in uvozniki, potem lahko rubelj zlahka aprecira do 60 USD ali celo manj. Trenutni tečaj rublja je mogoče regulirati z omilitvijo omejitev kapitalskih tokov in s spodbujanjem rasti uvoza.

Med tveganji, povezanimi z nadaljnjo apreciacijo rublja, ekonomisti navajajo naslednje:
  • upad prihodkov izvoznikov v rubljih bo povzročil zmanjšanje plačil davkov v ruski zvezni proračun;
  • nadaljnja krepitev rublja lahko privede do pomanjkanja proračunskih sredstev za podporo podjetjem in bankam, potreba po katerih se povečuje z vsakim mesecem posebne operacije v Ukrajini.

Po mnenju analitikov bo opravljanje uvedenih omejevalnih ukrepov postopno.


 

Več novic z Rusije - 13. maj 2022 (pdf v angleškem jeziku)Prispevek je povzet po ruskih virih in predstavlja ruski komentar sprejetih ukrepov.


 

Preberite še:


Poslovanje v Rusiji 

Povzetek objav: Pregled ruskega trga