Kanada se pripravlja na uvedbo obveznega poročanja o vplivu na okolijske trajnostne aspekte za podjetja

sreda, 07. februar 2024
 
 
Kanadski odbor za trajnostne standarde (CSSB), sestavljen iz strokovnjakov s področja financ, upravljanja, prava in trajnosti, zaključuje pripravo osnutkov smernic za redna poročanja vplivov delovanja podjetij na podnebne spremembe. Pričakuje se, da bodo te smernice, prilagojene kanadskemu okolju, v prihodnje zahtevane s strani regulatorjev na provincialni in zvezni ravni.
 
Finančni strokovnjaki, vključno s člani Sveta za trajnostno financiranje, ki jih je imenovala vlada, poudarjajo pomembnost hitre uvedbe obveznega razkritja potencialnih vplivov na podnebne spremembe v Kanadi. Menijo, da je to ključno zaradi konkurenčnih pritiskov v globalnem okolju, kjer druge države že uvajajo podobne standarde.
 
Kanadski regulatorji vrednostnih papirjev so izrazili pripravljenost na formalizacijo tovrstnega poročanja, vendar čakajo na končne smernice CSSB. Odbor, ki vključuje predstavnike podjetij, investicijskih agencij in institucionalnih vlagateljev, je od svoje ustanovitve lani izrazil zavezo, da bo upošteval specifičnosti kanadskega gospodarstva, vključno z majhnimi in srednje velikimi podjetji ter naravnimi viri.
 
Okoljski aktivisti izražajo skrb glede potencialne možnosti, da bi lahko standardi za razkritje podnebnih sprememb bili omiljeni, da bi zaščitili visoko emisijske industrije. Globalne smernice, ki jih je sestavil Mednarodni odbor za trajnostne standarde (ISSB), so začele veljati januarja, usmerjene so v pripravo globalnih osnov za izboljšanje preglednosti in preprečevanje t.i. "greenwashing-a".
 
Predlagane spremembe CSSB temeljijo na mednarodnih smernicah ISSB, pri čemer odbor razmišlja tudi o prilagoditvah pravil za specifične kanadske razmere. Med drugim se razpravlja o možnem odlogu poročanja o emisijah obsega 3, ki izvirajo iz vrednostnih verig podjetij in iz končne rabe izdelkov. 
 
Odbor bo ta teden odločal o morebitnih odstopanjih, vključno s tem, kako vključiti pravice staroselskih ljudstev v poročanje.
 

Pripravil: Simon Pribac
 


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini