Kazahstanski projekt digitalizacije poslovanja

četrtek, 04. november 2021

Kazahstansko ministrstvo za digitalni razvoj je napovedalo, da bo Kazahstan za digitalizacijo podjetij namenil več kot 254 mlrd KZT, kar je približno 494 mio EUR. Projekt naj bi obseg inovativnega blaga do leta 2025 povečal za 1,5 krat, iz 1,7 trln KZT v letu 2020 na 2,5 trln KZT v letu 2025. Delež digitaliziranih podjetij naj bi se leta 2025 povečal na 20 %, povečal pa naj bi se tudi izvoz informacijske tehnologije.

Za dosego teh ciljev namerava Kazahstan v obdobju 2021-2025 nameniti 254,5 mlrd KZT, od tega je predvidenih 45,6 mlrd KZT zasebnih naložb.

Financiranje bo namenjeno 5 glavnim področjem:
  1. Najprej nameravajo razvijati poslovne inovacije. V ta namen bo namenjenih 149,7 mlrd KZT.
  2. Digitalizacija kmetijstva bo zahtevala 45,9 mlrd KZT.
  3. Tretje področje je avtomatizacija stanovanjskega in komunalnega sektorja ter gradenj. V ta namen bodo vložili 15 mlrd KZT.
  4. Četrto področje je digitalizacija energetskega kompleksa, kar bo stalo 5,5 mlrd KZT.
  5. Za spremljanje okolja in avtomatizacijo geoloških podatkov pa bodo namenili 834,1 mio KZT.
50 % delež v komercialnih projektih bodo v okviru zastavljenih nalog sofinancirali zasebni investitorji.

Poleg tega v Kazahstanu načrtujejo popolno avtomatizacijo odnosa med državo in podjetji, kar zahteva povečanje digitalizacije vladnih agencij. V državi je trenutno 400 informacijskih sistemov po različnih oddelkih, ki jih je potrebno uskladiti.

Eno večjih težav v državi predstavljajo neustrezne podatkovne baze, kjer se podatki posodabljajo ročno. Za rešitev tega problema bodo ustanovili center za digitalno transformacijo.

Načrtovana je izdelava linije tehnoloških rešitev, ki se uporabljajo v vladnih agencijah. Z enotno platformo informacijskih virov bo mogoče integrirati procese državnih struktur po enotnem standardu.

Načrtovani skupni znesek financiranja digitalnih projektov v Kazahstanu je 2,2 trln KTZ, od tega bo 1,4 trln KZT namenjenih iz državnega proračuna, 800,2 mlrd KZT pa naj bi prispevali zasebni vlagatelji.

Ministrstvo ocenjuje, da bo zaradi načrtovane digitalizacije, delež IKT v BDP dosegel 5 %, v proračun pa bo letno priteklo 79 mlrd KZT davkov iz kripto-industrije.

Ocenjujejo tudi, da se bo obseg izvoza IT izdelkov iz Kazahstana povečal z 21 mlrd KZT v letu 2021 na 210 mlrd KZT v letu 2025. Obseg dodatnih prihodkov zaradi digitalizacije davčne in carinske uprave se bo povečal z 393,6 mlrd KZT v letu 2021 na 508,5 mlrd KZT v letu 2025.

Proces digitalizacije bo prinesel okoli 100.000 novih delovnih mest do leta 2025. Največji delež delovnih mest bodo imela mesta Almaty (5.900), Nur-Sultanu (4.700) in Shymkent (2.200).
Po pričakovanjih Ministrstva za digitalni razvoj bo Kazahstan zaradi tega dosegel 65. mesto v Indeksu svetovne konkurenčnosti WEF. Naložbe v IT industrijo naj bi se od leta 2025 povečale na 500 mlrd KZT na leto.

Do leta 2025 bodo v Kazahstanu uvedli tudi 5G tehnologijo, in sicer v regijska središča, v mesta državnega pomena ter na področje varstva osebnih podatkov.

Razlog za nastanek nacionalnega projekta je bilo dejstvo, da se digitalna preobrazba Kazahstana umirja, pa tudi zaradi vrzeli in odsotnosti norm, ki urejajo industrijo v obstoječi zakonodaji. Drugi razlog je nizka raven uporabe digitalnih orodij v proizvodnem sektorju. To je posledica pomanjkanja poslovnega razumevanja potenciala IT tehnologij, kar je prisotno tudi v nekaterih državnih agencijah.

V Kazahstanu primanjkuje visokokvalificiranih strokovnjakov za IKT. Trenutno jih v državi primanjkuje vsaj 31.600. V državi je tudi precejšen delež nelicencirane programske opreme.

Večina IT storitev in izdelkov je razvitih za potrebe lokalnega in ne globalnega trga. Vstop na mednarodni trg se mnogim kazahstanskim podjetnikom zdi težak. Pomanjkanje ažurnih informacij, neodločnost, pomanjkanje izkušenj in nezmožnost objektivne ocene zmogljivosti svojega podjetja, so glavni razlogi za zavrnitev sodelovanja s tujimi partnerji. Te težave bodo v naslednjih štirih letih poskušali reševati s projekti digitalizacije.Viri: Factiva, Kazakhstan Newsline

Več informacij o globalnih trendih na področju IKT