Ključni kazalniki poslovanja ruskega gospodarstva v prvem polletju 2022

ponedeljek, 22. avgust 2022
 

I. Kazalniki gospodarske dejavnosti

Status za 1. polletje 2022 (realno, prim. z lanskim letom, %):
 • Kmetijstvo: 2,2 % (šibka rast);
 • Industrijska proizvodnja: 2,0 % (šibka rast);
(i) Rudarstvo: 4,1 % (rast)
(ii) Proizvodna industrija: 0,7 % (stagnacija)
(iii) Proizvodnja in distribucija električne energije, plina in vode: 0,0 % (stagnacija)
 • Gradbeništvo: 3,9 % (rast);
 • Promet Ńargo: 0,5 % (stagnacija);
 • Trgovina na debelo: -6,4 % (močan padec);
 • Trgovina na drobno: -3,4 % (padec);
 • Plačane storitve za prebivalstvo: 4,2 % (rast);
 • Domače zasebno povpraševanje: -0,8 % (stagnacija)
 • BDP: -4,0 % (padec)
  

II. Kazalnik zaupanja v gospodarstvo

Izračun kazalnika temelji na četrtletnih in mesečnih tržnih raziskavah, ki jih izvaja Zvezna državna statistična služba (Rosstat).

Raziskava vključuje približno 20.000 vodij organizacij, ki delujejo v različnih gospodarskih sektorjih (vključno s približno 4400 velikimi in srednje velikimi podjetji v rudarski in proizvodni industriji, več kot 6000 gradbenimi podjetji, 4000 organizacijami za maloprodajo, 5000 organizacijami v storitvenem sektorju).
 

Ključni podatki za 1. polletje 2022:

 • Kazalnik zaupanja v gospodarstvo: znižanje kazalnika za 9,1 odstotne točke na -5,8 %; poslabšanje poslovne klime v ruskem gospodarstvu.
 • Industrija: znižanje kazalnika podjetniškega zaupanja v ekstraktivne in proizvodne panoge za 4 odstotne točke in 5 odstotnih točk na -2,0 % oziroma -4,0 %.
 • Gradbeništvo: kazalnik podjetniškega zaupanja v gradbeno industrijo je določen v višini -12,0 %.
 • Trgovina na drobno: kazalnik zaupanja podjetij se je zmanjšal za 5 odstotnih točk na -3,0 %.
 • Storitveni sektor: znižanje kazalnika podjetniškega zaupanja za 8 odstotnih točk na -9,0 %.
 • Potrošniki: Znižanje zaupanja potrošnikov za 10 odstotnih točk na -31,0 %.
 

Ključni zaključki:

Znižanje zaupanja v gospodarstvo

Na podlagi rezultatov 1. polletja 2022 se opazi poslabšanje gospodarskega razpoloženja prebivalstva instoritvenih podjetij. Poslovna dejavnost se v rudarstvu in predelovalni industriji ter trgovini na drobno ni pomembno zmanjšala. V gradbeništvu je proizvodna dejavnost ostala na najvišji srednjeročni ravni.

Med dejavniki, ki omejujejo proizvodne in finančne dejavnosti v 2. četrtletju 2022, so podjetniki najprej poudarili negotove gospodarske razmere. Njihov negativni vpliv na poslovanje je navedlo 61 % vodij organizacij, ki zastopajo predelovalno industrijo, in 43 % organizacij, ki predstavljajo ekstraktivne panoge.

V storitvenem sektorju je ta dejavnik opazilo 66 % podjetnikov. Drugi najpomembnejši problem za podjetnike je bilo nezadostno povpraševanje po izdelkih/storitvah.

Negativen vpliv gospodarske negotovosti na dejavnosti industrijskih podjetij

Pritisk gospodarske negotovosti na dejavnosti industrijskih podjetij ostaja visok. Ta omejitveni dejavnik je označilo kot glavni dejavnik za omejitev proizvodnje 61 % menedžerjev predelovalnih dejavnosti, ki so sodelovali v raziskavi.

Med anketiranci, ki predstavljajo ekstraktivne panoge, se je 43 % strinjalo s tem mnenjem. Pomembne težave za industrialce so bile tudi nezadostno povpraševanje po izdelkih podjetja (to je zabeležilo 42,0 % oziroma 23,0 % anketirancev iz predelovalnih in ekstraktivnih panog), visoka stopnja obdavčitve (34,0 % oziroma 28,0 %) in pomanjkanje finančnih sredstev (31,0 % oziroma 23,0 %).

Dejavniki, ki omejujejo gospodarsko dejavnost gradbenih organizacij

Med dejavniki, ki omejujejo gospodarsko dejavnost gradbenih organizacij v 2. četrtletju 2022, je 56,0 % vprašanih zabeležilo visoke stroške materiala, struktur in proizvodov; 31,0 % visoko stopnjo obdavčitve; 21,0 % pomanjkanje usposobljenih delavcev; 18,0 % pomanjkanje sredstev; 17,0 % pomanjkanje naročil; 15,0 % nezadostno povpraševanje. Hkrati je bil pritisk zadnjih dveh dejavnikov v zadnjem letu in pol minimalen.

Ključni omejevalni dejavniki za maloprodajna podjetja

Med ključnimi omejitvami dejavnosti maloprodajnih podjetij so imeli najmočnejši negativni pritisk na poslovanje naslednji dejavniki: nezadostno povpraševanje (ki ga je omenilo 43,0 % udeležencev v raziskavi); visoka konkurenca drugih organizacij (36,0 %); visoka stopnja davkov (35 %).Prispevek je povzet po ruskih virih in predstavlja ruski komentar sprejetih ukrepov.


 
Pripravila:

Tatiana Morozova
Lokalna sodelavka za področje gospodarstva
Veleposlaništvo RS V Moskvi

 

Preberite tudi: