Lesna industrija v Romuniji

sreda, 15. avgust 2018
29 % ozemlja v Romuniji prekrivajo gozdovi, zato sta lesna in pohištvena industrija zelo pomembna sektorja v državi. Lesna industrija Romunije ustvari približno 3,5 % državnega BDP, izvoz pohištva pa doseže okoli 4 % celotnega izvoza. Razvojni potencial lesne industrije je zelo dober, vendar nizka produktivnost in slaba infrastruktura ovirata hitrejši napredek. Zakonodaja v lesni panogi je bila spremenjena v letih 2015 in 2016, ko so se spremenila razpisna pravila in so bili uvedeni ukrepi proti nezakoniti sečnji.

Pohištvena industrija v Romuniji je v obdobju maj 2017- maj 2018 izgubila 3 % svoje delovne sile, ki je konec maja 2018 upadla na 59.400 delavcev. Večina delavcev v sektorju zasluži zelo slabo, v povprečju le 386 EUR neto mesečno, čeprav se je nacionalna minimalna plača maja 2018 povečala na 582 EUR.

Površina gozda v Romuniji je leta 2017 v primerjavi z letom 2016 stagnirala na približno 6,4 mio ha, čeprav se je količina posekanega gozda v tem obdobju povečala za 6,5 %. V zadnjih 100 letih pa se je površina gozda v Romuniji zmanjšala za več kot 10 % s 7,3 mio ha leta 1922 na 6,4 mio ha leta 2016. Trenutno je v Romuniji 49 % gozda v privatni lasti, ostalih 51 % pa v državni lasti. Nacionalni direktorat za gozdove Romsilva tako upravlja s 3,14 mio ha gozda v državi. Največjih 15 lastnikov gozda v Romuniji ima v lasti približno 3,35 mio ha ali 51 % celotne gozdne površine v državi. Trije največji lastniki gozda v Romuniji so IRU Forest Assets (39.000 ha), Greengold Romwood (18.000 ha) in Silvirom Navaro (preko 17.700 ha).

Po podatkih romunskega statističnega urada (INS) so v Romuniji leta 2017 posekali okrog 18,3 mlrd m3 gozda, od tega je bilo 67,1% ali 12,28 mio m2 gozda posekanega na površinah, ki jih upravlja država. 35,6 % posekanega gozda je predstavljal mehki les, 33,9 % bukev, 9,8 % hrast, 12,2 % trda drevesa in 8,5 % drevesa mehkih vrst. Največ gozda so posekali na severovzhodnem območju Romunije (29,1 %). Sledijo osrednja Romunija (19,9 %), severozahodna regija (12,7 %), zahodna Romunija (12,8 %) južna Muntenija (9,7 %), Jugozahodna Oltenija ( 8,2 %), jugovzhodna regija (7,2 %) in območje Bukarešta-Ilfov (0,4 %). 95,3 % gozda je bilo posekanega za gospodarske namene in 4,7 % za končne potrošnike.
 
Vir: Factiva in Esmerk Eastern European News
 
Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije