Lizin – začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

petek, 24. maj 2024
V Uradnem listu EU C dne 23. 05. 2024 (C/2024/3265) je bilo objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka na uvoz lizina s poreklom iz Kitajske.

Izdelek v tej preiskavi je lizin in njegovi estri, njegove soli ter krmni dodatki z vsebnostjo suhe snovi 68 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % L-lizin sulfata in ne več kot 32 mas. % drugih sestavin, kot so ogljikovi hidrati in druge aminokisline.

Izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 in 2922 41 00 (oznake TARIC: 2309903141, 2309903149, 2309909641, 2309909649).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe protidampinške dajatve.

Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopni na tej strani AD706.