Madžarska industrijska proizvodnja je v maju 2020 medletno upadla za -30,7 %

četrtek, 16. julij 2020

Madžarska industrijska proizvodnja se je maja 2020 medletno znižala za -30,7 % v primerjavi z -36,8 % medletnim padcem proizvodnje letos aprila. Analitiki opozarjajo, da lahko mednarodna recesija močno prizadene madžarsko proizvodnjo, predvsem zaradi prevladujoče vloge izrazito cikličnih panog, kot je avtomobilska industrija.

Proizvodnja madžarske avtomobilske industrije, ki je gonilo gospodarske rasti v državi, se je maja letos zmanjšala za -53,3 %. Proizvodnja vozil se je medletno zmanjšala za -55 %, proizvodnja delov pa je upadla za -54 %. Avtomobilska industrija je junija 2020 predstavljala približno 20 % celotne madžarske industrijske proizvodnje. V povprečju sicer avtomobilska industrija predstavlja 25 % - 26 % celotne proizvodnje v državi.Proizvodnja računalnikov, elektronske in optične opreme, druge najbolj pomembne industrije v državi, ki predstavlja skoraj 13 % industrijske proizvodnje, se je letos maja zmanjšala za -21,2 % v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov se je na Madžarskem v maju 2020 zmanjšala za -12 %. Ta industrija je junija 2020 predstavljala nekaj več kot 13 % celotne proizvodnje v državi.

Obseg celotnega izvoza industrijskega sektorja se je maja 2020 zmanjšal za -32 %, od tega je izvoz avtomobilske industrije medletno upadel za -51 %, izvoz proizvodnje računalnikov, elektronike in optične opreme pa se je znižal za -18,3 %.

Domača prodaja industrijskega sektorja je maja 2020 beležila -19,7 % upad v primerjavi z majem 2019. Zaloge naročil v predelovalnem sektorju so se konec maja zmanjšale za -4,7 % na medletnem nivoju. Obseg novih naročil se je maja zmanjšal za -42 %, od tega so se nova domača naročila znižala za -34 %, nova izvozna naročila pa za -43 %.

V primerjavi z mesecem aprilom 2020 je proizvodnja v maju nekoliko okrevala, saj se je povečala za 15,6 %, medtem ko se je aprila v primerjavi z marcem znižala za - 30,5 %.

V obdobju januar-maj 2020 se je industrijska proizvodnja na Madžarskem skupno zmanjšala za -13,8 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Za nadaljnje okrevanje proizvodnje je ključno, kako hitro se bodo naročila spet vrnila v normalno stanje in se bodo madžarski izvozni trgi začeli znova odpirati.

Napovedi upada madžarskega BDP za leto 2020 se gibljejo med -3 % in -10 %. EIU v svoji julijski napovedi napoveduje za leto 2020 znižanje madžarskega BDP za -5,7 %, potem pa ponovno rast BDP v letu 2021 v višini 3,8 % in v letu 2022 v višini 3,3 %. Industrijska proizvodnja pa naj bi se po napovedih EIU na Madžarskem v letu 2020 znižala za -10%, potem pa naj bi v letu 2021 ponovno zrasla za 6,8 % in v letu 2022 za 4,4 %.

Viri. Factiva, bne IntelliNews, Economist Intelligence Unit

Več informacij o globalnih trendih na področju avtomobilske industrije