Madžarski MOL Group začenja s projekti na področju sončne energije

sreda, 21. marec 2018

Podjetje bo najprej gradilo sončne elektrarne na svojih treh glavnih industrijskih lokacijah na Madžarskem, z namenom uporabiti trenutno še neizkoriščena območja.

Madžarski dobavitelj nafte in plina MOL Group je v začetku marca 2018 objavil svojo namero, da začenja projekte na področju sončne energije.
V sporočilu za javnost je družba dejala, da bo na začetku zgradila tri sončne elektrarne s skupno zmogljivostjo 18,4 MW na še neuporabljenih območjih treh glavnih industrijskih obratov na Madžarskem. Sončne elektrarne bodo postavili v mestih Tiszajvros, Szzhalombatt in Fzesgyarmat. Vse tri sončne elektrarne bodo priključene na skupine lokalnih notranjih srednje napetostnih distribucijskih omrežij.

Po napovedih bodo sončne elektrarne v primerjavi z uporabo skupne energije zmanjšale emisije CO2 za 9.000 ton. Gradbena dela se bodo začela marca 2018, projekti pa bodo izvedeni na zemljiščih s skupno površino 37 ha. Vsi trije projekti naj bi bili končani do konca leta 2018 in bodo pokrivali del lastnih energetskih potreb. Skupina MOL Group bo s temi tremi projekti imela tudi priložnost pridobiti strokovno znanje na področju sončne tehnologije, ter izkoristiti prihodnje priložnosti. Projekt je odraz ambicioznih ciljev skupine MOL Group, da postane eden vodilnih inovatorjev v regiji, kar je del njihove strategije do leta 2030.

Največji delničarji skupine MOL Group so madžarska vlada, ki ima v lasti 25,2 % delež v družbi, MOL Plc in Mol Investment Kft  z 9,3 % deležem, ter OmanOil Budapest s 7,1 % lestniškim deležem.

Vir: CommsMEA.com

Več informacij o globalnih trendih na področju OVE