Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva - Podpora podjetjem pri vstopanju na tuje trge, Murska Sobota, 14. - 15. april 2015

nedelja, 01. marec 2015

Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ob so-organizaciji mestne občine Murska Sobota in drugih v naslovnici vabila navedenih ustanov bo 14. in 15. aprila 2015 v Murski Soboti potekala 7. poslovna konferenca, katere glavni cilj je podpora podjetjem pri vstopanju na tuje trge in povezovanje med slovenskimi podjetniki, ki delujejo zunaj Slovenije, zamejskimi gospodarskimi organizacijami, našimi diplomatsko-konzularnimi predstavništvi, predstavniki pristojnih slovenskih ustanov ter podjetniki iz Slovenije, predvsem iz pomurske regije.

 

Značilnost tokratne konference bo predvsem povezovanje v okviru območij Avstrijske Koroške, Avstrijske Štajerske, Porabja, severozahodne Hrvaške (Medjimurje, Varaždin)  in Pomurja, posebne pozornosti pa bodo deležni tudi gostje iz Nemčije in drugih držav.

 

Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje in poslovanja  v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi.

 

So-organizatorji posveta želijo spodbuditi medsebojno komuniciranje, sodelovanje in povezovanje med naštetimi gospodarskimi subjekti. Po končanem srečanju pa je predvsem na strani samih udeležencev, da iz na novo stkanih poslovnih vezi zrastejo konkretni projekti in posli.

 

Poleg ministra Gorazda Žmavca bosta udeležence nagovorila tudi gospa Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RS, ki bo imela uvodni nagovor v sklop razprav na temo evropskih čezmejnih programov in tozadevnega čezmejnega sodelovanja, ter g. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Delovna jezika bosta slovenščina in angleščina s simultanim prevajanjem. Vabilo in program (pdf)

 

Prijavnice sprejemajo na naslovu: zvone.zigon@gov.si do 8. aprila 2015. Kotizacije ni.

 

Urad Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu
dr. Zvone Žigon
E: zvone.zigon@gov.si