Motnje v svetovni trgovini z lesnimi proizvodi

torek, 06. september 2022
 

Vpliv vojne v Ukrajini na trge lesnih proizvodov

 

Trgovinske omejitve

Zahodne države so uvedle sankcije proti Rusiji in Belorusiji ter onemogočile uvoz in izvoz številnih izdelkov. Lesni proizvodi iz vseh treh držav so zdaj razvrščeni tudi kot "konfliktni les", kar omejuje izvoz ruskega lesa proizvajalcem pohištva na Kitajskem, ki izvažajo certificirane izdelke v Evropo in Severno Ameriko. Poleg tega se ruske žage, ki so v preteklosti pošiljale les kupcem v Evropi, kratkoročno ne morejo hitro preusmeriti na druge trge.
Vse te omejitve preoblikujejo svetovne trgovinske tokove, pri čemer bodo nekatere spremembe dolgotrajne.
 

Makroekonomske posledice 

Cene energije so po vsem svetu močno narasle. Višji stroški energije in trgovinske omejitve bodo vplivali na širše gospodarstvo. Napovedi o rasti BDP v svetu, predvsem pa v Evropi, se znižujejo. To bo pomenilo tudi manjše povpraševanje po lesnih proizvodih.
 

Rast ruske industrije

Rusija ima veliko gozdnih virov, vključno s 33 % svetovne zaloge lesa iglavcev in 14 % posekanega lesa iglavcev. Z veliko neizkoriščeno zalogo lesa in najnižjimi stroški lesa na svetu si Rusija že dolgo obeta večjo prihodnjo vlogo pri svetovni oskrbi z lesnimi proizvodi.
 
Ruska vlada si je zastavila ambiciozne cilje za rast industrije do leta 2030, vendar je malo verjetno, da bodo ti cilji doseženi, saj ima industrija težave pri pridobivanju tuje opreme, rezervnih delov in strokovnega znanja. Težavna bo ne samo širitev zmogljivosti, temveč tudi vzdrževanje objektov in kakovost proizvedenih lesnih proizvodov.

Ta dinamika bo skupaj oblikovala trge lesnih proizvodov v letu 2022 in kasneje. Učinki se bodo čutili tako v državah, ki izvajajo sankcije, kot tudi v tistih, ki sankcij ne izvajajo.
 

Trgovinske partnerice in izdelki 

Rusija, Belorusija in Ukrajina so leta 2021 izvozile lesnih proizvodov v vrednosti 17,3 mlrd USD, kar predstavlja približno 5 % vsega svetovnega izvoza. Več kot 70 % izvoza je bilo iz Rusije, 16 % iz Belorusije in 12 % iz Ukrajine. Azija je najpomembnejši trg za Rusijo, saj tja izvozi 47 % izvoza. Tudi Evropa je pomemben trg, ki predstavlja 26 % izvoza lesnih proizvodov iz Rusije in 83 % izvoza iz Belorusije in Ukrajine.
 
Z vidika povpraševanja po gozdnih proizvodih so te tri države manj pomembne, saj je uvoz iz teh držav relativno skromen. V letu 2021 je znašal 4,5 mlrd USD.
 
Les iglavcev je daleč najpomembnejši lesni proizvod, ki ga izvozi Rusija. V letu 2021 je Rusija izvozila lesa iglavcev v rednosti 5,8 mlrd USD, kar predstavlja 46 % celotnega izvoza lesnih proizvodov.
 
Drug pomemben izvoz vključuje papir in karton (16 % izvoza), lesne plošče (15 %) in tržno celulozo (11 %). Hlodi predstavljajo le 8 % izvoza, vendar predstavljajo pomemben vir surovin za kitajsko žagarsko industrijo ter finsko celulozno in papirno industrijo. Rusija je leta 2021 izvozila tudi več kot 2 mio ton lesnih peletov, predvsem v Evropo.
 

Globalne posledice vojne na trgovino z lesnimi proizvodi 

Vojna v Ukrajini bo povzročila številne kratkoročne in dolgoročne motnje v svetovni trgovini z lesnimi proizvodi, vključno s številnimi, ki bodo neposredno vplivale na evropske proizvajalce lesa:
 
  • Trgi lesa se bodo v Evropi zaostrili, saj je uvoz iz Rusije in Belorusije prepovedan, uvoz iz Ukrajine pa upada. Evropa bo verjetno zmanjšala izvoz lesa v ZDA in Kitajsko. 
  • Kitajska bo poiskala nove dobavitelje certificiranega lesa in hlodov, ki bodo nadomestili "konfliktni les" tam, kjer je certificiranje pomembno (predvsem proizvodnja za izvoz). 
  • Naložbe v rusko in belorusko lesno industrijo se bodo upočasnile. To bo zmanjšalo dostop do tujega kapitala, opreme in strokovnega znanja. Upadla bo tudi kakovost izdelkov. 
  • Ruski izvoz se bo še bolj osredotočil na Kitajsko, kar bo vplivalo na druge trgovinske tokove. Z novo geopolitično pokrajino bo ta vzorec verjetno trajal še nekaj časa. 
  • Povečalo se bo zanimanje za naložbe v lesno industrijo v drugih regijah, predvsem za izgradnjo novih zmogljivosti za proizvodnjo mehkega lesa, celuloze in papirja. Jug ZDA je ena od regij, kjer so povečane naložbe zelo verjetne, saj ima regija konkurenčne cene hlodovine in alternativni potencial dobave. Znotraj Evrope bi lahko tesnejši trgi z lesom spodbudili širitev zmogljivosti žag v nordijski regiji.
 

 
Viri: Factiva, Trade Arabia, O’Kelly Acumen 
 
 

Preberite še:


Globalni trendi na področju lesne in pohištvene industrije

Vpliv sankcij proti Rusiji na trgovino z lesnimi proizvodiZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: