Na Finskem se bo v letu 2020 zmanjšala proizvodnja lesa, papirja, kartona in celuloze

torek, 09. junij 2020

Finski Inštitut za naravne vire (LUKE) napoveduje, da bo finska lesna industrija kljub zmanjšanju proizvodnje preživela pandemijo korona virusa bolje kot drugi sektorji. 

Proizvodnja žaganega lesa naj bi leta 2020 po napovedih padla na 10,3 mio m3, povprečna izvozna cena žaganega lesa pa naj bi se letos znižala za 4 %. Tudi obseg proizvodnje in izvoza vezanega lesa bo leta 2020 znatno manjši kot v letu 2019. V finski papirni industriji naj bi se obseg proizvodnje in izvoza v letu 2020 zmanjšal za 15 %. Prav tako se bo v letu 2020 zmanjšal tudi obseg proizvodnje kartona, a so dolgoročni obeti precej boljši, saj se bo povpraševanje kmalu okrepilo.

Ocenjujejo, da se bo letos v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo povpraševanje tudi po celulozi, posledično se bo zmanjšala tudi proizvodnja. Znižala se bo tudi povprečna izvozna cena celuloze. Dolgoročni obeti za povpraševanje po celulozi pa ostajajo pozitivni.

Industrijski poseki iz okroglega lesa naj bi se leta 2020 na Finskem znižali za 10 % na 56,5 mio m3. Ocenjujejo, da se bodo cene posekanih hlodov iz iglavcev znižale za 3-4 % v primerjavi z letom 2019, cene posekanega celuloznega lesa pa bodo letos ostale na ravni iz leta 2019. Poraba gozdnih sekancev bo letos ostala na ravni leta 2019, medtem ko se bo njihova povprečna proizvodna cena v letu 2020 nekoliko zvišala.
 
Zmanjšanje proizvodnje vezanega lesa pa načrtuje tudi finsko lesno podjetje UPM Plywood Oy. Trajno namerava zapreti svojo tovarno za proizvodnjo vezanega brezovega lesa v mestu Jyväskylä.


 
V tovarni je trenutno zaposlenih 167 ljudi. Dobičkonosnost tovarne je že dolgo časa šibka, takšna je bila tudi v času, ko je bilo povpraševanje še veliko. Donosnost se kljub naložbam, varčevalnim ukrepom ter številnim izboljšavam ni izboljšala na trajnostno raven. Prav tako konkurenca na trgu vezanih plošč iz brezovega lesa stalno narašča. Po načrtu naj bi izdelke, ki jih trenutno izdelujejo v tovarni Jyväskylä, proizvajali v drugih tovarnah na Finskem, v Estoniji in v Rusiji. V Rusiji so na primer ravni proizvodnih stroškov bistveno bolj konkurenčne kot na Finskem. Stroški prestrukturiranja so ocenjeni na približno 22 mio EUR, načrtovani ukrepi pa bodo po oceni prinesli letni prihranek v višini 11 mio EUR.
 
UPM Plywood Oy izdeluje visoko kakovostne izdelke iz vezanega lesa in furnirja za gradbeništvo, talne obloge, ladjedelništvo, proizvodnjo parketa in druge industrijske namene. V letu 2019 je prodaja UPM Plywood Oy znašala 450 mio EUR, zaposlenih pa je bilo skupno 2.400 delavcev. Podjetje ima 6 proizvodnih obratov za vezane plošče in en obrat za furniranje na Finskem, pa tudi po en obrat za proizvodnjo vezanega lesa v Rusiji in Estoniji. Sedež ima v mestu Lahti na Finskem. UPM Plywood Oy je del finske skupine UPM-Kymmene Oyj, ki se ukvarja predvsem s proizvodnjo pisarniškega papirja. Skupina, ki ima sedež v Helsinkih, je v letu 2019 ustvarila 10,3 mlrd EUR prihodkov, zaposluje pa 18.742 delavcev.

Viri: Factiva, Esmerk Finnish News, Reuters

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije