Napoved švicarske gospodarske rasti za leto 2022 in posreden vpliv vojne v Ukrajini na švicarsko gospodarstvo

torek, 15. marec 2022
 

Napoved gospodarske rasti 

Švicarski zvezni urad za gospodarstvo SECO je 14. marca 2022 izdal poročilo vladne strokovne skupine o oceni gospodarske rasti Švice v letu 2022.

Vladna skupina poudarja, da je agresija/vojna v Ukrajini, ki predstavlja velika gospodarska tveganja, omilila prvotne obete o gospodarskem okrevanju. Ocenjujejo, da tudi trg dela v Švici deluje dobro, saj zaposlenost raste, brezposelnost pa se je vrnila na raven pred krizo Covid-19. Nekateri sektorji se celo pritožujejo nad pomanjkanjem kvalificiranih delavcev. Odprava večine omejitev in ukrepov, povezanih s pandemijo, naj bi prispevala k okrevanju storitvenega sektorja, zlasti na gostinskem in kulturnem področju. 

Ocenjujejo, da bo neposredni vpliv ukrajinskega konflikta na Švico zaradi razmeroma zmernih gospodarskih vezi z Rusijo in Ukrajino verjetno omejen. Pričakujejo pa pomembne posredne učinke. Svetovne cene ključnih izvoznih izdelkov iz Rusije in Ukrajine, in sicer energentov, nekaterih osnovnih živilskih izdelkov ter industrijskih kovin, so močno narasle. Svetovni inflacijski pritiski bodo trenutno ostali visoki. Nedavna apreciacija švicarskega franka pomaga omejevati cenovne pritiske v Švici, vendar je na domačem trgu še vedno pričakovati višje stopnje inflacije. Ocenjujejo, da bo stopnja inflacije v Švici v letu 2022 znašala 1,9 % (napoved iz decembra 2021: 1,1 %) in predvidevajo, da bo to imelo negativen verižni učinek na porabo potrošnikov. Višja negotovost vpliva na naložbeno okolje. Istočasno se težave v svetovni dobavnih verigah ponovno stopnjujejo. 

Vladna strokovna skupina je svojo stopnjo rasti BDP za leto 2022 popravila na 2,8 % (napoved iz decembra: 3,0 %). Švicarsko gospodarstvo naj bi tako za zdaj nadaljevalo okrevanje z nadpovprečno rastjo BDP, vendar z manjšim zagonom kot v prejšnji gospodarski napovedi. Upoštevati je treba, da je ta napoved oz. scenarij oblikovana ob predpostavki, da ne bo prišlo do večjega upada gospodarske rasti v ključnih trgovinskih partnericah Švice in da ne bo prišlo do večjega pomanjkanja energije in surovin v Evropi. 

Vladna strokovna skupina za leto 2023 napoveduje 2,0-odstotno rast BDP. Inflacija naj bi se v letu 2023 v povprečju znižala na 0,7 % (nespremenjena napoved). 

Pričakujejo nadaljnje okrevanje trga dela. Ocenjujejo, da bo v letu 2022 povprečna stopnja brezposelnosti 2,1 %, leta 2023 pa 2,0 %. 
 

Gospodarska tveganja

Opozarjajo, da je negotovost v zvezi s konfliktom v Ukrajini zelo visoka. Tudi brez mednarodne vojaške eskalacije obstaja tveganje, da bodo gospodarske posledice hujše, kot so predvidene v poročilu. 

Švicarsko gospodarstvo bi bilo močno prizadeto, če bi njene ključne trgovinske države partnerice doživele večji gospodarski padec. To bi se na primer lahko zgodilo, če bi Evropa zaradi motenj v oskrbi s surovinami iz Rusije doživela resen izpad proizvodnje. Takšen scenarij bi verjetno povzročil nadaljnje visoke globalne cenovne pritiske in hkrati upočasnitev gospodarske rasti. 

Dodatna tveganja predstavljajo naraščajoči javnofinančni dolgovi držav ter zadolženost podjetij na mednarodni ravni. Tveganja ostajajo tudi v nepremičninskem sektorju, tako v Švici kot na mednarodni ravni, zlasti na Kitajskem. 

Po drugi strani, pa se je negotovost v zvezi s pandemijo Covid-19 zmanjšala. Vseeno pa ni mogoče izključiti nadaljnjih zapletov, npr. zaradi novih različic virusa. 

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

 

Preberite tudi:

Odzivi švicarskih podjetij na vojno v Ukrajini, sankcije proti Rusiji