Napovedani projekti trajnostne mobilnosti v Sofiji

četrtek, 16. september 2021

Evropska investicijska banka (EIB) in Sofija sta 14.9. podpisali okvirno posojilo v višini 60 mio EUR za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Sofiji. Financiranje EIB podpira cilj mesta Sofija, da razvije okoljsko vzdržen prometni sistem, ki bo izboljšal vsakdanje življenje ljudi v mestu.

V skladu s cilji splošnega razvojnega načrta mesta Sofija in načrta trajnostne urbane mobilnosti Sofije za obdobje 2019-2035, bo EIB financirala projekte, ki vključujejo gradnjo in sanacijo odsekov cestnega in uličnega omrežja, tramvajsko in kolesarsko infrastrukturo ter cono za pešce. Poleg tega bo EIB podprla projekte javnega prevoza, kot so avtobusi in namestitev infrastrukture za polnjenje električnih vozil.

Podpredsednica EIB Lilyana Pavlova je dejala, da se Sofija kot najhitreje rastoče mesto v Bolgariji sooča z izzivom, da nadaljuje svojo rast na okoljsko trajnosten način. Pavlova je dejala, da bo posojilo podprlo projekte trajnostne mobilnosti in izboljšalo vsakdanje življenje ljudi v Sofiji. Financiranje EIB bo vzporedno povečalo tudi zaposlovanje, izboljšalo kakovost zraka in preoblikovalo Sofijo v varnejše in hitrejše mesto za gibanje.

Županja Sofije Yordanka Fandakova je dejala, da je EIB zanesljiv partner mesta, saj podpira njegove največje infrastrukturne projekte. V okviru trenutnega programa gradnje bodo zgrajeni manjkajoči odseki osrednjega mestnega cestnega omrežja, ki bodo zmanjšali promet in zastoje v središču mesta ter hkrati prispevali k čistejšemu zraku.

Projekti za izgradnjo dveh prometnih cest v južnem delu Sofije bodo izboljšali mobilnost v najbolj gosto naseljenih južnih soseskah, medtem ko bodo načrtovani bulvarji v severnem delu mesta tem soseskam dali nov zagon za razvoj. Vodilni projekt za Sofijo pa je Zeleni obroč, ki bo povezal velike soseske mesta s kolesarskimi in pešpotmi. Nadgradili bodo tudi tramvajske proge, ki bodo izboljšale prometno povezljivost.

Zagotovljena sredstva bodo omogočila gradnjo infrastrukture, ki bo imela velik vpliv na okolje in bo izboljšala kakovost življenja več kot milijon prebivalcev Sofije.

S pomočjo posojila bodo prometni tokovi skozi mesto doživeli popolno preobrazbo in se bodo preusmerili izven mestnega središča. Sofija je posojilo dobila za obdobje več kot 20 let, z ugodno, 0,3 % obrestno mero. Sofija izkorišča svojo bonitetno oceno BBB s strani Standard and Poor, ki ima stabilne obete, podobno kot bonitetna ocena države.

Posojilo je bilo podpisano na slovesnosti, ki je potekala preko spleta. Na slovesnosti se je podžupan občine Sofija, Doncho Barbalov, zahvalil EIB za dolgoročno partnerstvo in sodelovanje, saj se v Sofiji s pomočjo EIB izvajajo številni veliki infrastrukturni in prometni projekti.


Viri: Factiva, Bulgarian News Agency

Več informacij o globalnih trendih na področju transporta in logistike