Napovedi za turški farmacevtski trg

torek, 08. marec 2022

Turčija je glede na vrednost 3. največji farmacevtski trg v regiji srednje in vzhodne Evrope. Trg ima precejšen komercialni potencial, vendar pa je operativno okolje zelo zahtevno. Ovire predstavljajo predvsem vladno spodbujanje lokalne farmacevtske proizvodnje, pa tudi naraščajoča inflacija in depreciacija lokalne valute.

Farmacevtska poraba predstavlja približno četrtino celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo v državi. V primerjavi z državami članicami EU so izdatki za farmacevtske izdelke na prebivalca precej nižji. V letu 2021 je farmacevtska poraba znašala skromnih 83,11 EUR na prebivalca.

Vrednost prodaje zdravil se povečuje

Vrednost celotne prodaje zdravil se je v Turčiji v letu 2021 povečala za 27,1 % in dosegla 71,9 mlrd TRY (6,83 mrld EUR ali 1,1 % BDP). Fitch napoveduje, da se bo vrednost prodaje v lokalni valuti leta 2022 medletno povečala za 15 % na 83 mlrd TRY (7,89 mlrd EUR).

Vrednost farmacevtske prodaje v Turčiji bo po napovedih Fitch do leta 2026 rasla po 15,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegla 148,9 mlrd TRY (14,16 mlrd EUR). V obdobju 2026-2030 naj bi prodaja zdravil v Turčiji rasla po 14,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2030 dosegla 268,4 mlrd TRY (25,53 mlrd EUR).

Operativno okolje bo v napovedanem obdobju še naprej zahtevno, saj bo politika lokalizacije povečala tveganja za tuje proizvajalce zdravil. Turška vlada si bo še naprej prizadeva povečati proizvodne zmogljivosti svoje domače farmacevtske industrije, da bi povečala izvoz farmacevtskih izdelkov in postala neto izvoznica zdravil.
 

 Vodilni domači farmacevtski proizvajalci so:

 • Abdi Ibrahim
 • Eczacibaşi Healthcare
 • Mustafa Nevzet Pharmaceuticals (Gensenta)
 • Bilim Pharmaceuticals
 • Deva
 • Sanovel Pharmaceuticals.
 

 Farmacevtske multinacionalke, ki imajo v Turčiji svoje proizvodne zmogljivosti:

 • Sanofi
 • Bayer
 • GlaxoSmithKline
 • Novartis
 • Pfizer
 • Roche.

 
Vrednosti TRY so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


 
Viri: Factiva, FitchSolutions
 

Preberite še:


Kakšni so globalni trendi na področju farmacije.

Kateri so največji politični izzivi Turčije v letu 2021.