Nov model varnostnega in fitosanitarnega nadzora pri prehodu meje v Združeno kraljestvo

ponedeljek, 04. september 2023


Britanska vlada je 29. avgusta 2023 objavila nov model varnostnega nadzora in fitosanitarnega nadzora pri prehodu meje v Združeno kraljestvo, ki se imenuje The Border Target Operating Model (BTOM). 

Namen novega pristopa je poenostaviti in digitalizirati varnostni in fitosanitarni nadzor meja ob vstopu v Združeno Kraljestvo. BTOM se bo uvajal postopoma v treh fazah, pri čemer je bil začetek uvajanja sistema prestavljen iz oktobra 2023 na januar 2024. 
 

Border Target Operating Model vzpostavlja izvajanje kontrol v naslednjih fazah:

 
  • 31. januar 2024 – uvedba zdravstvenega spričevala za uvoz živalskih proizvodov s srednjo stopnjo tveganja, rastlin, rastlinskih proizvodov ter živil (in krme) neživalskega izvora z visoko stopnjo tveganja iz EU 
  • 30. april 2024 – uvedba identifikacijskih in fizičnih pregledov na podlagi dokumentacije in tveganja za živalske proizvode s srednjo stopnjo tveganja, rastline, rastlinske proizvode ter živila (in krmo) neživalskega izvora z visoko stopnjo tveganja iz EU. Takrat se bo za uvoz sanitarnega in fitosanitarnega blaga iz preostalega sveta začel uporabljati novi model, ki temelji na tveganju.
  • 31. oktober 2024 – uvedba izjav o varnosti in zaščiti za uvoz iz EU. Ob tem bo uveden zmanjšan nabor podatkov ob uvozu.

Britansko Ministrstvo za kmetijstvo (DEFRA) je že napovedalo spletne sektorske seminarje za industrijo, ki bodo potekali septembra 2023 ločeno za posamezni sektor. 

Seznam spletnih seminarjev je objavljen tukaj

Elektronski naslov za vsa pojasnila in vprašanja, vezana na BTOM, je border.enquiries@cabinetoffice.gov.uk
 

Publikacija The Border Target Operating ModelPripravila:

Jana Bajec Povše 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Londonu
e-naslov: Jana.Bajec-Povse@gov.si


 

Preberite tudi:

Priročnik za izvoznike živilske in kmetijske industrije na britanski trg