Objavljena so dopolnjena pojasnila o zaščiti vlagateljev

torek, 16. junij 2020


Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil posodobljene odgovore na vprašanja o zaščiti vlagateljev. Posodobitev se nanaša na spodbude MiFID (MiFID inducements).

Posodobljeni odgovori

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be