Obvezno poročanje o uvozih konfliktnih mineralov

petek, 26. januar 2024


Objavljamo informacijo za uvoznike kositra, tantala in volframa, njihovih rud in zlata, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.

Zanje se v primeru preseženega praga količine uvoženega blaga v letu 2023 izteče rok za poročanje 15. marca 2024.
 
Uredba (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (v nadaljnjem besedilu Uredba EU) določa blago, ob uvozu katerega morajo uvozniki do 15. marca 2024 predložiti poročilo.

Poročilo mora vsebovati:
 
  • podatek o doseženi količini uvozih konfliktnih mineralov za leto 2023
  • in izpolnjevanju obveznosti v zvezi s sistemom upravljanja (člen 4),
  • obvladovanjem tveganja (člen 5),
  • revizijo, ki jo izvede tretja stran (člen 6)
  • in razkritjem informacij (člen 7) Uredbe EU.
 
Obveznost poročanja uvoznikov na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izhaja iz Uredbe o izvajanju Uredbe EU 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.


Obveznost poročanja nastopi samo v primeru, da je uvoz posameznega minerala ali kovine v preteklem letu dosegel ali presegel prag, določen v Prilogi I Uredbe EU, ki je bila nazadnje dopolnjena z delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1588.
 
Za dodatna pojasnila lahko pišete na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko. V naslovu sporočila, ki ga naslovite na gp.mgts@gov.si, prosimo navedite »Konfliktni minerali«.


Preberite tudi:

- izvoz blaga z dvojno rabo
- trgovinske ovire na trgih izven EU


Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: