Ocena EIU: Vpliv ukrajinske krize na ZDA

četrtek, 07. april 2022
 

Tveganje stagflacije se povečuje

Trgovanje ZDA z Rusijo in Ukrajino je sicer minimalno, vendar bo vojna spodbudila že tako visoko inflacijo in upočasnila rast potrošniške porabe. EIU napoveduje, da bo inflacija v ZDA vsaj do sredine leta 2022 ostala na sedanji ravni, to je okoli 8 %. To bo obremenjevalo potrošniško porabo in realno rast BDP. Posledično je EIU znižal letošnjo napoved realne rasti BDP v ZDA s 3,4 % na 3 %.
 

Politika ameriške centralne banke 

Za preprečevanje inflacije je ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) 16. marca dvignila svojo ključno obrestno mero zveznih skladov za 25 bazičnih točk, kar je prvo povišanje po letu 2018. Fed je napovedal še 6 dodatnih povišanj obrestnih mer za četrtino točke v letošnjem letu, kar pa se lahko še dodatno zviša, če bodo cene surovin zaradi vojne v Ukrajini rasle hitreje, kot je bilo pričakovano. Gospodarske posledice vojne in drugi zunanji dejavniki, kot je na primer pojav novih različic virusa covid-19, predstavljajo za ZDA naraščajoče tveganje stagflacije, torej nizke rasti BDP v kombinaciji z visoko inflacijo.
 

Priložnosti ZDA v energetiki 

Evropske države se bodo obrnile na ZDA, da bi pomagale zapolniti energetske vrzeli, ko bodo iskale alternativne dobavitelje nafte in plina, da bi omejile svoj uvoz energije iz Rusije. ZDA same sicer ne bodo mogle zapolniti trenutne vrzeli, ki je nastala zaradi odmika od ruskega uvoza energije, vendar bodo povečale domačo proizvodnjo in postale še večji svetovni izvoznik energije, kot so trenutno. ZDA so namreč 4. največji svetovni izvoznik surove nafte in 2. največji izvoznik zemeljskega plina. Da bi zadovoljile naraščajoče lokalno in mednarodno povpraševanje, bodo morale ZDA pospešiti že obstoječe načrte za povečanje proizvodnje, zlasti v sektorju utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). EIU ocenjuje, da bodo ZDA do konca leta 2022 imele največjo izvozno zmogljivost LNG na svetu in bodo leta 2023 po obsegu izvoza prehitele Katar in Avstralijo ter utrdile svoj sloves velikega izvoznika energije.
 

Napetosti med ZDA in Kitajsko se bodo še poslabšale

Vojna v Ukrajini bo pospešila razdrobljenost svetovne geopolitične pokrajine. Predvsem bo to še poglobilo razdor med Kitajsko in ZDA. Sankcije in omejitve bodo Rusijo pripeljale do tega, da se bo bolj naslonila na Kitajsko na gospodarskem, tehnološkem in finančnem področju. Dolgoročno EIU tudi pričakuje, da si bo Kitajska prizadevala za večje sodelovanje z Rusijo, zlasti pri pogajanjih za cenejše energente (vključno z zemeljskim plinom in premogom), ki jih Evropa ni več pripravljena kupovati. EIU ocenjuje, da bo Kitajska lahko služila kot edini ruski ponudnik tehnoloških komponent, vključno s polprevodniki, čeprav bodo ti predvsem čipi nizkega in srednjega cenovnega razreda, kjer so kitajska podjetja razvila večjo samozadostnost dobavne verige. Vendar se bo ta scenarij odvijal počasi. Rusija trenutno predstavlja le 2,4 % kitajskih trgovinskih tokov, ZDA pa bodo lahko uvedle sekundarne sankcije tistim kitajskim podjetjem, ki se bodo odločila poslovati z Rusijo.

Na geopolitičnem in vojaškem področju bo vojna odvrnila ZDA od prejšnjih poskusov povečanja vpliva v Aziji. EIU ne pričakuje, da bodo ZDA lahko ohranile močno čez-atlantsko in trans-pacifiško prisotnost. Zaradi manjše konkurence si bo Kitajska prizadevala razširiti svoj vpliv predvsem z gospodarskimi sredstvi, kot je oblikovanje trgovinskih in naložbenih pravil s podporo mega regionalnih trgovinskih poslov. Nasprotno pa bodo ZDA razočarale svoje azijske partnerje, kot sta Japonska in Avstralija, s tem, da bodo ohranile sovražno stališče do regionalnih trgovinskih sporazumov, ki bi pomagali preprečiti vpliv Kitajske. Dolgoročno se bosta oblikovala dva bloka, eden na čelu s Kitajsko in Rusijo, ter drugi, ki bo združeval ZDA in EU. Oba bloka bosta uporabila gospodarske in vojaške vzvode za sojenje državam, ki niso na nobeni od teh dveh strani. EIU pričakuje, da se bo to tekmovanje za vpliv hitro razširilo izven Azije še v Afriko, na Bližnji vzhod in v Latinsko Ameriko, kar bo še pospešilo ločitev dveh največjih svetovnih gospodarstev.
 
Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit
 

Preberite še:

Predstavitev gospodarstva ZDA

Več informacij o globalnih trendih na področju zelenih tehnologij

Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav