Od 1. julija 2021 veljajo nova pravila o DDV pri spletni prodaji

sreda, 21. april 2021

S 1. julijem 2021 so se v vseh državah članicah EU začela uporabljati nova pravila o DDV v zvezi s čezmejnimi dejavnostmi  spletni prodaji med podjetji in potrošniki (B2C).

Namen novih pravil o DDV

Namen novih pravil je izboljšanje in izenačenje pogojev na področju čezmejne spletne prodaje ter odprava pomanjkljivosti dosedanje ureditve DDV za prodajo blaga na daljavo in ureditve uvoza pošiljk nizke vrednosti, med katerimi so zlasti naslednje:
 
  • podjetja iz EU, ki prek spleta prodajajo blago končnim potrošnikom iz drugih držav članic in presežejo prag za prodajo na daljavo (35.000 EUR do 100.000 EUR), se morajo v državi članici, kjer ima potrošnik prebivališče, identificirati za DDV in ga obračunavati, kar je obremenjujoče in zapleteno;
 
  • za uvoz blaga nizke vrednosti (do 22EUR) velja oprostitev plačila DDV, kar omogoča zlorabe;
 
  • podjetja iz držav zunaj EU, ki prodajajo blago iz tretjih držav potrošnikom v EU, lahko dobavljajo blago v EU brez DDV in se jim ni treba identificirati za DDV, kar jim daje prednost pred podjetji, ki imajo sedež v EU.

Glavne novosti

Nova pravila vzpostavljajo enake pogoje za podjetja iz EU in tretjih držav in poenostavljajo obveznosti v zvezi z DDV pri čezmejnem e- trgovanju. Glavne novosti so:
 
  • uvaja se t.i. “sistem vse na enem mestu” (sistem VEM), ki bo omogočal, da se dobavitelji identificirajo za DDV v eni državi članici in da v tej državi članici obračunavajo DDV, ki ga dolgujejo v kateri koli drugi državi članici. Sistem VEM bo nadgradil dosedanji “mini sistem vse na enem mestu” (mini VEM) za DDV, ki je namenjen ponudnikom telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronsko opravljenih storitev, in se bo uporabljal tudi za druge storitve med podjetji in potrošniki, prodajo blaga na daljavo znotraj EU in nekatere domače dobave blaga;
 
  • obstoječi prag za prodajo blaga na daljavo (odvisno od države 35.000 EUR do 100.000 EUR) bo odpravljen. Nadomestil ga bo nov prag v višini 10.000 EUR na ravni EU. Pod tem pragom bo prodaja blaga na daljavo znotraj EU še vedno predmet DDV v državi članici, kjer ima sedež davčni zavezanec, ki opravlja storitve, ali kjer je navedeno blago v trenutku, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga;
 
  • za namene DDV bo štelo, da so podjetja, ki omogočajo dobave z uporabo spletnega elektronskega vmesnika, prejela in dobavila blago sama (t.i. domnevni dobavitelj);
 
  • oprostitev plačila DDV pri uvozu majhnih pošiljk do 22 EUR bo odpravljena. Uvedena bo nova posebna ureditev za prodajo na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga z vrednostjo do 150 EUR oziroma t. i. “sistem vse na enem mestu za uvoz” (sistem VEM za uvoz); če se ta sistem ne uporabi, pa bodo veljali ukrepi za poenostavitev v zvezi s prodajo uvoženega blaga na daljavo (“posebne ureditve”);
 
  • sprejete bodo nove zahteve za vodenje evidenc za podjetja, ki omogočajo dobave blaga in opravljanje storitev z uporabo elektronskega vmesnika (tudi če niso “domnevni dobavitelj”).
Ta pravila bodo v Sloveniji uvedena s spremembo ZDDV-1, ki je v postopku sprejema. Več informacij je mogoče najti na spletni strani Evropske unije in na spletni strani FURS, uporabnikom pa je na voljo tudi klicni center (telefonska številka 08 200 1002). Razširjeno informacijo objavljamo tudi na naših spletnih straneh.

 

Želite izvedeti več?


Naše vsebine


Ne spreglejte tudi: