OMV investira 200 mio EUR v proizvodnjo biogoriv

četrtek, 17. december 2020

Družba OMV namerava v rafinerijo Schwechat vložiti približno 200 mio EUR, da bo lahko nadomestila velike količine fosilnega dizelskega goriva z biodizlom.

Skupina OMV, ki ima sedež na Dunaju v Avstriji, je zavezana Pariškemu sporazumu in podnebnim ciljem EU, zato si je zastavila ambiciozne podnebne cilje. Do leta 2050 ali prej želi skupina doseči neto nič emisij v svojih proizvodnih operacijah. Na poti do tega cilja si je družba zastavila konkretne vmesne cilje: do leta 2025 bi moralo biti vsaj 60 % portfelja izdelkov sestavljenega iz izdelkov brez zemeljskega plina in ogljika. Naložba v rafinerijo Schwechat za predelavo biogoriv bo prispevala k zmanjšanju intenzivnosti ogljika v portfelju izdelkov OMV za vsaj 6 % v primerjavi z letom 2010.

Družba OMV trenutno vlaga v rafinerijo Schwechat, da bo lahko z inovativnim pristopom so-procesiranja nadomestila velike količine fosilnega dizelskega goriva z biodizlom. Hidrogenirano rastlinsko olje zagotavlja letno zmanjšanje ogljičnega odtisa OMV za do 360.000 ton fosilnega CO2. To ustreza letnim emisijam okoli 200.000 avtomobilov z okoli 12.000 prevoženimi kilometri na leto. Izdelek ustreza najvišjim standardom kakovosti in ga je mogoče brez težav uporabljati v vseh vozilih. Uporabljena tehnologija ni omejena le na uporabo rastlinskega olja, ampak se lahko uporabijo tudi odpadki (npr. rabljeno jedilno olje) in napredni vhodni materiali, ki jih bodo uporabljali glede na razpoložljivost. S prenovo rafinerije Schwechat bo družba OMV bistveno prispevala k bolj trajnostni mobilnosti, hkrati pa prenova predstavlja še en korak k doseganju podnebnih ciljev družbe.

V družbi OMV ocenjujejo, da se bo povpraševanje po hidrogeniranih biogorivih do leta 2030 povečalo za desetkrat. Odločitev OMV, da vlaga v lastne proizvodne linije, je del procesa preoblikovanja. OMV je ena prvih družb v Evropi, ki se ukvarja s so-obdelavo v industrijskem obsegu.

Družba OMV proizvaja in trži nafto in plin, inovativno energijo in vrhunske petrokemične rešitve. V letu 2019 je družba ustvarila prihodke v višini 23,5 mlrd EUR, zaposlovala pa približno 20.000 delavcev. To je uvršča med eno največjih industrijskih podjetij v Avstriji. OMV upravlja 3 rafinerije v Evropi, približno 2.100 bencinskih servisov v 10 evropskih državah in skladišča plina v Avstriji in Nemčiji. 14. decembra 2020 je družba OMV z družbo EG Group, ki upravlja vodilno globalno maloprodajno mrežo bencinskih servisov, podpisala dogovor za prodajo OMV bencinskih servisov v Nemčiji.

Nakupna cena znaša 485 mio EUR. V okviru dogovora bo EG Group prevzela tudi neporavnane najemne obveznosti, kar predstavlja skupno vrednost približno 614 mio EUR. Transakcija mora biti odobrena še s strani regulatorja in bo predvidoma zaključena v letu 2021.

Dogovor zajema prodajo 285 bencinskih črpalk v južni Nemčiji, predvsem na Bavarskem in Baden-Wurttembergu. Ti dve regiji sta le malo povezani z OMV rafinerijo v Nemčiji, ki je specializirana za petrokemično proizvodnjo. Družba OMV ostaja zavezana preostalim dejavnostim v Nemčiji, osredotočena pa je na svoje visoko integrirane petrokemične dejavnosti v rafineriji Burghausen.Viri: Factiva, APA - Austria Presse Agentur, Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH

Več informacij o globalnih trendih na področju kemične industrije

Več informacij o globalnih trendih na področju energetike