OVE bodo do leta 2025 največji vir proizvodnje električne energije

torek, 13. december 2022
 

Rusko-ukrajinska kriza je glavni dejavnik hitre rasti OVE

IEA - Mednarodna agencija za energijo v svojem zadnjem poročilu o sektorju obnovljive energije navaja, da je zaskrbljenost glede energetske varnosti, ki jo je povzročila ruska invazija na Ukrajino, spodbudila države, da se vedno bolj obračajo na OVE, da bi zmanjšale odvisnost od uvoženih fosilnih goriv, katerih cene so v zadnjem času močno narasle.

Že pred rusko-ukrajinsko krizo se je sektor OVE hitro širil, vendar ga je svetovna energetska kriza potisnila v novo fazo še hitrejše rasti, saj si države prizadevajo za energetsko varnost.
 

Napovedi do leta 2027 

Rast OVE je bila v letošnjem letu za 30 % višja od napovedi rasti pred letom dni, kar poudarja, kako hitro so vlade dodale dodatno politično težo OVE.

Poročilo pravi, da bodo OVE v naslednjih 5 letih predstavljali več kot 90 % svetovne širitve električne energije, s čimer bodo prehiteli premog in postali največji svetovni vir električne energije do začetka leta 2025.

IEA pričakuje, da bodo OVE leta 2027 predstavljali skoraj 40 % svetovne proizvodnje električne energije, kar sovpada z upadom deleža premoga, zemeljskega plina in jedrske proizvodnje.

Električna energija, pridobljena iz vetra in sončne foto-voltaike (ki pretvarja sončno svetlobo neposredno v elektriko), naj bi po napovedih leta 2027 zagotavljala skoraj 20 % proizvodnje električne energije na planetu.

Rast geotermalne, bioenergije, hidroenergije in koncentrirane sončne energije bo ostala omejena kljub njihovi ključni vlogi pri vključevanju vetrnih in sončnih PV v globalne elektroenergetske sisteme.
 

Visoke rasti sektorja OVE tudi na Kitajskem, v ZDA in v Indiji

Poleg Evrope revizijo rasti sektorja OVE v naslednjih 5 letih navajajo tudi Kitajska, ZDA in Indija, ki vse izvajajo politike ter uvajajo regulativne in tržne reforme hitreje, kot je bilo načrtovano za boj proti energetski krizi. 
 
Pričakuje se, da bodo Kitajska, ZDA in Indija v naslednjih 5 letih podvojile svojo širitev zmogljivosti OVE, kar bo predstavljalo dve tretjini svetovne rasti obnovljive energije.

V Indiji naj bi se nove nameščene zmogljivosti za obnovljivo energijo do leta 2027 podvojile, od tega največ na področju sončne energije.

V Indiji bodo izvajali tudi konkurenčne dražbe, da bi dosegli cilj 500 GW ne-fosilnih energetskih zmogljivosti do leta 2030.


Indijsko Ministrstvo za energijo ter nove in obnovljive vire energije si je namreč zastavilo cilj, da bo v državi do leta 2030 nameščenih 500 GW zmogljivosti obnovljive energije.


 
Viri: Factiva, Business Day, IEA

 

Preberite tudi:

Globalni trendi na področju zelene tehnologije
 


Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: