Pariz, mesto poslovnih priložnosti

sreda, 11. september 2019

Metropolitanska regija Pariza, imenovana tudi Île De France, pokriva površino 12.012,2km2 in je ena od 18 regij v Franciji. Sestavlja jo osem departmajev: Pariz, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise in Yvelines. Do leta 2025 naj bi število prebivalcev v regiji doseglo 12,6 milijona.

Poslovno okolje

Regija je v letu 2018 ustvarila nominalno 31,2 % nacionalnega BDP. Ta se je s 708,6 milijarde EUR v letu 2017 povečal na 733,1 milijarde EUR v letu 2018, letna stopnja rasti pa je znašala 3,5 %. Nominalni BDP regije naj bi do leta 2025 dosegel 947,5 milijarde EUR. V letu 2018 je BDP na prebivalca v regiji znašal 59.623 EUR, do leta 2025 pa naj bi dosegel 75.263 EUR.

K bruto dodani vrednosti regije je v letu 2018 največ prispeval terciarni oz. storitveni sektor z deležem 87,2 %, sledita mu sekundarni sektor (12,7 %) in primarni sektor (0,1 %). Sektorja finančnega posredovanja in nepremičnin sta prispevala 39,9 %, trgovina na debelo in drobno, hoteli in restavracije ter prevoz 28,6 %, javne upravne in podporne storitve pa 18,7 %.

Stopnja gospodarske rasti v regiji je bila v letu 2018 2,3-odstotna, letos naj bi dosegla 2,1 %, v letu 2020 pa 2,0 %. Realni BDP regije naj bi se v obdobju 2019–2025 povečeval s povprečno letno stopnjo 2,0 %, ki je višja kot v Marseillu (1,6 %) in Nici (1,5 %) ter nižja kot v Lyonu (3,7 %).

V letu 2018 je bilo v regiji izvedenih 409 mednarodnih naložbenih projektov, ki so ustvarili več kot 6.000 delovnih mest. ZDA ostajajo največji vlagatelj s 25 % projektov. Približno 48 % naložb izvira iz Evrope - iz Združenega kraljestva 13 %, iz Nemčije 12 % in iz Italije 8 %.

Stopnje davka od dohodkov pravnih oseb znaša 31,0 %. Poleg tega se podjetjem, katerih prihodki presegajo 763.000 EUR, odmeri 3,3-odstotni socialni prispevek. Do leta 2022 se bo stopnja davka postopoma znižala na 25 %. Regija je uvedla turistično takso v višini od 0,25 EUR do 5 EUR, ki naj bi  občinam omogočila financiranje stroškov, povezanih s prihodi turistov in varovanjem naravnih virov.

Indeks cen življenjskih potrebščin v regiji je v letu 2018 znašal 1,9 %, v letu 2017 pa 1,0 %. Povprečen dohodek gospodinjstva je v letu 2018 znašal 56.063 EUR. Skupni izdatki gospodinjstev so v letu 2018 znašali 283,0 milijarde EUR, v letu 2017 pa 276,5 milijarde EUR.

Osrednje poslovno okrožje metropolitanske pariške regije je La Défense, ki se nahaja v departmaju Hauts-de-Seine. Po raziskavi Global Cities Investment Monitor 2019 je bil Pariz uvrščen na drugo mesto najprivlačnejših globalnih poslovnih okrožij ter na prvo mesto najbolj privlačnih mest za naložbe v raziskave in razvoj v letu 2018.

Metropolitansko območje Pariza je eno najbolj obiskanih krajev na svetu, njegovo gospodarstvo pa uspeva predvsem zaradi dobro usposobljene delovne sile, sodobne infrastrukture, kreativnih in poslovnih storitev in turizma. Odprtost regije za trgovino pritegne veliko izvozno usmerjenih podjetij.

Regija, v kateri je skupno milijon podjetij, ponuja vrsto posebnih finančnih spodbud, kot so častna posojila, posojila iz jamstvenih skladov in mikrokrediti za mala podjetja in mala in srednja podjetja. V regiji je tudi 18 podjetij, ki v letu 2019 kotirajo na lestvici Fortune 500, vključno z AXA, BNP Paribas, Credit Agricole in Societe Generale.

Gospodarski razvoj regije podpira sedem tematskih grozdov (grozd za raziskave in inovacije, za mednarodno trgovino in dogodke, za znanost o življenju, za digitalne kreacije, za  finančne storitve, za zračni prostor in za trajnostna mesta), ki skupaj z razvito infrastrukturo na področju raziskav in razvoja ter akademskimi ustanovami privabljajo visoko-tehnološka podjetja.

Perspektivne panoge

V regiji poleg tradicionalno dobro razvite avtomobilske in letalske industrije med perspektivne sektorje sodi finančni sektor, ki ga podpirajo mednarodne finančne institucije (bančništvo, zavarovalništvo, upravljanje premoženja), zavarovalništvo, zdravstvo in znanost o življenju, informacijske in komunikacijske tehnologije, kozmetični sektor ter novi segmenti z visoko dodano vrednostjo, kot so biotehnologija, nanotehnologija, brezžične telekomunikacijske storitve in 3D grafika.

Avtomobilska industrija
Eden ključnih segmentov v regiji je avtomobilska industrija, ki zajema načrtovanje, proizvodnjo, inženiring, distribucijo in popravila. V regiji je več kot 8000 avtomobilskih podjetij, vključno z dvema svetovnima proizvajalcema Renault in PSA Peugeot Citroën. Cveti tudi sektor raziskav in razvoja - na tem območju je šest glavnih raziskovalno-razvojih središč, npr. Renault Technocentre v Guyancourtu in PSA v Velizyju ter več podjetij, ki so vključena v delniški indeks CAC 40, ki sledi gibanju delnic 40 najpomembnejših podjetji, ki kotirajo na borzi Euronext Paris.

Tehnologija in infrastruktura
Regija je vodilno središče informacijske in komunikacijske tehnologije v Evropi z okoli 70.000 podjetji v tem sektorju. V letu 2018 je sektor zaposloval približno 358.000 ljudi. Izvedenih je bilo 379 skupnih raziskovalno-razvojih projektov v vrednosti 1,97 milijarde EUR.
Glede na raziskavo EU Startup Monitor je bila regija leta 2018 tretje največje start-up središče v Evropi (za Londonom in Berlinom). Skupni zbrani sklad tveganega kapitala v regiji je v letu 2018 znašal 3,6 milijarde EUR in naj bi leta 2019 dosegel 5,0 milijard EUR.

Turizem
Skupni prispevek turističnega sektorja h gospodarstvu regije je v letu 2017 znašal 27,9 milijarde EUR, kar predstavlja 3,5 % celotnega BDP; od tega so tuji gostje prispevali 19,3 milijarde EUR, domači pa 8,6 milijarde EUR.

Po napovedih Svetovnega potovalnega in turističnega sveta (WTTC) naj bi turistični sektor do leta 2027 rasel po 2,92 % skupni letni stopnji rasti (CAGR), prispevek sektorja v BDP pa naj bi dosegel 4,1 %. V sektorju je trenutno zaposlenih 252.100 ljudi, do leta 2027 pa naj bi jih bilo 326.000. Rast sektorja v regiji bodo spodbudili večji prihajajoči dogodki, kot so olimpijske in paraolimpijske igre Pariz 2024 ter različne pobude Paris Convention and Visitors Bureau.

Hoteli v regiji so v letu 2018 sprejeli 24,5 milijona obiskovalcev, v letu 2017 pa 23,6 milijona obiskovalcev (letna rast je znašala 3,8 %). V letu 2018 so zabeležili 54,0 % tujih in 46,0 % domačih obiskovalcev.

Število tujih hotelskih gostov v regiji se je povečalo za 10,0 % - z 12,0 milijona v letu 2017 na 13,2 milijona v letu 2018, medtem ko se je število domačih obiskovalcev v tem obdobju zmanjšalo za 2,7 %, z 11,6 milijona na 11,2 milijona.

V letu 2018 so v hotelih zabeležili 2,4 milijona gostov iz ZDA, sledili so jim gostje iz Velike Britanije (1,2 milijona), Nemčije (918.679), Kitajske (799.269) in Španije (738.166).

Gradbeništvo in nepremičnine
Bruto dodana vrednost gradbenega sektorja se je povečala za 4,3 % - s 25,0 milijarde EUR v letu 2017 na 26,1 milijarde EUR v letu 2018. Trg stanovanjskih nepremičnin se v regiji od leta 2016 izboljšuje zaradi vztrajnega naraščanja naložb. V letu 2018 je sektor k bruto dodani vrednosti v regiji prispeval 4,0 %, do leta 2025 pa naj bi njegov prispevek znašal 4,1 %.

Z izvedbo velikih stanovanjskih, poslovnih in infrastrukturnih projektov, kot so npr. gradnja univerzitetnega kampusa v Aubervilliersu, 8km dolgega železniškega predora Haussmann–Saint Lazare in Nanterre–La Folie preko La Defense, poslovno-stanovanjske stolpnice v 13. okrožju Pariza in rekonstrukcija stavbe bolnišnice v Fontainebleauju, naj bi sektor do leta 2025 ustvaril vrednost 34,9 milijarde EUR.

Novembra 2017 je bilo v regiji skupno 44.596 transakcij stanovanjskih nepremičnin, novembra 2018 pa 46.380 (letna rast je bila 4,0-odstotna), od tega je bilo 31.500 stanovanj in 14.880 hiš. Povprečna cena stanovanj v regiji je v prvem četrtletju 2019 znašala 6.010 EUR za kvadratni meter, kar predstavlja 4,6-odstotno rast v primerjavi s prvim četrtletjem 2018, v Parizu pa je bilo za kvadratni meter stanovanja v povprečju potrebno odšteti 9.680 EUR (letna rast je bila 6,4-odstotna).

Vir: MarketLine, avgust 2019

SPIRIT Slovenija, javna agencija v septembru v Franciji organizira: