Po napovedih bo izvoz finske lesne industrije v letih 2018-2019 še naprej rasel

sreda, 16. maj 2018

Po podatkih finske raziskovalne družbe Pellervo Economic Research (PTT) bo izvoz lesne industrije na Finskem v prihodnjih dveh letih še naprej rasel.

Obseg izvoza celuloze se bo v letu 2018 povečal za 14-16 %, leta 2019 pa za 1-3 %. PTT pričakuje, da se bo proizvodnja celuloze na Finskem v letu 2018 povečala za 5-6 %. Cene celuloze bodo ostale na visoki ravni, čeprav se bodo začele leta 2019 nekoliko nižati.

Izvoz in proizvodnja papirja se bosta po napovedih v letu 2018 in 2019 zmanjšala za 1-2 %. Izvozne cene papirja se bodo v letu 2018 rahlo povečale. Obseg izvoza kartona se bo v prihodnjih dveh letih še naprej povečeval. Povečala pa se bo tudi povprečna izvozna cena kartona.

Proizvodnja žaganega lesa naj bi se v letu 2018 na Finskem povečala za 4-5 % in leta 2019 za 3-5 %. Finska bo leta 2018 predvidoma izvozila 77 % svoje proizvodnje žaganega lesa. Izvozne cene žaganega lesa se bodo v letu 2018 povečale. Izvozne cene za borov les se bodo povečale za približno 8-9 %, izvozne cene za smrekov žagan les pa za 2-3 %.

Finski sektor žaganja lesa bo še naprej prizadet zaradi šibke dobičkonosnosti, predvsem zaradi močnega eura in zvišanja cen lesnih surovin.

Po podatkih Finskega inštituta za naravne vire je vrednost izvoza finske lesne industrije februarja 2018 znašala 1,02 mlrd EUR. Od tega je izvoz celuloze in papirja predstavljal 77 % izvoza. Realna vrednost izvoza finske lesne industrije je v obdobju januar-februar 2018 znašala 2,1 mlrd EUR, kar je za 6 % več kot leto poprej.

Finski uvoz lesa je februarja 2018 znašal 0,7 mio m3. V obdobju januar-februar 2018 je uvoz lesa znašal 1,3 mio m3, kar je za 2 % manj kot leto poprej.

Vir: Esmerk Finnish News
 
Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije