Podaljšanje nižanja trošarin na gorivih do 2. avgusta 2022

torek, 05. julij 2022


Direktorat za finance je anticipiral zakonodajni ukrep na področju trošarin in DDV, katerega cilj je nižanje cen goriv zaradi rasti cen energentov.

Medministrska določba, ki sta jo podpisala MEF (Ministrstvo za Ekomonomijo in Finance) ter MiTE (Ministrstvo za ekološko tranzicijo) de facto podaljšuje do 2. avgusta prejšnji ukrep (o katerem smo poročali na naši spletni strani) in velja do 8. julija. Popust, ki izhaja iz predvidenih rezov znaša 30 centov na liter pogonskega goriva: bencina, dizla, lpg-ja in zemeljskega plina.
 

Trošarine

Od 9. julija 2022 do 2. avgusta 2022, so trošarine določene v naslednjih stopnjah:
  • bencin: 47,84 centov na liter;
  • plin ali dizel: 36,74 centov na liter;
  • utekočinjeni naftni plin (GPL-LPG) kot pogonsko gorivo: 18,26 centov na kilogram;
  • zemeljski plin, uporabljen za transport: nič evrov na kubični meter.
 

DDV

Poleg tega za isto obdobje znaša znaša stopnja DDV za zemeljski plin, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, 5 odstotkov.
 

Bencinske črpalke

Upravljalci bencinskih črpalk morajo do 9. avgusta poslati elektronsko preko certificirane elektronske pošte (PEC) teritorialno pristojni Agenciji za Carine podatke o skladiščenih gorivih na dan 2. avgust 2022. Nepošiljanje podatkov se kaznuje z globo od 500 do 3000 evrov.


Več informacij: Slovensko deželno gospodarsko združenje

 

Preberite tudi:

Eurostat objavil podatke o odvisnosti EU od uvoza plina