Pohištveni sektor v Republiki Južni Afriki

torek, 04. maj 2021

Pred 20 leti je pohištveni sektor v Republiki Južni Afriki zaposloval 50.000 ljudi v 3.500 proizvodnih obratih, danes pa podpira približno 20.000 neposrednih delovnih mest v nekaj več kot 1.000 tovarnah. 

Težke gospodarske razmere v Republiki Južni Afriki so potrošnike preusmerile v porabo zgolj osnovnih izdelkov. Pohištveni sektor v državi se zato že več kot 2 desetletji zmanjšuje, zmanjšuje se lokalno povpraševanje po pohištvu, znatno pa upada tudi izvoz pohištva.

Na južnoafriško pohištveno industrijo negativno vplivajo številni dejavniki, kot so pandemija korona virusa, nizke stopnje kapitalskih naložb, konkurenca poceni uvoza, neustrezno strokovno znanje za oblikovanje, nezadostno vlaganje v raziskave in razvoj, nizki izdatki potrošnikov, neustrezna vlaganja v razvoj znanj in visoki vhodni stroški.

V zadnjem letu so predvsem podjetja zmanjšala nakupe pohištva, saj so zmanjševala pisarniške prostore zaradi trenda dela od doma ter zdravstvenih in varnostnih predpisov. Na stanovanjskem trgu pa se je lani povpraševanje po pohištvu povečalo. Ljudje so prenavljali domovanja in ustvarjali nove prostore za domače pisarne, saj zdaj veliko več časa preživijo doma.

Veliki trgovci s pohištvom pokrivajo največji del lokalnega trga. To jim daje veliko pogajalsko prednost s proizvajalci, kar posledično vodi do nižjih cen proizvajalcev in otežuje konkurenco MSP. Južnoafriški proizvajalci pohištva si konkurirajo med seboj za posel na lokalnem trgu, hkrati pa konkurirajo tudi mednarodnim podjetjem na lokalnem in izvoznem trgu. Veliko konkurenco predstavlja uvoz pohištva iz Kitajske.

Republika Južna Afrika ima relativno velik trg pohištva. Poraba pohištva v državi je ocenjena na več kot 1 mlrd USD, uvoz pohištva pa znaša približno 800 mio USD. Prodor kitajskih konkurentov na trg je močan in stalno narašča. Hitro povečevanje uvoza pa zmanjšuje tržni delež lokalnih akterjev, zlasti majhnih podjetij.

Južnoafriški pohištveni sektor je zelo razdrobljen. Vključuje nekatera velika podjetja, več kot 90 % pa je majhnih do srednje velikih podjetij (MSP).

Glavni konkurenti na trgu so velike skupine, ki so večinoma vertikalno integrirane (od proizvodnje surovin do logistike in maloprodaje). Na trg dobavljajo več znanih blagovnih znamk, tako lokalnih kot mednarodnih in dobavljajo predvsem velikim organiziranim trgovcem na drobno. Med ključne vertikalno integrirane skupine spadajo Bravo Group, Coricraft, KAP, House of Motani in Bidvest.

Med največje trgovce s pohištvom sodijo JD Group (del Pepkor Holdings), Lewis Group in Shoprite Holdings (OK Furniture). Ti imajo skupaj 45 % delež na lokalnem trgu.


Ministrstvo za trgovino in industrijo je pred kratkim v Republiki Južni Afriki vzpostavilo spletni pohištveni portal www.proudlysa.co.zaSpletno mesto je stičišče med lokalnimi pohištvenimi proizvajalci, trgovci, arhitekti, nepremičninskimi podjetji ter potrošniki. Portal so razvili z namenom izboljšanja pohištvene industrije v državi.

Oblikovali pa so tudi Načrt pohištvene industrije (The Furniture Industry Master Plan), ki naj bi določil jasne smernice in cilje za pohištveno industrijo ter vodil javna naročila v okviru vladnih prizadevanj za podporo in spodbujanje industrije.


Viri: Factiva, South African Official News, ResearchAndMarkets

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne in pohištvene industrije