Pomanjkanje delavcev v nemški strojni industriji

četrtek, 02. december 2021

Nemška izvozno usmerjena industrija se že nekaj časa sooča s pomanjkanjem kvalificiranih delavcev. Zaradi tehnoloških sprememb se bo v naslednjih letih v Nemčiji odprlo več delovnih mest v strojništvu, medtem ko se pomanjkanje kvalificiranih delavcev povečuje.

Nemško združenje strojne industrije VDMA je letos novembra izvedlo raziskavo med podjetji v strojni industriji. Kar 356 podjetij je navedlo, da imajo težave pri zaposlitvi v vseh skupinah zaposlenih, z izjemo pomožnih delavcev. Še posebej velike težave predstavlja zaposlovanje akademsko izobraženih strokovnjakov (81 % vprašanih) in kvalificiranih delavcev (90 % vprašanih). Združenje VDMA je opozorilo, da so se ta kadrovska ozka grla v zadnjem času poslabšala in bi lahko v prihodnje zavirala rast industrije.

Zaradi hitrih tehnoloških sprememb se bo v naslednjih nekaj letih v strojništvu odprlo veliko privlačnih delovnih mest, hkrati pa se veliko zaposlenih tudi upokojuje in jih je potrebno nadomestiti.

Večina anketiranih podjetij (82 % vprašanih) namerava v naslednjih 6 mesecih povečati število zaposlenih in išče usposobljene kadre. 60 % vprašanih podjetij v industriji predvideva povečanje števila zaposlenih do 5 %. Dobrih 60 % bo odprlo nova delovna mesta za kvalificirane delavce, torej za zaposlene, ki so zaključili izobraževanje. Skoraj 40 % anketiranih podjetij pa namerava na novo zaposliti strokovnjake, oziroma inženirje s končano fakultetno izobrazbo.

Strojni in tovarniški inženiring se soočata z novimi izzivi, kot so digitalizacija, razvoj podnebju prijaznih tehnologij in revolucija mobilnosti. Za uspešno preoblikovanje industrije v novo dobo, potrebujejo podjetja veliko dobro usposobljenih ljudi. Da bi zagotovili naslednjo generacijo kvalificiranih delavcev, se podjetja v strojni industriji še naprej zanašajo na usposabljanje zaposlenih in dualni študij. Podjetja povečujejo tudi možnosti internega usposabljanja za svoje zaposlene.
Viri: Factiva, Handelsblatt, Dow Jones
 
Več informacij o globalnih trendih na področju panoge strojev in naprav