Pomoč podjetjem pri pridobivanju oznake UKCA

torek, 21. junij 2022

 
 

Posnetek seminarja Nova pravila zagotavljanja skladnosti tujih proizvodov z britansko regulativo


Velika Britanija je ob izstopu iz Evropske Unije na področju trgovanja in prostega pretoka blaga vzpostavila lastno ureditev in uvedla oznako UKCA (UK Conformity Assessed).

Oznaka UKCA je pričela veljati na trgu Velike Britanije z dnem izstopa iz Evropske Unije, torej 1. 1. 2021. Zaradi prehodnega obdobja za prilagoditev na nove zahteve  se v večini primerov oznaka CE na trgu Velike Britanije lahko uporablja še do 31. 12. 2022. Gre za novo oznako, ki označuje skladnost proizvodov in zajema pa večino proizvodov, ki v EU zahtevajo oznako CE.

Seminar Nova pravila zagotavljanja skladnosti tujih proizvodov z britansko regulativo je SPIRIT Slovenija, javna agencija organizirala 8. junija 2022 na pobudo Ministrstva za gospodarstvo, energijo in industrijsko strategijo Združenega Kraljestva (BEIS)  in v sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Londonu. Nova pravila sta predstavila uslužbenca ministrstva gospa Erin Flair in g. Ahmed Jama. Spletnega seminarja se je udeležilo blizu 40 predstavnikov slovenskih podjetij.

Posnetek seminarja


Nova pravila zagotavljanja skladnosti tujih proizvodov z britansko regulativo; junij 2022
 

Dodatni ukrepi v pomoč podjetjem, ki bodo pridobila oznako UKCA

 
Vlada Združenega Kraljestva namerava dodatno pomagati podjetjem, ki prehajajo na oznako UKCA. Dodati ukrepi za podporo podjetjem, ki bodo pridobila oznako UKCA, obsegajo:
 
  • Znižanje stroškov za ponovno izvedbo preizkusa za certificiranje UKCA. Proizvajalcem bo omogočeno, da dejavnosti ugotavljanja skladnosti za oznako CE, dokončane do 31. decembra 2022, uporabijo kot podlago za oznako UKCA. To bo zmanjšalo stroške, s katerimi se soočajo proizvajalci, in bo veljalo do izteka certifikata ali pet let (31. decembra 2027), kar bo prej. To bo omejilo podvajanje, stroške za podjetja in posledično tudi za potrošnike.  
 
  • Obstoječih uvoženih zalog izdelkov ne bo potrebno ponovno certificirati, saj se bodo ti izdelki šteli za že dane na trg v Veliki Britaniji. To bo odpravilo drago in nepotrebno ponovno označevanje obstoječih zalog podjetjem.  
 
  • Uveljavljeno bo pravilo, da nadomestni deli, ki popravljajo, nadomeščajo ali vzdržujejo blago, ki je že na trgu Združenega Kraljestva, izpolnjujejo enake zahteve, kot so veljale v času, ko je bil prvotni izdelek ali sistem dan na trg Združenega Kraljestva. To bo omogočilo, da se bodo izdelki in blago, ki potrebujejo nadomestne dele, še naprej vzdrževali.  
 
  • Do 31. decembra 2025 bo podjetjem še naprej omogočeno, da na spremni dokument ali etiketo namestijo oznako UKCA in vključijo informacije o uvozniku za izdelke iz držav EGP (in v nekaterih primerih iz Švice). To bo podjetjem omogočilo, da prilagodijo oblikovanje  spremembam označevanja v primernem in stroškovno učinkovitem času. 
 

Izjeme in način uvajanja poenostavitev

 
Te spremembe ne veljajo za medicinske pripomočke, gradbene proizvode, žičnice, brezpilotne letalske sisteme, premično tlačno opremo, železniške proizvode in pomorsko opremo. Ministrstva, pristojna za te sektorje, pripravljajo posebne sektorske ureditve.

Vlada Združenega Kraljestva bo še naprej aktivno sodelovala s podjetji in organi za ugotavljanje skladnosti, da bi zagotovili informacije o teh ukrepih in odgovorili na morebitna vprašanja s ciljem, da bodo podjetja pripravljena na začetek uporabe oznake UKCA pred 1. januarjem 2023. V kratkem bo objavljena zakonodaja, ki bo podlaga za omogočanje teh sprememb.

 

Spletni seminar s pojasnilom načrtovanih sprememb bo 29. junija 2022

 
29. junija 2022  bo organiziran spletni seminar vezan na načrtovane spremembe. Namen spletnih seminarjev je pomagati podjetjem razumeti spremembe, hkrati pa je to priložnost za podjetja, da postavijo vprašanja. Predvidena sta dva termina.

Spletni seminar 29. junij 2022 ob 11.00 uri (GMT) - prijava tukaj

Spletni seminar 29. junij 2022 ob 15.00 uri (GMT)  - prijava tukaj
 

Dodatno gradivo:

  Za dodatne informacije in pojasnila je podjetjem na voljo tudi e-mail: GoodsRegulation@beis.gov.uk.
 

Preberite tudi:

 
Priložnosti na trgu Združenega Kraljestva
 
Trendi obnašanja kupcev in kupna moč v Združenem Kraljestvu