Pomoč za brezposelnost v ZDA

ponedeljek, 13. september 2021

Milijoni Američanov bodo v septembru 2021 izgubili državne podpore zaradi brezposelnosti – pandemije. Čeprav se je ameriško gospodarstvo v zadnjih mesecih okrepilo, pa je še vedno za večino Američanov bila državna podpora edini vir dohodka.

Tako se že pojavlja iniciativa, ki bi podprla nadaljevanje državne finančne podpore, ker bi popolno ukinjanje podpor spodkopalo prizadevanja vlade ZDA za ustvarjanje enakopravnejšega gospodarskega okrevanja. Brez teh nadomestil naj bi ostalo 8,9 milijona Američanov.

Nadomestila za brezposelnost so se izplačevala tedensko in to iz dveh virov, državnega (zvezne države v ZDA) in federalnega. Zraven teh nadomestil pa se je preko Food Bank delila še hrana enkrat na teden. 

Ostala naj bi pomoč pri plačilu najemnin ter nekaj davčnih olajšav za otroke.

Nov val virusov pa je spet določene panoge primoral v krajšanje delovnega časa ali manjšanje delovne sile (gostinstvo, potovanja).
Minister za delo v vladi ZDA pa ukinjanje pomoči podpira, saj po vseh statistikah ameriško gospodarstvo okreva. Stopnja brezposelnosti se je v začetku septembra znižala na 5,2 %.

Nasprotniki ukinjanja pomoči predlagajo postopno ukinjanje oziroma šele takrat, ko bo brezposelnost po celotni ZDA padla pod 5 % (seveda so razlike med zveznimi državami pri ocenitvah brezposelnosti zelo velike).

Slovenian American Business Association – SABA iz Clevelanda je v navajanju informacij za slovenska podjetja že napisala, da je pomoč za brezposelne največji krivec, da delodajalci ne dobijo delovne sile (več virov v ZDA) in je zato že prej kar nekaj zveznih držav ukinilo državno pomoč, nekatera pa potem še izplačevanja federalne pomoči. Ali bo popolno ukinjanje res izvedeno ali pa se bodo za pogajalsko mizo dogovorili za kakšno podaljšanje, je še odprto, a delovni trg podaljšanja vsekakor ne bo podprl. Iskanje delovne sile v ZDA je še vedno v velik problem in se tako iskanje delavcev z dajanjem bonitet in drugih ugodnosti še kar nadaljuje in hkrati draži obstoječo delovno silo. Posledice tega pa seveda najbolj zazna trg.

Pripravila: 
Nika Bendycki
Slovenian American Business Association
E: nikazb@sloaba.com