Posodobljen seznam blaga z dvojno rabo

sreda, 10. januar 2024

             
Z 20.12.2023 se je spremenil seznam blaga, ki je predmet nadzora v Uniji in zajema konsolidirano spremembo seznamov blaga z dvojno rabo, ki so bili posodobljeni v mednarodnih izvoznih režimih do julija 2023.

S tem se zagotovi popolna skladnost z mednarodnimi obveznostmi glede varnosti, zagotovi preglednost in ohrani konkurenčnost gospodarskih subjektov.  Od tega dneva je upoštevanje seznama zavezujoče za vsa podjetja, ki trgujejo z blagom z dvojno rabo - torej z blagom, ki se lahko uporablja v civilne in tudi v vojaške namene.
 
Štirje mednarodni izvozni režimi (Wassenarska ureditev WA, Skupina jedrskih dobaviteljic NSG, Avstralska skupina AG in Režim nadzora raketne tehnologije MTCR) tako vsako leto pregledujejo sezname blaga z dvojno rabo iz svoje pristojnosti.

Te posodabljajo glede na napredek in razvoj tehnologij, njihovo možno uporabo iz varnostnih vidikov, razširjenost uporabe in njihovo dosegljivost izven režimov.
 
Evropska unija po letnih spremembah v mednarodnih izvoznih režimih pripravi kompilacijo, kjer naredi enoten seznam nadziranega blaga z dvojno rabo, ki ga je potrebno upoštevati v vseh državah članicah. 20.12.2023 je v veljavo stopila Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2616.

S to uredbo se spreminja seznam blaga v Prilogi I k Uredbi (EU) 2021/821, ki je predmet nadzora v Uniji in zajema konsolidirano spremembo seznamov blaga z dvojno rabo, ki so bili posodobljeni v mednarodnih izvoznih režimih v letu 2022 in do julija 2023.
 
 
Povezava do Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/2616 z dne 15. septembra 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama blaga z dvojno rabo.Preberite tudi: 

Blago z dvojno rabo in olajšave pri izvozu
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: