Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov – spremembe v pogojih uvoza iz držav v razvoju

sreda, 09. november 2011

Evropska komisija je Svetu EU in Evropskemu parlamentu v obravnavo predložila predlog nove uredbe o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (GSP), ki bo najkasneje 1. januarja 2014 nadomestila sedaj veljavno uredbo o GSP (Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008, katere veljavnost je bila podaljšana z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 512/2011).

Med predlaganimi spremembami uredbe je najbolj očitno zmanjšanje števila držav, ki naj bi bile po novem upravičene do GSP. To število naj bi se zmanjšalo iz dosedanjih 176 držav oz. ozemelj na cca 84 držav. V skladu s predlogom nove uredbe naj med koristnicami ugodnosti GSP poleg držav, ki se po merilih Svetovne banke uvrščajo med države z visokim dohodkom, ne bi bile več tudi države, ki se po merilih Svetovne banke uvrščajo med države z višjim srednjim dohodkom. Med slednje sodijo Rusija, Belorusija, Kazahstan, Argentina, Brazilija, Urugvaj, Kolumbija, Peru, Kostarika, Kuba, Panama, Venezuela, Libija, Malezija, Gabon in Palau, ki po sedaj veljavni uredbi uživajo ugodnosti pri uvozu v EU iz naslova GSP, po novem pa naj bi GSP ugodnosti torej izgubile.

Do GSP pa avtomatično nebi bile več upravičene tudi države v razvoju, s katerimi ima EU sklenjen sporazum o prosti trgovini ali jim je EU odobrila enostranske ugodnosti. Trenutno so v teku oz. v zaključni fazi pogajanja za sklenitev sporazumov o prosti trgovini EU z naslednjimi državami v razvoju: Perujem in Kolumbijo, državami Srednje Amerike (Gvatemalo, Hondurasom, Panamo, El Salvadorjem, Kostariko in Nikaragvo), Ukrajino, Indijo, državami Mercosur (Argentino, Brazilijo, Paragvajem in Urugvajem) ter Malezijo. Te države naj bi torej po preteku prehodnega obdobja izgubile GSP ugodnosti.

Predlagana uredba prinaša tudi določene spremembe na področju umika GSP ugodnosti za določene skupine proizvodov po poreklu določenih držav upravičenk (t.i. gradacija), in sicer na podlagi doseženega deleža v uvozu v okviru GSP, ki ne sme preseči postavljen prag. Predvidene spremembe so razvidne iz TABELE, pri čemer seznam proizvodov v stolpcu 2 le indikativen (še ni dokončen), oblikovan na podlagi razpoložljivih statističnih podatkov v letu 2011. Končen seznam proizvodov po poreklu iz določenih držav, ki bodo izločeni iz GSP, bo oblikovan na podlagi razpoložljivih statističnih podatkov v zadnjih treh letih pred uveljavitvijo uredbe.


Predlog besedila uredbe …


Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije, DG Trgovina.

Trenutno veljavna uredba o GSP ...

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjeta Bajt, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Sektor za ekonomske odnose s tujino, tel. 01 400 36 27, e-pošta: marjeta.bajt@gov.si.