Predstavitev mednarodnega razpisa za gradnjo železniške proge Rail Baltica v Latviji

petek, 03. december 2021

Nacionalni izvajalec projekta Rail Baltica v Latviji – podjetje Eiropas Dzelzcela linijas je 12. novembra 2021 objavil mednarodni razpis za gradnjo železniške proge Rail Baltica v Latviji. 

Cilj razpisa "Izgradnja glavne proge Rail Baltica v Latviji" je izbira izvajalca ("early contractor involvement - ECI") za gradnjo glavne proge Rail Baltica in spremljajoče infrastrukture izven glavnega mesta. Mednarodni razpis za gradbena dela bo izveden v dveh fazah. Izbira zmagovalca ter sklenitev pogodbe se načrtuje za konec leta 2022, začetek gradnje nove železniške proge pa v prvi polovici leta 2023. Do 85 % projekta se financira iz instrumenta Evropske unije za povezovanje Evrope (IPE), preostali del pa zagotavlja latvijski državni proračun.

V začetku septembra je bil izveden spletni seminar, kjer so predstavili splošne razpisne informacije. Predstavitev seminarja in odgovori na vprašanja so objavljeni na spletni strani EDZL/Rail Baltica.

Naslednji, podrobnejši spletni seminar za zainteresirana podjetja bo potekal v torek, 7. decembra 2021, ob 15:00 (po latvijskem času), kjer bodo podjetja lahko pridobila dodatne informacije. 

Zainteresirana podjetja se lahko prijavijo na spletni seminar preko mlconstruction@edzl.lv do 7. decembra 2021 do 10.00 (po latvijskem času).

Podrobnosti razpisa: