Pregled gospodarskih sprememb v Avstriji

četrtek, 21. september 2023


V zadnjih nekaj letih so bile še posebej močne in vidne spremembe na naslednjih področjih:
 
 • trgovina med Koroško in Slovenijo,
 • avstrijsko gospodarstvo,
 • slovenska podjetja v Avstriji.
 

Trgovina med Koroško in Slovenijo

Celotna koroška blagovna menjava v izvozu znaša 9,410 milijarde EUR (+ 16,7 % na letni ravni 2021).

Iz tega izhaja zunanjetrgovinski presežek za leto 2022 v višini 240 milijonov EUR
 • Koroški izvoz v Slovenijo: 503 mio EUR (+ 42,3 % glede na leto 2021)

Slovenija se tako uvršča na četrto mesto za Nemčijo, Italijo in Kitajsko.
 • Koroški izvoz v Slovenijo: 0,355 milijarde evrov (+20,2 % glede na leto 2020).

Če zdaj te podatke primerjamo z obstoječimi podatki iz leta 2021, lahko jasno vidimo, da je bilo leta 2022 izvoza bistveno več kot leta 2021. Leta 2022 je bilo izvoza za več kot 1,4 milijarde EUR več.
 

Izvozi za Koroško v blagovnem prometu 2022

 
Država Vrednost  
Nemčija 2,687 milijarde EUR + 13,6 % glede na leto 2021
Italija 1,036 milijarde EUR + 9,5 % glede na leto 2021
Kitajska 524 milijonov EUR + 37,2 % glede na leto 2021
Slovenija 503 mio EUR + 42,3 % glede na predhodno leto 2021
Tajvan 361 milijonov EUR + 20,9 % na letni ravni 2021
Malezija 350 milijonov EUR + 16,7 % glede na leto 2021
Švica 350 milijonov EUR + 31,7 % na letni ravni 2021
ZDA 336 milijonov EUR + 45,6 % na letni ravni 2021
Francija 309 milijonov EUR + 17 % na letni ravni 2021
Poljska 290 milijonov EUR + 15 % na letni ravni 2021
 

Uvozi za Koroško v blagovnem prometu 2022

 
Država Vrednost  
Nemčija 1,314 milijarde EUR +17,8 % na letni ravni 1. polletje 2021
Kitajska 465 milijonov EUR +49,2 % medletno 1. polletje 2021
Italija 435 milijonov EUR +22,7 % glede na 1. polletje 2021
ZDA 226 milijonov EUR +46,1 % glede na 1. polletje 2021
Japonska 203 milijone EUR +30,6 % glede na 1. polletje 2021
Češka  146 milijonov EUR +16 % glede na 1. polletje 2021
Slovenija 145 milijonov EUR +31 % glede na 1. polletje 2021
Poljska 134 milijonov EUR +15,9 % glede na 1. polletje 2021
Nizozemska 107 milijonov EUR +24,8 % glede na 1. polletje 2021
Belgija 84 milijonov EUR +2,4 % na letni ravni 1. polletje 2021


Podobno visoke spremembe so vidne tudi v TOP 10 državah za Koroško v blagovni menjavi. Medtem ko je Avstrija leta 2021 v Slovenijo izvozila za približno 355 milijonov EUR, je bilo naslednje leto tega izvoza za 503 milijone EUR. To pomeni spremembo v višini skoraj 150 milijonov evrov.
 

Avstrijsko gospodarstvo

Leta 2018 je bilo v Avstriji 551 867 podjetij. Vendar se ta skupni znesek do leta 2021 ni preveč povečal. Dodano je bilo le 37 748 podjetij. To potem pomeni, da jih je skupaj 589.515. Od tega jih je 24,14 % na Dunaju, 13,12 % na Štajerskem in 6,06 % na Koroškem.
 

Slovenska podjetja v Avstriji

Leta 2020 je bilo v celotni Avstriji le 275 slovenskih podjetij. To število se je do decembra 2022 močno povečalo na 1200. Regionalno je teh 1200 podjetij razporejenih na naslednji način:
 
 • približno 100 na Koroškem,
 • približno 300 na Štajerskem,
 • približno 500 na Dunaju,
 • približno 150 v Spodnji Avstriji,
 • približno 200 v Zgornji Avstriji,
 • približno 50 na Tirolskem,
 • približno 50 v Vorarlbergu,
 • približno 50 na Gradiščanskem.

Jasno je torej, da je bilo v času koroške krize ustanovljenih vse več slovenskih podjetij. V teh dveh letih je bilo dodanih skoraj 1000 podjetij, kar je ogromno.


Pripravil:
Timo Drussnitzer


Dodatne informacije:
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
e-naslov: office@sgz.at

 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini