Prehod v krožno gospodarstvo, Ljubljana, 7. oktober 2014

petek, 26. september 2014

Vljudno vabljeni na 9. tradicionalni SLO/HR posvet proizvajalcev in predelovalcev plastičnih mas z deležniki iz vrednostne verige »Prehod v krožno gospodarstvo«, ki bo potekal v torek 7.10.2014, 9:30 - 15:00, v dvorani A, 1. nadstropje, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.

 

Cilj seminarja je soočiti deležnike v vrednostni verigi plastike in opozoriti na nujnost dejanske uvedbe krožnega gospodarstva pri ravnanju z odpadki iz plastičnih mas. Potrebno je obrniti snovni tok odpadkov, torej več ločeno zbrati (tako v industriji kot v splošni rabi) in te odpadke izkoristiti doma, v Sloveniji, jih predelati v sekundarno surovino ali uporabiti kot vir energije. Odgovorno ravnanje z viri je sestavni del krožnega gospodarstva in ponuja poslovne priložnosti s pozitivnimi vplivi na naše okolje.

 

Kotizacije ni! Osnutek programa z vabilom je v priponki. Prijave na dogodek potekajo do 30.9.2014 preko on-line prijavnice.

 

Vabilo.

 

Pripravila:
Darja Boštjančič
GZS-Združenje kemijske industrije
E: zki@gzs.si