Prenehanje veljavnosti bilateralnih naložbenih sporazumov, sklenjenih med državami članicami, ter učinki sodbe Achmea na naložbene spore med vlagateljem in državo na podlagi teh sporazumov

torek, 05. april 2022
 

Sodišče EU je 6. marca 2018 v sodbi C-284/16, Achmea, odločilo, da so arbitražne klavzule v bilateralnih naložbenih sporazumih, sklenjenih med državami članicami EU (t. i. intra-EU BIT), kot je tista v sporazumu med Nizozemsko in Slovaško, o katerem je Sodišče odločalo, v neskladju s pravom EU.

V zvezi z implementacijo sodbe Achmea, so države članice 15. in 16. januarja 2019 sprejele dve ločeni deklaraciji, v katerih so med drugim razglasile, da bodo odpovedale vse intra-EU BIT, bodisi z večstransko mednarodno pogodbo, bodisi bilateralno. Besedilo v angleškem jeziku je dostopno tukaj.  
 

Slovenija podpisala Sporazum o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije

 
Skladno z navedenima deklaracijama je 23 držav članic (vključno s Slovenijo) 5. maja 2020 podpisalo Sporazum o prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske unije. Besedilo je dostopno na tej povzavi

Države članice so se z omenjenim sporazumom dogovorile:
 • da intra-EU BIT prenehajo veljati, vključno z njihovimi določbami, ki podaljšujejo zaščito naložb, izvedenih pred potekom veljavnosti bilateralnih investicijskih sporazumov, še za določeno obdobje po prenehanju njihove veljavnosti (t. i. sunset oz. grandfathering clause).
 • Novih intra-EU BIT ni mogoče skleniti.
 • Novih arbitražnih sporov na podlagi bilateralnih investicijskih pogodb ni mogoče vložiti.
 • Končanih arbitražnih postopkov ni mogoče obnoviti.
 • Sporazum ne vpliva na sporazum o mirnem reševanju sporov, ki je bil predmet arbitražnega postopka, začetega pred 6. marcem 2018.  
 • Odločbe arbitražnih tribunalov v državah članicah ni mogoče izvršiti oziroma ni mogoče doseči, da pristojni nacionalni organi potrdijo izvršljivost takšnih odločb.
 • Namesto intra-EU BIT se za naložbe v okviru EU uporabljajo pravila notranjega trga.

Za Slovenijo to pomeni, da prenehajo veljati intra-EU BIT z državami članicami EU, ki so sporazum podpisale in ratificirale (z Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo, Bolgarijo, Dansko, Nemčijo, Grčijo, Španijo, Francijo, Hrvaško, Litvo, Madžarsko, Malto, Nizozemsko, Portugalsko, Romunijo in  Slovaško).  Intra – EU BIT s Poljsko je prenehal veljati na podlagi enostranske odpovedi.

Z državami članicami, ki zgoraj omenjenega sporazuma niso podpisale, pa Slovenija bilateralne investicijske sporazume odpoveduje bilateralno – tj. z izmenjavo not. Vsebina bilateralnega sporazuma o prenehanju veljavnosti pa temelji na zgoraj omenjenem večstranskem sporazumu. Na ta način je prenehal veljati intra – EU BIT s Švedsko in Finsko. V postopku odpovedi pa sta BIT z Avstrijo in Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska.
 

Intra – EU BIT, ki jih je sklenila Republika Slovenija z državami članicami EU, in so prenehali veljati


Seznam intra – EU BIT, ki jih je sklenila Republika Slovenija z državami članicami EU, in so prenehali veljati:
 1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb - podpisan 30.6.1998; ratificiran 29.2.2000 (UL RS 24/00 - MP 6/00);  (prenehanja veljavnosti 10.3.2021).
 2. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb - podpisan 11.5.1999; ratificiran: 3.10.2001 (UL RS 82/01 - MP 22/01); (prenehanje veljavnosti 10.3.2021).
 3. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb - podpisan 1.6.1998; ratificiran 23.3.2000 (UL RS 35/00 - MP 10/00); (prenehanje veljavnosti 22.10.2022).
 4. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske Republike o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb, s Protokolom - podpisan 11.2.1998; ratificiran: 10.3.1999 (UL RS 22/99 - MP 6/99); (prenehanje veljavnosti 28.8.2021).
 5. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske Republike o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij - podpisan 29.5.1997; ratificiran 25.9.1999 (UL RS 102/99 - MP 30/99); ( prenehanje veljavnosti 29.10.2022).
 6. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij - podpisan 12.12.1997; ratificiran 31.5.2000 (UL RS 57/00 - MP 14/00); (prenehanje veljavnosti 10.3.2021).
 7. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb - podpisan 13.10.1998; ratificiran 22.4.1999 (UL RS 36/99 - MP 13/99);  (prenehanje veljavnosti 4.9.2021).
 8. Sporazum o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko - podpisan 15.10.1996; ratificiran 10.5.2000 (UL RS 44/00 - MP 11/00); (prenehanje veljavnosti 10.3.2021).
 9. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o spodbujanju in zaščiti naložb - podpisan 15.3.2001; ratificiran: 3.10.2001 (UL RS 82/01 - MP 22/01);  (prenehanje veljavnosti 10.3.2021).
 10. Pogodba med Republiko Slovenijo in Zvezno Republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij, s Protokolom in izmenjanimi pismi - podpisana 28.10.1993; ratificirana 25.1.1994 (UL RS 11/94 - MP 3/94); (prenehanje veljavnosti 9.6.2021).
 11. Sporazum o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske, s Protokolom - podpisan 24.9.1996; ratificiran 26.5.1998 (UL RS 45/98 - MP 10/98); (prenehanje veljavnosti 31.3.2021).
 12. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij - podpisan 28.6.1996; ratificiran 29.2.2000 (UL RS 24/00 - MP 6/00); (prenehanje veljavnosti 30.3.2020).
 13. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb - podpisan 24.1.1996; ratificiran 1.10.1996 (UL RS 57/96 - MP 15/96); (prenehanje veljavnosti 24.3.2022).
 14. Sporazum med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij - podpisan 28.7.1993; ratificiran 25.1.1994 (UL RS 11/94 - MP 3/94); (prenehanje veljavnosti 10.3.2021).
 15. Sporazum o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo - podpisan 15.7.1998; ratificiran 29.2.2000 (UL RS 24/00 - MP 6/00); (prenehanje veljavnosti 10.3.2021).
 16. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb, s protokolom - podpisan 5.10.1999; ratificiran 9.2.2001 (UL RS 11/01 - MP 4/01); (prenehanje veljavnosti 21.9.2021).
 

Intra – EU BIT, ki jih je sklenila Republika Slovenija z državami članicami EU, in so v postopku odpovedi


Seznam intra – EU BIT, ki jih je sklenila Republika Slovenija z državami članicami EU, in so v postopku odpovedi:
 1. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb - podpisan 7.3.2001; ratificiran 3.11.2001 (UL RS 82/01 - MP 22/01); (predvidoma preneha veljati s 1.5.2022).
 2. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb - podpisan 1.2.1999; ratificiran 15.2.2000 (UL RS 19/00 - MP 4/00).
 3. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb, s protokolom - podpisan 14.5.1997; ratificiran 29.2.2000 (UL RS 24/00 - MP 6/00).
 4. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zaščiti in spodbujanju vlaganj - podpisan 3.7.1996; ratificiran 10.3.1999 (UL RS 20/99 - MP 5/99).


Pripravilo: 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 

Preberite tudi:

Baza Access2Markets vključuje tudi podatke o sankcijah EU

Trgovinske ovire na trgih zunaj EU