Prijava odpadkov MUD 2020 in plačilo pristojbine Albo Ambiente

sreda, 10. junij 2020


Prijava odpadkov MUD 2020
SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča, da je bil objavljen odlok, ki določa pravila za predstavitev prijave MUD za prepeljane, povzročene in odstranjene odpadke v letu 2019.

Z ozirom na prejšnja leta ni bilo sprememb glede subjektov, ki morajo predstaviti prijavo in ki so tisti, ki so navedeni v 3. odstavku člena 189 zakonodajnega odloka 152/2006:

  • prevozniki
  • trgovci in posredniki brez posedovanja
  • predelovalci in odstranjevalci
  • povzročitelji nevarnih odpadkov
  • povzročitelji nenevarnih odpadkov iz industrijskih in obrtnih dejavnosti ter obdelave žlindre z več kot 10 zaposlenimi
  • občine.


Način pošiljanja prijave ostaja nespremenjen, in sicer: prijava odpadkov, OEEO, embalaž, odrabljenih vozil poteka izključno elektronsko preko spletne strani www.mudtelematico.it; poenostavljeno prijavo odpadkov pa je potrebno izpolniti preko spletne strani mudsemplificato.ecocerved.it in jo poslati preko PEC na naslov comunicazionemud@pec.it.

Pristojbine za predstavitev ostajajo nespremenjene in sicer 10 € za elektronske prijave in 15 € za pošiljko preko PEC.

Kot smo že poročali, je bila zapadlost zaradi epidemiološke krize, vezane na koronavirus, premaknjena na 30. junij 2020.

Program za predstavitev prijav bo kmalu dostopen na spletni strani www.ecocamere.it.

Podjetja, katerim redno predstavljamo prijavo, bodo kot običajno dobila poziv za pripravo prijave. Ostali subjekti, ki jih zanima priprava in oddaja prijave odpadkov, pa naj stopijo v kontakt najkasneje do 15. junija 2020 s tajništvom SDGZ preko maila info@sdgz.it.

Prijava odpadkov MUD za podjetja, ki nimajo sedeža/podružnice ali stalne poslovne enote v Italiji, ni predvidena, niti npr. za čezmejne prevoznike odpadkov, ki pa morajo vplačati letno pristojbino Albo Gestori Ambientali.

Letna pristojbina Albo Gestori Ambientali
Vsa podjetja, ki so vpisana v evidenco upravljalcev z odpadki (Albo Gestori Ambientali), ker prevažajo za lastne potrebe ali profesionalno oz. trgujejo z odpadki idr., spominjamo, da 30. junija zapade rok (tudi ta je bil podaljšan iz običajnega 30. aprila zaradi epidemije Covid-19) za plačilo letne pristojbine.

Plačilo je možno izvesti na različne načine (položnica MAV, kreditna kartica, telemaco, idr.) preko spletne platforme Albo Ambiente.

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it