Pristop Črne gore k Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) - kaj prinaša?

sreda, 21. december 2011

V okviru osme ministrske konference WTO, ki je potekala od 15. do 17. decembra 2011, so ministri držav članic WTO soglasno sprejeli Črno goro kot novo članico WTO. Ministri so potrdili poročilo delovne skupine za pristop Črne gore k WTO k WTO ter listo obvez v zvezi s tržnim dostopom za blago in storitve vsebovano v Protokolu o pristopu Črne gore k WTO. V letošnjem letu je Črna gora četrta država, ki pristopa k WTO, kar krepi pomen WTO in kaže na to, da multilateralizem ostaja prioriteta trgovinske politike.

Črna gora bo morala dogovor ratificirati do 31. marca 2012, polnopravna članica WTO pa bo postala 30 dni po uradnem obvestilu Sekretariata WTO o ratifikaciji.

Kaj prinaša pristop Črne gore k WTO - klikni tukaj.