Prodaja avstrijskega pohištva se je v prvi polovici 2018 povečala za 3,9 % na 957 mio EUR

sreda, 24. oktober 2018

V prvi polovici leta 2018 je Avstrija proizvedla in prodala pohištvo v vrednosti 957,4 mio EUR, kar predstavlja 3,9 % povečanje glede na enako obdobje lani. Količinsko se je prodaja najbolj povečala v pohištvenih trgovinah, kjer je v prvem polletju v primerjavi z enakim obdobjem lani zrasla za 19,8 %. Na drugem mestu je kopalniško pohištvo, ki je v prvih šestih mesecih beležilo 11,9 % rast, na tretjem pa kuhinjsko pohištvo, ki je v tem obdobju zabeležilo 5,2 % rast prodaje. Glede na vrednost prodaje so prvo mesto zasedle spalnice in dnevne sobe, sledita pa kuhinjsko in pisarniško pohištvo.

Tudi izvoz pohištva se je v prvi polovici leta povečal in sicer za 7,4 % glede na enako obdobje 2017. Avstrijsko pohištvo, ki ga prodajajo pod oznako "Made in Austria", postaja mednarodno vse bolj zaupanja vredna oznaka kakovosti, izvoz pohištva pa vse pomembnejši steber za avstrijsko gospodarstvo. Najpomembnejši izvozni trg za avstrijsko pohištvo ostaja Nemčija, kamor so v prvi polovici 2018 izvozili za 207,3 mio EUR pohištva, kar je 6,3 % več kot v enakem obdobju 2017. Drugi najpomembnejši trg je Poljska, kamor so v tem obdobju izvozili za 24,1 mio EUR pohištva, ali 2,1 % več kot v enakem obdobju lani. Na tretjem mestu je Italija, kamor je Avstrija v tem obdobju izvozila za 20,6 mio EUR pohištva, kar predstavlja 10,7 % povečanje.

Medtem ko se je izvoz pohištva v prvi polovici leta 2018 povečal, pa se je saldo uvoza zmanjšal za 2,3 % na 917,3 mio EUR. Nemčija je v Avstrijo dobavila 4,1 % manj pohištva kot v enakem obdobju lani, trgovanje s Poljsko je ostalo na ravni preteklega leta, uvoz iz Italije pa se je zmanjšal za 5,6 %.

Avstrijski pohištveni sektor sestavlja približno 50 podjetij, ki skupaj zaposlujejo približno 6.500 delavcev.

Vir: APA-Economic News Service

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije