Raziskava o ovirah na področju testiranja in certificiranja proizvodov na trgih zunaj EU

sreda, 23. marec 2022
 

Evropska komisija je začela raziskavo, da bi opredelila izzive, s katerimi se sooča evropska industrija v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti na trgih zunaj EU.Podjetje, ki želi izvoziti svoje proizvode na trge zunaj EU mora izpolnjevati tehnične zahteve ciljne države. Podjetje izvoznik mora pogosto predložiti dokazilo o skladnosti v obliki potrdila ali poročila o preskusu. Poleg tega ciljna država običajno zahteva certificiranje in preskušanje s strani organov za ugotavljanje skladnosti (CAB - Conformity Assessment Bodies) in laboratorijev, ki se nahajajo na njenem ozemlju. To zahteva dodaten čas in poveča stroške za izvoznike.

S to raziskavo, ki je odprta do 3. aprila 2022, želi Evropska komisija povečati ozaveščenost industrije EU o priložnostih, ki jih ponujajo obstoječi sporazumi o vzajemnem priznavanju glede ugotavljanja skladnosti (MRA - Mutual Recognition Agreements), ki jih je sklenila EU.

Rezultati raziskave naj bi prispevali k posodobitvi in razširitvi obstoječih MRAs. Obenem pa naj bi prispevali k nadaljnjemu delu na zmanjševanju tehničnih ovir v trgovini, ki poteka med EU in ZDA pod okriljem Sveta za trgovino in tehnologijo.
 

Odgovorite na anketo

 

 
Preberite tudi:

Kakšne so trgovinske ovire na trgih izven EU