Rečno pristanišče Slavonski brod – predstavitev investicijskih priložnosti

ponedeljek, 25. april 2022

Pristanišče Slavonski Brod z utrjenim pristaniškim območjem se nahaja na levem bregu reke Save približno 4 kilometre jugovzhodno od mesta Slavonski Brod. Leži na trasi TEN-T omrežja (X in Vc) ter ponuja različne modalitete pretovora za navezavo na AC, železniški, rečni in (bližnji) letalski promet.

Po prostorski dokumentaciji sodi območje pristanišča Slavonski Brod v gospodarsko proizvodno cono. Razvojni načrt pristanišča zajema zlasti gradnjo industrijskih objektov, skladišč in pristaniških terminalov.
 

Idejni projekt za potencialne koncesionarje vključuje:


Terminal za tekoči tovor
Za izgradnjo terminala za tekoči tovor je pristaniška uprava rezervirala površino 83.000 m2. Terminal bi sestavljalo 6 rezervoarjev za shranjevanje naftnih derivatov s kapaciteto 48.000 m3. Na istem območju je predvidena izgradnja ene vagonske in ene kamionske nakladalne postaje.

Terminal za utekočinjeni zemeljski plin
Planirana površina za izgradnjo proizvodnih in skladiščnih kapacitet za utekočinjeni zemeljski plin je 55.430 m2. Terminal predvideva transport utekočinjenega plina (UZP) po cevovodih po reki Savi ter s tovornjaki in z vlaki.

Parkirišče za tovorna vozila, tehnični center in nastanitveni objekt
Skupna razpoložljiva površina za izgradnjo parkirišča za tovorna vozila, tehničnega centra in nastanitvenega objekta je 36.800 m2.


Podrobnosti so na voljo v predstavitvi:

Port Authority in Slavonski Brod (pdf)


Dodatne informacije:
Lučka uprava Slavonski Brod, tel: +385 (0)35 404 430, e-mail: info@lusb.hr

 

Preberite tudi:


Globalni trendi na področju transporta in logistike